Titkok a levéltárból - A Spiller-villáról

Titkok a levéltárból - A Spiller-villáról
A Kossuth Lajos és a Fadrusz János utcák sarkán álló impozáns, tornyocskás épület tervrajzát sokáig hiába kerestük a félegyházi levéltárban. A köznyelv és a helytörténeti irodalom egykori tulajdonosa után „Strasser-házként” emlegette, Strasser névre azonban a ház feltételezett építési idejében nem adtak ki Félegyházán építési engedélyt.
Titkok a levéltárból - Félegyházi Agarász- és Vadászegylet

Titkok a levéltárból - Félegyházi Agarász- és Vadászegylet
Az 1873. január 1-jén megalakult Félegyházi Agarász- és Vadászegylet célját így fogalmazták meg az alapítók: „A vadászatnak nemesebb fogalom szerinti gyakorlása, nagyobb vadászterület kibérlése, nagyobb vadászterületeken a vadtenyésztésnek előmozdítása, és ezen területeken […] nagyobb társas vadászatok rendezése és kisebb vadászatoknak egyénenkénti gyakorlása, az orvvadászat megakadályozása.”
Titkok a levéltárból - Régi idők reklámjai 2.: Nátha és köhögés

Titkok a levéltárból - Régi idők reklámjai 2.: Nátha és köhögés
A téli hónapok kellemetlen velejárói a felsőlégúti megbetegedések. Nem volt ez másként a 19. század végén sem, már az akkori újságok is rendszeresen reklámoztak ebben az időszakban olyan termékeket, melyek a köhögést és a nátha tüneteit kívánták enyhíteni.
Titkok a levéltárból - Jövendölés Móra Ferencről?

Titkok a levéltárból - Jövendölés Móra Ferencről?
A Félegyházi Hírlap egyik 1899-es számában érdekes cikk jelent meg „Félegyháza egyik legnagyobb fiáról” címmel. A szerzője ismeretlen, bár latinos műveltségről tett tanúbizonyságot, hiszen tárcáját „Aliquis” (valaki) álnév alatt publikálta. Azt sem árulta el az író, hogy kiről szól a cikke, az újságolvasókra bízta a kérdés megválaszolását.
Titkok a levéltárból - Régi idők reklámjai 1. - Hajápolás

Titkok a levéltárból - Régi idők reklámjai 1. - Hajápolás
A 19. században a médiát egyedül az újság képviselte, s mivel az információt a sajtótermékek juttatták el a legszélesebb tömegekhez, így kifejezetten alkalmasak voltak üzleti célú hirdetések, reklámok közzé tételére. Ezt a lehetőséget gyorsan felismerték a kereskedők, forgalmazók is, így szép számmal akadtak mindenféle terméket népszerűsítő reklámanyagok a vidéki lapokban is. Most induló sorozatunkban az...
Titkok a levéltárból - Cserkésznapló 1937-1939

Titkok a levéltárból - Cserkésznapló 1937-1939
Fekete János (1924-2008) helytörténész kutatómunkája során nemcsak használta a levéltárat, mint az általa vizsgált település, azaz szülővárosa írott történelmének forrásait tartalmazó tárházat, hanem lehetőségeihez mérten igyekezett gyarapítani annak gyűjteményét is. Így átadott a levéltárnak bizonyos, – személyes kapcsolatai révén – magánszemélyeknél talált, hagyatékokban fellelt irategyütteseket...
Titkok a levéltárból - Fekete János (1924-2008) helytörténész levéltárba adott irathagyatéka

Titkok a levéltárból - Fekete János (1924-2008) helytörténész levéltárba adott irathagyatéka
Fekete János több mint fél évszázadig volt meghatározó alakja Kiskunfélegyháza kulturális életének. Hivatali munkája mellett 1959 óta folyamatosan publikálta a helyi sajtóban helytörténeti témájú kutatási eredményeit. Az évek során sokféle szerteágazó témával foglalkozott; etnográfiai, névtani, irodalomtörténeti, sajtótörténeti, nyelvészeti és családtörténeti vizsgálódásainak eredményeit...
Titkok a levéltárból - Az iskolai értesítők, mint történeti források

Titkok a levéltárból - Az iskolai értesítők, mint történeti források
A 21. században az iskolák általában saját honlapjukon teszik közzé a tanulók és szüleik számára fontos tudnivalókat, órarendeket, az iskolaév jelentősebb eseményeiről készült beszámolókat, képeket, a tanulói és tanári névsorokat, versenyeredményeket. Korábban ezt a célt szolgálták a nyomtatásban megjelentetett, gazdag információanyaggal rendelkező iskolai értesítők, évkönyvek. 
Titkok a levéltárból - A gimnázium száz éves fennállásának jubileumi és zászlószentelési ünnepsége

Titkok a levéltárból - A gimnázium száz éves fennállásának jubileumi és zászlószentelési ünnepsége
A működését 1809/10-ben megkezdő városi gimnázium 1910-ben ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját. A rendezvény egyik jeles eseménye volt, hogy a régi megtépett, hosszú szolgálatban megkopott intézeti zászlót újjal cserélhették fel, hála a város bőkezű jótevőjének, özv. Kalmár Józsefné Fazekas Annának, aki kevéssel halála előtt is tanújelét adta az iskola iránti pártfogó elkötelezettségének.
Titkok a levéltárból - 120 éve avatták fel a gimnázium épületét

Titkok a levéltárból - 120 éve avatták fel a gimnázium épületét
1809-es alapításától kezdődően a városi gimnázium az Ótemplom mellett lévő iskolaépületben (ma Constantinum Móra Ferenc Általános Iskola) foglalt helyet. Az idők során azonban a négyosztályos algimnáziumból nyolcosztályos, érettségit adó főgimnázium fejlődött. A megnövekedett tanulói létszámot már nem tudta befogadni a korábbi épület.