Helyi hírek 2017. május 25. 18:40

Utcát neveznek el Ficsór Józsefről és Fekete Pálról - videóval

Képgaléria
21 napirendi pont között egyebek mellett közterületek elnevezéséről is határozott csütörtökön megtartott, májusi ülésén Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A döntés 144 közterületet érint: most kapnak nevet, vagy megváltozik elnevezésük. A döntés okairól és indokairól kérdeztük Csányi József polgármestert.

– Mi tette szükségessé a változást?

– Mindenekelőtt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, amely rendelkezése szerint közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett. Ennek figyelembevételével végeztünk egy átfogó vizsgálatot a városban, amely során megállapítottuk, hogy jelenleg négy olyan közterület van Félegyházán, amelynek az elnevezése nem javasolt, vagy jogszabályba ütközik. A Magyar Tudományos Akadémia ide vonatkozó állásfoglalása alapján – amely meghatározza azokat a személyeket, akikről tilos, vagy nem javasolt közterületet elnevezni – a Darvas József tér, a Károlyi Mihály utca, a Gorkij utca és a Marx tér esetében volt szükség névváltozásra.

– Milyen új nevekkel találkozhatunk a jövőben Félegyháza közterületein?

– A Darvas Általános Iskola mintájára – amelynek neve korábban Darvas József Általános Iskola volt – a Darvas József teret Darvas térre neveztük át. A Károlyi Mihály utca a Ficsór József nevet kapta, Kiskunfélegyháza 2012-ben elhunyt, köztiszteletben álló egykori polgármesteréről, aki húsz éven át, 1990 és 2010 között töltötte be ezt a tisztséget. Nevéhez jelentős infrastrukturális és intézményi beruházások fűződnek. Halála után, 2013-ban Kiskunfélegyháza díszpolgárának választották. A városközponti Gorkij utca mostantól a Fekete Pál sétány nevet viseli. Fekete Pál tanár, rendszerváltó országgyűlési képviselő volt (1990-1994 között). 1994 decemberétől tagja volt a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlésnek, ahol a pénzügyi bizottságban képviselte a szakmai érdekeket. 2008-tól Kiskunfélegyháza díszpolgára. A félegyházi Marx tér – a volt zeneiskola előtti terület – a képviselő-testület döntése alapján Huszka József tér lett. Huszka József Kiskunfélegyházán született, több évtizeden át foglalkozott a magyar ornamentikával, gyűjtötte a népi formakincseket. Művészettörténeti kutatómunkája rendkívül jelentős.  2007 óta Kiskunfélegyháza díszpolgára.

– A mostani döntés értelmében megszűnik a városban a Nyomás, mint közterületnév. Milyen címet kapnak helyette az érintett ingatlanok?

– Annak idején a már belterületen fekvő, de a külterületre jellemző jellegükből adódó, szórványosan elhelyezkedő ingatlanokat jegyezték be Nyomás címen, azonban az érintett területek nagy részét az évek során már beépítették, így a név megállapításakor mérvadó tényezők jelenleg már nem állnak fent. A „Nyomás” címen lakókat gyakran érte hátrány az miatt, hogy a kevesebb helyismerettel rendelkezők egyáltalán nem, vagy csak nehezen tudták beazonosítani az ingatlanokat. Több lakos illetve szolgáltató is jelezte, hogy kedvezőbb lenne a Nyomás, mint közterületnév megszűntetése, és címeket hozzáigazítani a legközelebbi közterület nevéhez. Ezzel az elképzeléssel a területi képviselők is egyetértettek

– Számos külterületi közterület is nevet kapott most.

– A lakcímváltozások már két éve zajlanak a városban. A mostani módosítás mintegy ezer embert érint belterületen, és még többet külterületen. Így például a Haleszben és Selymesben élőket. Nagy változás például, hogy e két városrészben, illetve a legsűrűbben lakott külterületi részeken minden olyan ingatlan amelyen épület áll, címmel fog rendelkezni így megszűnnek a helyrajziszámos címek. Az önkormányzati törvény szerint minden bel- és külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, ahol épület található. Ennek szereztünk most érvényt. A javaslatok elkészítése több hónapot vett igénybe a mezőőrség és az érintett közterületi képviselők bevonásával. Felmértük valamennyi külterületi részt, és a legtöbb esetben az ott élők szájhagyomány útján fennmaradt elnevezései kerültek be a határozatba. Ettől csak a jogilag tiltott neveknél tértünk el. 

– Milyen haszna, kézzelfogható eredménye lesz a jelenlegi változásnak?

– A közterületek nevének felülvizsgálata nem egyedi jelenség Félegyházán, az ország valamennyi településén zajlik egy 2014 évben hatályba lépett kormányrendelet alapján. A városban nem csak egyes utcanevek módosulnak, hanem a kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően végre kell hajtani egyes ingatlanok, vagy akár egész utcák átszámozását is. Erre azért van szükség, mert jelenleg a lakcím-nyilvántartás a földhivatali ingatlan-nyilvántartás sok esetben nem egyezik, ami gyakran okoz problémát a mindennapokban, országszerte. Az egész kormányrendelet végrehajtása után minden egyes ingatlan mindenhol ugyanazzal a címmel rendelkezik majd, s minden egyes ingatlan bejárata olyan koordinátát kap, amely alapján a katasztrófavédelem, a mentők, vagy a rendőrség azonnal be tudja azonosítani. Így nem fordulhatnak elő a jövőben olyan esetek, hogy értékes perceket veszít a betegért érkező mentő, mert nem tudják, hogy hová kell menni.

– Milyen teendőjük van most az érintetteknek?

– A címváltozással érintett területre bejelentett cégek esetében a vonatkozó jogszabály alapján a változást illeték- és közzétételi költség térítésének megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságnak. Erre 180 nap áll rendelkezésre. Magánszemélyek esetén a lakcímigazoló kártya, valamint a forgalmi engedély cseréje illetékmentes. A módosuló utcanév táblák elkészítéséről és kihelyezéséről az önkormányzat gondoskodik. Az átállást megkönnyítendő a kihelyezést követő egy évig a régi táblák is a helyükön maradnak majd, piros vonallal keresztülhúzva. Új házszám esetén viszont az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia a házszámtábla kicseréléséről, vagy felhelyezéséről. Az érintett szolgáltatókat és a Földmérési és Távérzékelési Intézetet a polgármesteri hivatal értesíti a változásról. Fontos tudni azt is, hogy a képviselő-testület által most elfogadott 144 közterület név esetében kikérjük a Földrajzinév-bizottság véleményét, a döntés csak ennek birtokában lép hatályba. Erre várhatóan június végéig kerül sor. Amikor az ügyintézés ténylegesen egy-egy utcához ér, arról az ott élőket minden esetben értesíti majd a polgármesteri hivatal.

 

Az érintett közterületek:

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 • a kiskunfélegyházi, korábban „Darvas József tér”-ként nyilvántartott közterületnek „Darvas tér
 • a kiskunfélegyházi, korábban „Károlyi Mihály utca”-ként nyilvántartott közterületnek „Ficsór József utca
 • a kiskunfélegyházi, korábban „Gorkij utca”-ként nyilvántartott közterületnek „Fekete Pál sétány
 • a kiskunfélegyházi, korábban „Marx tér”-ként nyilvántartott közterületnek „Huszka József tér
 • a kiskunfélegyházi, korábban „Szalay Gyula utca”-ként nyilvántartott közterületnek „Szalay Gyula park
 • a kiskunfélegyházi, Bikahegyi útról nyíló, korábban „Virág utca”-ként nyilvántartott közterületnek „Nap utca” – a kiskunfélegyházi Pázsit utcáról nyíló „Virág utca” elnevezése nem változik.
 • a kiskunfélegyházi, korábban „Csikszereda utca”-ként nyilvántartott közterületnek „Csíkszereda utca” elnevezést adja
 • a kiskunfélegyházi, korábban „Nyomás I. tanya”-ként nyilvántartott közterületnek
 • a kiskunfélegyházi, korábban „Nyomás II. tanya”-ként nyilvántartott közterületnek
 • a kiskunfélegyházi, korábban „Nyomás IV. tanya”-ként nyilvántartott közterületnek
 • a kiskunfélegyházi, korábban „Nyomás V. tanya”-ként nyilvántartott közterületnek
 • a kiskunfélegyházi, korábban „Gyalogösvény”-ként nyilvántartott közterületnek
 • a kiskunfélegyházi, korábban „Közelszőlő tanya”-ként nyilvántartott közterületnek
 • az elnevezését megszünteti, és 8-11. pontokban meghatározott közterületen fekvő ingatlanokat a legközelebbi közterülethez csatolja
 • a kiskunfélegyházi, 283 és 220 hrsz.-ú korábban „I. köz”-ként nyilvántartott közterületnek
 • a kiskunfélegyházi, 300 hrsz.-ú korábban „II. köz”-ként nyilvántartott közterületnek
 • az elnevezését megszünteti és
  • a kiskunfélegyházi 283 és 220 hrsz.-ú közterületet a korábban elnevezett „Boca Magda köz” természetes folytatásaként
  • a kiskunfélegyházi 300 hrsz.-ú közterületet a korábban elnevezett „Dongó köz” természetes folytatásaként állapítja meg.
    
 • Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete
 • a kiskunfélegyházi, 1228/1 hrsz.-ú közterületet a korábban elnevezett „Tavasz utca” természetes folytatásaként
 • a kiskunfélegyházi, 1239 és 6422 hrsz.-ú közterületet a korábban elnevezett „Eper utca” természetes folytatásaként
 • a kiskunfélegyházi, 1247 és 6439 hrsz.-ú közterületet a korábban elnevezett „Nefelejcs utca” természetes folytatásaként
 • a kiskunfélegyházi, 1260 és 6467 hrsz.-ú közterületet a korábban elnevezett „Orgona utca” természetes folytatásaként
 • a kiskunfélegyházi, 2213 és 0147/32 hrsz.-ú közterületet a korábban elnevezett „Tanyasori út” természetes folytatásaként állapítja meg

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 • a kiskunfélegyházi, 3750, 3793 és 3776 hrsz.-ú közterületnek „Garázs sor
 • a kiskunfélegyházi, 3394 hrsz.-ú közterületnek „Czakó József köz
 • a kiskunfélegyházi, 4755 hrsz.-ú közterületnek „Krúdy köz
 • a kiskunfélegyházi, 5095, 5137, 5179, 5225, 5467 és 5443 hrsz.-ú közterületnek „Kórház köz
 • a kiskunfélegyházi, 2344 és 2255 hrsz.-ú közterületnek „Kamilla köz
 • a kiskunfélegyházi, 2317 és 2239 hrsz.-ú közterületnek „Piroska köz
 • a kiskunfélegyházi, 2220 hrsz.-ú közterületnek „Czinka Panna utca
 • a kiskunfélegyházi, 2671, 2710, 2772, 2835, 2896, 2974 és 3000 hrsz.-ú közterületnek „III. köz
 • a kiskunfélegyházi, 2366 és 2265 hrsz.-ú közterületnek „Imre köz
 • a kiskunfélegyházi, 2383 és 2282 hrsz.-ú közterületnek „Iskola köz
 • a kiskunfélegyházi, 2392/3 és 2295 hrsz.-ú közterületnek „Ferenc köz
 • a kiskunfélegyházi, 3189 hrsz.-ú közterületnek „Dózsa köz
 • a kiskunfélegyházi, 3201, 3122, 3049, 2961, 2879, 2818, 2754, 2701 és 2652 hrsz.-ú közterületnek „II. köz
 • a kiskunfélegyházi, 3031, 2938, 2862, 2802, 2737, 2692, 2635 és 2196 hrsz.-ú közterületnek „I köz
 • a kiskunfélegyházi, 482 hrsz.-ú közterületnek „Mozi köz
 • a kiskunfélegyházi, 1870, 1986, 2021, 2063, 2094 és 2128 hrsz.-ú közterületnek „Székely köz
 • a kiskunfélegyházi, 1717/17 hrsz.-ú közterületnek „Tűzoltók útja
 • a kiskunfélegyházi, 842 és 859 hrsz.-ú közterületnek „Kőris köz
 • a kiskunfélegyházi, 1846 hrsz.-ú közterületnek „Fenyő köz
 • a kiskunfélegyházi, 1893 és 1925 hrsz.-ú közterületnek „Cserepes köz
 • a kiskunfélegyházi, 1231/1 hrsz.-ú közterületnek „Közelszőlő sétány
 • a kiskunfélegyházi, 6441 hrsz.-ú közterületnek „Körtefa utca
 • a kiskunfélegyházi, 889 hrsz.-ú közterületnek „Birs utca
 • a kiskunfélegyházi, 918 hrsz.-ú közterületnek „Madárfütty sétány
 • a kiskunfélegyházi, 921 hrsz.-ú közterületnek „Vadvirág sétány
 • a kiskunfélegyházi, 5023 hrsz.-ú közterületnek „Közös köz

a kiskunfélegyházi, 907 és 904/3 hrsz.-ú közterületnek „Parkerdő utca”elnevezést adja.
 

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 • a kiskunfélegyházi, 0389/147 hrsz.-ú közterületnek „Dessewffy dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0390 hrsz.-ú közterületnek „Kis-Szegedi út
 • a kiskunfélegyházi, 0316, 0268 és 0278 hrsz.-ú közterületnek „Kis-Kecskeméti út
 • a kiskunfélegyházi, 0272/1, 0261, 0218 és 0238 hrsz.-ú közterületnek „Hatöles út
 • a kiskunfélegyházi, 035/2, 070, 0119/7 hrsz.-ú közterületnek „Móczár bekötőút
 • a kiskunfélegyházi, 0113 hrsz.-ú közterületnek „Kis-Csongrádi út
 • a kiskunfélegyházi, 0122/1, 0114/2, 0114/1, 0141, 0156, 0183, 0208, 0211, 0264, 0277 és 0257 hrsz.-ú közterületnek „Kis-Mindszenti út
 • a kiskunfélegyházi, 0606 hrsz.-ú közterületnek „Csólyosi úti I. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0608 hrsz.-ú közterületnek „Csólyosi úti II. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0610 és 0598/1 hrsz.-ú közterületnek „Csólyosi úti III. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0632 hrsz.-ú közterületnek „Mária dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0443 hrsz.-ú közterületnek „Felső-Galambos Iskola dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0576, 0594/5, 0594/2 és 0594/1 hrsz.-ú közterületnek „Iskola dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0589/4 és 0589/1 hrsz.-ú közterületnek „Faragó dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0542/1 és 0578 hrsz.-ú közterületnek „Halasi föld út
 • a kiskunfélegyházi, 0575/35 hrsz.-ú közterületnek „Kővágóéri-csatorna dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0572 és 0533 hrsz.-ú közterületnek „Kunság dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 024 és 06 hrsz.-ú közterületnek „Toma dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0441 hrsz.-ú közterületnek „Szabóhegy I. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0438 hrsz.-ú közterületnek „Szabóhegy II. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0436 hrsz.-ú közterületnek „Szabóhegy III. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0434 hrsz.-ú közterületnek „Szabóhegy IV. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0433/49 hrsz.-ú közterületnek „Kereszt dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0432 hrsz.-ú közterületnek „Szabóhegy V. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0430 hrsz.-ú közterületnek „Ringhegy I. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0428 hrsz.-ú közterületnek „Ringhegy II. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0426 hrsz.-ú közterületnek „Ringhegy III. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0424 hrsz.-ú közterületnek „Ringhegy IV. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0422 hrsz.-ú közterületnek „Ringhegy V. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0454 hrsz.-ú közterületnek „Felső-Galambos I. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0453/77 hrsz.-ú közterületnek „Felső-Galambos I. kereszt dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0452 hrsz.-ú közterületnek „Felső-Galambos II. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0451/115 hrsz.-ú közterületnek „Felső-Galambos II. kereszt dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0450 hrsz.-ú közterületnek „Felső-Galambos III. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0448 hrsz.-ú közterületnek „Felső-Galambos IV. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0446 hrsz.-ú közterületnek „Felső-Galambos V. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0444 hrsz.-ú közterületnek „Felső-Galambos VI. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0510 hrsz.-ú közterületnek „Fekete-erdei dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0471 hrsz.-ú közterületnek „Öreg-Galambos Felső dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0473, 0486/2 és 8410 hrsz.-ú közterületnek „Öreg-Galambos I. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0475, 0484 és 0491/37 hrsz.-ú közterületnek „Öreg-Galambos II. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0477 hrsz.-ú közterületnek „Öreg-Galambos III. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0470/70, 0479, 0494 hrsz.-ú közterületnek „Öreg-Galambos IV. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0486/1 hrsz.-ú közterületnek „Öreg-Galambos Alsó dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0518 és 0514 hrsz.-ú közterületnek „Varga dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0551/31 hrsz.-ú közterületnek „Kisbolt dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0550/29, 0556/1, 0556/2 és 0568 hrsz.-ú közterületnek „Középső út
 • a kiskunfélegyházi, 0612 és 0646 hrsz.-ú közterületnek „Csólyosi úti IV. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0614 hrsz.-ú közterületnek „Csólyosi úti V. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0616 hrsz.-ú közterületnek „Csólyosi úti VI. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0618 hrsz.-ú közterületnek „Csólyosi úti VII. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0620 hrsz.-ú közterületnek „Csólyosi úti VIII. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0624 hrsz.-ú közterületnek „Csólyosi úti IX. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0626 hrsz.-ú közterületnek „Csólyosi úti X. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 058/34, 057, 063, 0104/1 és 0104/2 hrsz.-ú közterületnek „Rigó dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 036/28, 051, 055, 065 és 0103/14 hrsz.-ú közterületnek „Kis-Mindszenti Iskola dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0210 és 0225 hrsz.-ú közterületnek „Majorosi út
 • a kiskunfélegyházi, 0365, 0370/79 és 0370/85 hrsz.-ú közterületnek „Pintér dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0395/59 és 0397 hrsz.-ú közterületnek „Nagyhíd dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0600 hrsz.-ú közterületnek „Körtés dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0166 hrsz.-ú közterületnek „Szárító útja
 • a kiskunfélegyházi, 0196, 0200, 0201/9 és 0184/10 hrsz.-ú közterületnek „Átlós út
 • a kiskunfélegyházi, 0248/12, 0259/19, 0275/19 és 0294/3 hrsz.-ú közterületnek „Fácános út
 • a kiskunfélegyházi, 0528 hrsz.-ú közterületnek „Czakó dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0416/3 és 0416/1 hrsz.-ú közterületnek „Forgó dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 010/10, 04/78, 025/20 és 010/2 hrsz.-ú közterületnek „Szarvaskerti út
 • a kiskunfélegyházi, 0362/13 hrsz.-ú közterületnek „Félegyházi-vízfolyás dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0387 hrsz.-ú közterületnek „Szőlő sor
 • a kiskunfélegyházi, 026/105, 026/34, 025/54 és 022/36 hrsz.-ú közterületnek „Eszik dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0410 hrsz.-ú közterületnek „Vett út
 • a kiskunfélegyházi, 046 hrsz.-ú közterületnek „Ficzkó dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0496 hrsz.-ú közterületnek „Halesz VII. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 8498 és 8497 hrsz.-ú közterületnek „Halesz VII. kiskert dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 7523, 7530 és 7512 hrsz.-ú közterületnek „Halesz Alsó kiskert dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 7575, 7595 és 7574 hrsz.-ú közterületnek „Halesz Felső kiskert dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 7627 hrsz.-ú közterületnek „Halesz I. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 7642, 7703, 7678, 7634 és 7649 hrsz.-ú közterületnek „Halesz I. kiskert dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 7714 hrsz.-ú közterületnek „Halesz II. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 7726, 7738, 7739 és 7727 hrsz.-ú közterületnek „Halesz II. kiskert dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 7749 hrsz.-ú közterületnek „Halesz III. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 7764, 7855, 7774 és 7834 hrsz.-ú közterületnek „Halesz III. kiskert dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 7871 hrsz.-ú közterületnek „Halesz IV. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 7884, 7989, 7952 és 7980 hrsz.-ú közterületnek „Halesz IV. kiskert dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 8011 hrsz.-ú közterületnek „Halesz V. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 8025, 8123, 8157, 8038, 8084 és 8143 hrsz.-ú közterületnek „Halesz V. kiskert dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 8162 hrsz.-ú közterületnek „Halesz VI. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 8189, 8301, 8247, 8312, 8285, 8199 és 8211 hrsz.-ú közterületnek „Halesz VI. kiskert dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0634 hrsz.-ú közterületnek „Selymes V. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 7251 hrsz.-ú közterületnek „Selymes I. kiskert dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 7208 hrsz.-ú közterületnek „Selymes I. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 6586, 7180, 6582, 6588, 7184 és 7174 hrsz.-ú közterületnek „Selymes II. kiskert dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 7142 és 6671 hrsz.-ú közterületnek „Selymes II. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 6754, 7113, 6751/2 és 6759 hrsz.-ú közterületnek „Selymes III. kiskert dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 7083 és 6848 hrsz.-ú közterületnek „Selymes III. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 6944 és 7061 hrsz.-ú közterületnek „Selymes IV. kiskert dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 0636 hrsz.-ú közterületnek „Selymes IV. dűlő
 • a kiskunfélegyházi, 7038 hrsz.-ú közterületnek „Selymes kereszt dűlő” elnevezést adja.

 

Kövessen minket a Facebookon is!