Helyi hírek 2014. június 26. 15:30

Pályázati felhívás - Zöldségfeldolgozó tanüzem üzemvezető

Pályázati felhívás - Zöldségfeldolgozó tanüzem üzemvezető
Kiskunfélegyháza Város Polgármestere (6100, Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.) pályázatot hirdet a Félegyházi Hangya – 2010. Termelőiskola – a Vidék Iskolája projekt keretében létrehozni kívánt (6100, Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 1.) Zöldségfeldolgozó Tanüzem Üzemvezetői álláshelyének teljes munkaidőben történő betöltésére.


A munkakörbe tartozó, feladatok:

A Csongrádi út 1. sz. alatti zöldségfeldolgozó tanüzem önálló vezetése, termelésszervezés, alapanyag-beszerzés szervezése, kész-termék piacának szervezése, napi 8 órás munkavégzés.

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
- büntetlen előélet,
- tizennyolcadik életév betöltése,
- cselekvőképesség,
- felsőfokú élelmiszeripari, vagy mezőgazdasági végzettség
- B kategóriás jogosítvány
- saját gépjármű
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása


Előnyt jelentő feltételek:

- logisztikai végzettség
- logisztikai területen szerzett 2 éves gyakorlat
- legalább 2 éves vezetői gyakorlat


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, nyilatkozatok:

- pályázó részletes szakmai önéletrajza,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás a büntetlen előélet igazolására
- az iskolai végzettséget tanúsító oklevél, okirat másolata,
- motivációs levél, amely tartalmazza az elvárt bruttó bér összegét,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.


A munka törvénykönyve szerinti munkaviszony időtartama :

2014. augusztus 11-től -2015. április 30-ig határozott időre szól, három hónap próbaidő kikötésével.


Illetmény, juttatások:

bérezés megegyezés szerint, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezései az irányadók.


A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 1.

A Zöldségfeldolgozó Tanüzem technológiai terve megtekinthető a projekt ügyfélszolgálati irodájában, (Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 12. 104. szoba), ügyfélfogadási időben.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 25.
 

A pályázat benyújtásának formája:

egy eredeti példányban papír alapon a pályázó saját kézjegyű aláírásával ellátva a szakmai önéletrajzot és a nyilatkozatokat. Az előírt formai és tartalmi feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelennek minősül.
 

A pályázat benyújtásának módja:

kizárólag postai úton, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ – Félegyházi Termelőiskola címére (6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 9.) történő megküldésével. A borítékon kérjük feltüntetni: Pályázat a Zöldségfeldolgozó üzemvezetői állásra”. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának rendje: az érvényes pályázatokat Kiskunfélegyháza Város Polgármestere bírálja el.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa.
 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 8.

A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető Juhász Miklós projektmenedzsertől a +36-20/381-6798-as telefonszámon.

Kövessen minket a Facebookon is!