Kultúra 2018. február 24. 13:30

Petőfi Sándor verseiből

Petőfi Sándor verseiből
A Petőfi Emlékév alkalmából a lánglelkű költő versei közül válogatunk. Kép: Bodor Miklós.

A puszta télen

Hej, mostan puszta ám igazán a puszta!
Mert az az ősz olyan gondatlan rosz gazda;
Amit a kikelet
És a nyár gyüjtöget,
Ez nagy könnyelmüen mind elfecséreli,
A sok kincsnek a tél csak hült helyét leli.

Nincs ott kinn a juhnyáj méla kolompjával,
Sem a pásztorlegény kesergő sípjával,
S a dalos madarak
Mind elnémultanak,
Nem szól a harsogó haris a fű közűl,
Még csak egy kicsiny kis prücsök sem hegedűl.

Mint befagyott tenger, olyan a sík határ,
Alant röpül a nap, mint a fáradt madár,
Vagy hogy rövidlátó
Már öregkorától,
                                                                                       S le kell hajolnia, hogy valamit lásson...
                                                                                       Igy sem igen sokat lát a pusztaságon.

                                                                                       Üres most a halászkunyhó és a csőszház;
                                                                                       Csendesek a tanyák, a jószág benn szénáz;
                                                                                       Mikor vályú elé
                                                                                       Hajtják estefelé,
                                                                                       Egy-egy bozontos bús tinó el-elbődül,
                                                                                       Jobb szeretne inni kinn a tó vizébül.

                                                                                       Leveles dohányát a béres leveszi
                                                                                       A gerendáról, és a küszöbre teszi,
                                                                                       Megvágja nagyjábul;
                                                                                       S a csizmaszárábul
                                                                                       Pipát húz ki, rátölt, és lomhán szipákol,
                                                                                       S oda-odanéz: nem üres-e a jászol?

                                                                                       De még a csárdák is ugyancsak hallgatnak,
                                                                                       Csaplár és csaplárné nagyokat alhatnak,
                                                                                       Mert a pince kulcsát
                                                                                       Akár elhajítsák,
                                                                                       Senki sem fordítja feléjök a rudat,
                                                                                       Hóval söpörték be a szelek az utat.

                                                                                       Most uralkodnak a szelek, a viharok,
                                                                                       Egyik fönn a légben magasan kavarog,
                                                                                       Másik alant nyargal
                                                                                       Szikrázó haraggal,
                                                                                       Szikrázik alatta a hó, mint a tűzkő,
                                                                                       A harmadik velök birkozni szemközt jő.

                                                                                       Alkonyat felé, ha fáradtan elűlnek,
                                                                                       A rónára halvány ködök telepűlnek,
                                                                                       S csak félig mutatják
                                                                                       A betyár alakját,
                                                                                       Kit éji szállásra prüsszögve visz a ló...
                                                                                       Háta mögött farkas, feje fölött holló.

                                                                                       Mint kiűzött király országa széléről,
                                                                                       Visszapillant a nap a föld pereméről,
                                                                                       Visszanéz még egyszer
                                                                                       Mérges tekintettel,
                                                                                       S mire elér a szeme a tulsó határra,
                                                                                       Leesik fejéről véres koronája.

                                                                                       (Pest, 1848. január.)
 

Kövessen minket a Facebookon is!