Helyi hírek 2018. november 5. 07:30

Pályázat szakmai egységvezető munkakör betöltésére

Pályázat szakmai egységvezető munkakör betöltésére
Pályázatot hirdet a KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény bölcsődéje szakmai egységvezető munkakör betöltésére a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Dankó Pista utca 4-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Dankó P. utca 4-6 sz. alatt működő bölcsőde vezetése, szakmai irányítása a munkáltatói jogkör gyakorlása nélkül.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Emelt szintű szakképesítés, A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. rész 2. bölcsőde C pont,

- Bölcsődében szerzett szakmai tapasztalat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

- Felhasználói szintű Word, excel programok,

- Részletes szakmai önéletrajz, végzettségeket igazoló okiratok másolata. A pályázó nyilatkozata, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Büntetlen előélet. Nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. tv. 11/A. § (8) bekezdés és 15. § (8) bekezdés szerinti kizáró okok nem állnak fenn személye vonatkozásában. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Bölcsőde vezetésére irányuló szakmai elképzelések.

A munkakör legkorábban december 1-jétől tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: november 20.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcs Ottóné nyújt, a 70/320-2927-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény - Kiskunfélegyháza címére történő megküldésével (6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi utca 6. ). Kérik a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 48/2018., valamint a munkakör megnevezését: szakmai egységvezető (kisgyermeknevelő)

vagy

- Elektronikus úton Szűcs Ottóné részére a [email protected]
e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: november 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:


- Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat honlapja - november 5.

- http://felegyhazikozlony.hu/ - november 5.

 

Kövessen minket a Facebookon is!