Kultúra 2016. október 27. 11:30

A reformáció esztendeje

Képgaléria
A reformáció esztendeje
Jövőre lesz 500 éve annak (1517.október 31.), hogy Luther Márton kitűzte a wittenbergi vártemplom kapujára téziseit, a híres 95 pontját. Lényegében ezzel a lépéssel indult útjára, az a vallási, lelki és szellemi megújulás, amelyet reformációnak nevezünk.

A jeles évforduló alkalmából ezen időszakot országosan a reformáció éveinek nyilvánították. Ehhez a kezdeményezéshez a Kiskunfélegyházi Egyesült Protestáns Egyház csatlakozni kíván különféle rendezvényekkel, ünnepi alkalmakkal.

Városunkban – amely valaha színkatolikus helység volt – 1907-ben állítottak templomot a protestánsok, akik azóta is jelen vannak, jól megférve az itteni keresztény felekezetekkel.

A reformáció emblematikus alakjai a történelemkönyvekből ismert Luther Márton és Kálvin János voltak. Az eredetileg szerzetesi közösségben élő Luther nem akart szakítást, életének személyes konfliktusaiból, vívódásaiból keresve a kivezető utat, keresve egy „kegyelmes Istent” jutott el az alapokhoz, kanyarodott vissza a Szentíráshoz. Az ártatlan tudományos vitának induló ügy, illetve a búcsúcédulákkal való visszaélés hatására megfogalmazott 95 pontja lett mégis kiindulása a reformációnak.

Annak a megújulásnak, amelynek a 3 legfontosabb alapelve, hogy „egyedül, kegyelemből”, „egyedül hit által” és „egyedül Krisztus által” lehet csak Istenre rátalálni, és üdvösséget nyerni. És csak a Szentírásban.

S miután 1529-ben a birodalmi gyűlésen a többségben lévő katolikus pártiak nem támogatták a változásokat, sokan kivonultak a gyűlésről. Tiltakozva – protestálva – a döntés ellen. Ezután nevezték őket protestánsoknak, akik az augsburgi (ágostai) hitvallást fogadták el. Ők lettek az ágostai hitvallású evangélikusok.

Azonban néhányan még tovább mentek a változtatásokban. Az új tézisekben Svájc német nyelvű kantonainak nagy formátumú képviselői jeleskedtek. Elsősorban a francia származású Jean Calvin. Magyarosan Kálvin János, aki Genfben élt és akinek érdeme, hogy rendszerbe foglalta és védelmezte a reformáció tanításait. Követői lettek – leegyszerűsítve – a reformátusok

A XVII. századra a kálvini reformáció iránya sokszínűvé vált és talaján többféle nemzeti hitvallás is létrejött.

Ez a keresztény vallási és szellemi európai megújulás nagy jelentőséggel bírt az irodalom, a művészet, a gazdasági élet területén. Sok kiváló gondolkodót, hitét győztesen megvívó példaképet adott földrészünknek és megváltoztatta a történelem menetét.

Kiskunfélegyházán az evangélikusok és a reformátusok aránylag csekély száma miatt szervezték meg az Egyesült Protestáns Egyház gyülekezetét, amelynek temploma, több mint 100 esztendeje áll már a Damjanich utcában, hirdetve a híveknek és az arra járóknak Isten szeretetét és békességét.

R. F.
 

Kövessen minket a Facebookon is!