Egészségügy 2018. január 22. 13:00

Pályázati felhívás - Szociális, mentálhigiénés munkakör betöltésére

Pályázati felhívás - Szociális, mentálhigiénés munkakör betöltésére
Pályázatot hirdet a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény szociális, mentálhigiénés munkatárs munkakör betöltésére a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
 

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Alpári út 53.
 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a hajléktalanok Éjjeli Menedékhelyén a szociális, mentálhigiénés munkakör ellátásával kapcsolatos feladatok ellátása. 
 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerint,
  Részletes szakmai önéletrajz az e-mail cím feltüntetésével. Szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata. Végzettséget igazoló dokumentumok másolata. A pályázó nyilatkozata, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt.3
  hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.
   

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz az e-mail cím feltüntetésével. Szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata. Végzettséget igazoló dokumentumok másolata. A pályázó nyilatkozata, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozat arról, nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
   

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban március 1-jétől tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: február 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcs Ottóné nyújt, a (+36 70) 320-2927-os telefonszámon.
 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény – Kiskunfélegyháza címére történő megküldésével (6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi utca 6.). Kérik a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20/2018, valamint a munkakör megnevezését: Szociális, mentálhigiénés munkatárs

és

 • elektronikus úton, Szűcs Ottóné részére a [email protected] e-mail címen keresztül
   

A pályázat elbírálásának határideje: február 15-e.


 

Kövessen minket a Facebookon is!