Helyi hírek 2017. szeptember 29. 07:30

Több mint 30 éve nem történt ilyen a városban - videóval

Képgaléria
A céltudatos városépítés szép példája látszik kibontakozni Félegyházán a Constantinum iskolabővítési tervei kapcsán, összefogva az önkormányzattal. Ennek a többszereplős történetnek a szálai futottak össze azon a sajtótájékoztatón, amit a város, az intézmény, és az azt fenntartó rend vezetői tartottak szeptember 28-án, csütörtökön, a testületi ülést követően, hogy beavassák a sajtó képviselőit és rajtuk keresztül a nyilvánosságot a részletekbe. Így megtudhattuk, hogy az elmúlt 15 év iskolabezárásai után, hogyan nyílt meg a lehetőség egy új iskolaépület megépítésére, ezzel párhuzamosan, a város egyik régi szégyenfoltjának felszámolására.

Új iskolát épít a Constantinum

A Constantinum hosszabb ideje jelezte a Kalocsai Iskolanővérek vezetőségének, hogy a folyamatos létszámbővülés miatt új épületre lenne szüksége az intézménynek. A nővérek a támogatást megszavazták. Az iskolaépítési terveket először a buszpályaudvarral szemben évek óta üresen álló telken látták megvalósíthatónak, a parkolási igények kielégítésére pedig a Jókai utcán, a sportcsarnokkal szemben vásároltak meg egy több részből álló telket, amelyen jelenleg épületek is állnak. Az udvaron egy tucatnyi autónak lett volna hely. Ezen a ponton kapcsolódott a fejlesztési gondolathoz a városvezetés azt kérve: egyeztessék, szőjék össze terveiket a kölcsönös előnyök mentén. Ezzel kezdetét vette az a folyamat, aminek eredményeképpen egy újabb, széles rétegeket érintő, városképi jelentőségű projektről számolhatunk be.

– Amikor értesültünk a Constantinum terveiről, azonnal felmértük, hogy a térség már eddig is szűkös parkolási kapacitása nem lesz képes fennakadások nélkül befogadni ilyen mértékű megnövekedett igényt. Ezért olyan alternatívát kerestünk, ami a két feladatra – vagyis az új iskola létesítésére és a parkolóhely bővítésre – egyszerre kínál megoldást – mondta el Csányi József polgármester a sajtótájékoztatón.

A város felajánlotta a nővérek által megvásárolt telek mellett fekvő önkormányzati ingatlant (itt jelenleg a temetkezési iroda működik), így a Constantinumnak már dupla telek áll rendelkezésre az első négy évfolyam nyolc osztálya számára iskolát építeni. Az épített örökség védelmét is szem előtt tartva olyan megállapodás született, amelynek értelmében a leendő iskolaépület kialakításakor megőrzik a helyi védettségű ház utcai homlokzatát, és ehhez igazítják a hozzáépített rész jellegét is. A polgármester elmondta továbbá, hogy a temetkezési szolgáltatás a Felsőtemetőben kap minden szempontból méltó helyet.


Eltűnik a város egyik szégyenfoltja – 39 „zöld” parkoló épül

– Ezek után megoldást kellett találni a körzetben már egyébként is égető parkolási probléma kezelésére, hiszen – különösen a reggeli és a délutáni órákban, amikor a szülők a gyermekeiket iskolába hozzák, illetve jönnek értük – jelentős forgalomra kell felkészülni – vette át a szót Balla László alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője.

A felajánlott telekért cserébe a Constantinum intézmény a Jókai utca elején álló üres területet adta városi tulajdonba, ami szinte kínálja magát parkolónak. A városvezetés is így gondolta, de szeretett volna nagyobb léptékben előrelépni a térséget érintő problémák megoldásában. Megkeresték a szomszédos, úgynevezett Tőzsér-féle ház tulajdonosát, beavatták az elképzelésekbe, és vételi ajánlatot tettek az ingatlanra. Nem ez volt az első ajánlat, amit az elmúlt években kapott a tulajdonos, de ezúttal meggyőzték a városképi jelentőségű fejlesztési tervek. Miután az adás-vételre a csütörtöki testületi ülésen a képviselők is áldásukat adták, immár minden feltétele adott annak, hogy elkészüljenek az ide tervezett 39 férőhelyes parkoló pontos tervei, és a környék közlekedése is biztonságosabbá váljon.

– Kiskunfélegyházán a közeli jövőben bölcsőde, óvoda és iskola is épül. Ez pedig példaértékű egy ilyen nagyságrendű városban – hangsúlyozta az alpolgármester.


Kiszélesítik a Bajcsy utcát a Petőfi utcai kereszteződésig

– A beruházás egyik legfontosabb eredménye a körzetben élők számára, hogy a buszpályaudvarral szemben több mint 15 éve üresen álló, kihasználatlan terület megtalálja funkcióját. Nem egy szürke, leaszfaltozott placcal szeretné a városvezetés letudni ezt a problémát, hanem az elmúlt években megszokott, az itt élők körében pozitív fogadtatásra találó „zöld felfogásban”, bokrokkal, fákkal, virágokkal szegélyezve képzeljük el az új parkolófelületet. Ezzel párhuzamosan megtörténik a Bajcsy-Zsilinszky utca e szakaszán az útkorrekció megtervezése is, melynek során kiszélesedik az úttest, könnyebbé téve a buszok és személyautók számára is a kikanyarodást a Petőfi Sándor utca irányába – foglalta össze Balla László a városképi és forgalombiztonsági hozadékokat. Az alpolgármester emellett bejelentette azt is, hogy a gyermekek fokozott biztonsága érdekében az önkormányzat a legforgalmasabb reggeli és délutáni órákban forgalomrendész jelenlétéről is gondoskodik az új iskolaépület környékén.


Szinte mindenhol megszüntetik a fizetőparkolást

Csányi József az elmondottakat kiegészítve emlékeztetett arra, hogy az önkormányzat az utóbbi két évben felülvizsgálta a félegyházi parkolási helyzetet, és egy átfogó koncepció kidolgozásán dolgozik. Ennek kapcsán örömmel jelentette be, hogy a szóban forgó parkoló megépítésével párhuzamosan – kísérleti jelleggel – megszűnik a városban a fizetőparkoló rendszer. Ez alól egyetlen kivétel a SPAR előtti, jelenleg is fizetős parkoló lesz. A polgármester hangsúlyozta: erre sem a bevétel miatt van szükség, hanem annak megelőzésére, hogy a vidékre utazók egész napon, vagy akár napokon át itt parkoljanak autójukkal. A változástól azt is remélik, hogy a jövőben az ötös főút és a Bajcsy-Zsilinszky utca találkozásánál álló hatalmas, jelenleg zömében üresen álló parkolót is többen veszik majd igénybe. További reményeket fűz a városvezetés a piac mögött, az Oskola utcáról nyíló állami tulajdonú terület önkormányzati tulajdonba vételéhez, amit már kérvényeztek, s pozitív elbírálás esetén újabb parkolók kialakítására ad lehetőséget.


Együttgondolkodva

Bangó Beáta M. Klára nővér rendi tanácsosnő, a Constantinum lelki vezetője a kalocsai iskolanővérek nevében megköszönte a város hozzáállását. Mint fogalmazott, „nagy megelégedésünkre szolgál a tárgyalások végeredménye. Egyrészt egy kedvező adottságú iskolát tudunk építeni az alsó tagozat elhelyezésére, továbbá a város parkolási gondjaival együtt a miénk is megoldódnak. Ez a város méltó arra, hogy a támogatásunkat élvezze.”

– Különösen jóleső érzés számomra a mai bejelentés azért, mert úgy számolhatunk be egy újabb fontos beruházásról, hogy többszereplős összefogás áll mögötte – mondta a polgármester. - Ennek köszönhetően az eredeti elképzeléshez képest egy sportudvar is helyet kap a létesítményben. Ezzel párhuzamosan pedig eltűnik a belváros egyik szégyenfoltja. Büszke vagyok arra, hogy egy olyan nagy múltú intézmény, mint a Constantinum, előremutató terveket sző városunkban és a Kalocsai Iskolanővérek jóvoltából több mint 30 év után új iskolaépület jön létre Félegyházán. Ez arra utal, hogy hisznek a településünk fejlődésében és a sikeres közös jövőben. Ugyanez a tendencia elindult az állami iskolák esetében is: mint nemrégiben hírt adtunk róla, három iskola összesen 657 millió forintból újulhat meg a következő időszakban. Ezúton is köszönetemet fejezem ki mindenkinek, aki hozzájárult ennek a példaértékű, városi szintű összefogásnak a sikeréhez! Közülük is kiemelem a Kalocsai Iskolanővérek Társulatának és Constantinum Intézménynek a vezetését, valamint a Tőzsér-ház tulajdonosát, akik méltányolták a város kérését, és lehetővé tették, hogy mindenki megelégedésére megszülessen a megegyezés. Különösen büszke vagyok arra, hogy ismét bebizonyítottuk: az önkormányzat és más területek helyben érdekelt képviselői képesek váll-vállvetve, egymást erősítve generálni városunk fejlődését.

T. T.

 

Kövessen minket a Facebookon is!