Kultúra 2018. október 21. 13:00

Petőfi Sándor verseiből

Petőfi Sándor verseiből
A Petőfi Emlékév alkalmából a lánglelkű költő versei közül válogatunk. Kép: Bodor Miklós.

Petőfi Sándor – A Tisza

Nyári napnak alkonyúlatánál
Megállék a kanyargó Tiszánál
Ott, hol a kis Túr siet beléje,
Mint a gyermek anyja kebelére.

A folyó oly símán, oly szelíden
Ballagott le parttalan medrében,
Nem akarta, hogy a nap sugára
Megbotoljék habjai fodrába’.

Síma tükrén a piros sugárok,
(Mint megannyi tündér) táncot jártak,
Szinte hallott lépteik csengése,
Mint parányi sarkantyúk pengése.

Ahol álltam, sárga föveny-szőnyeg
Volt terítve, s tartott a mezőnek,
Melyen a levágott sarju-rendek,
Mint a könyvben a sorok, hevertek.

                                                                                       Túl a réten néma méltóságban
                                                                                       Magas erdő; benne már homály van,
                                                                                       De az alkony üszköt vet fejére,
                                                                                       S olyan, mintha égne s folyna vére.

                                                                                       Másfelől, a Tisza tulsó partján,
                                                                                       Mogyoró- s rekettye-bokrok tarkán,
                                                                                       Köztök egy csak a nyilás, azon át
                                                                                       Látni távol kis falucska tornyát.

                                                                                       Boldog órák szép emlékeképen
                                                                                       Rózsafelhők usztak át az égen.
                                                                                       Legmesszebbről rám merengve néztek
                                                                                       Ködön át a mármarosi bércek.

                                                                                       Semmi zaj. Az ünnepélyes csendbe
                                                                                       Egy madár csak néha füttyentett be.
                                                                                       Nagy távolban a malom zugása
                                                                                       Csak olyan volt, mint szunyog dongása.

                                                                                       Túlnan, vélem átellenben épen,
                                                                                       Pór menyecske jött. Korsó kezében.
                                                                                       Korsaját mig telemerítette,
                                                                                       Rám nézett át; aztán ment sietve.

                                                                                       Ottan némán, mozdulatlan álltam,
                                                                                       Mintha gyökeret vert volna lábam.
                                                                                       Lelkem édes, mély mámorba szédült
                                                                                       A természet örök szépségétül.

                                                                                      Oh természet, oh dicső természet!
                                                                                      Mely nyelv merne versenyezni véled?
                                                                                      Mily nagy vagy te! mentül inkább hallgatsz,
                                                                                      Annál többet, annál szebbet mondasz. –

                                                                                      Késő éjjel értem a tanyára
                                                                                      Friss gyümölcsből készült vacsorára.
                                                                                      Társaimmal hosszan beszélgettünk.
                                                                                      Lobogott a rőzseláng mellettünk.

                                                                                      Többek között szóltam én hozzájok:
                                                                                     „Szegény Tisza, miért is bántjátok?
                                                                                      Annyi roszat kiabáltok róla,
                                                                                      S ő a föld legjámborabb folyója.”

                                                                                      Pár nap mulva fél szendergésemböl
                                                                                      Félrevert harang zugása vert föl.
                                                                                      Jön az árviz! jön az árviz! hangzék,
                                                                                      S tengert láttam, ahogy kitekinték.

                                                                                      Mint az őrült, ki letépte láncát,
                                                                                      Vágtatott a Tisza a rónán át,
                                                                                      Zúgva, bőgve törte át a gátot,
                                                                                      El akarta nyelni a világot!

                                                                                      (Pest, 1847. február.) 

Kövessen minket a Facebookon is!