Helyi hírek 2019. február 19. 13:00

Ajánlásokat várnak a kitüntető díjakra

Ajánlásokat várnak a kitüntető díjakra
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata – a 10/2016. /IV. 01. / önkormányzati rendelete alapján - lehetőséget biztosít kitüntető cím, kitüntető díjak és elismerő oklevél adományozására.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának célja, hogy kifejezhesse nagyrabecsülését mindazon polgároknak, akik a helyi közösség szolgálatában, a város jó hírének öregbítésében, fejlődésének elősegítésében, valamint a nevelés-oktatás, az egészségügy és szociális ellátás, a közszolgálat, a város közbiztonságának védelme, a sport, a művészetek és a tudomány terén kimagasló és példamutató tevékenységet fejtettek ki.


Az alábbi kitüntetések adományozhatók:

„Kiskunfélegyháza Város Díszpolgára” kitüntető cím,

„Kiskunfélegyházáért” kitüntető cím,  

„Petőfi Emlékérem” kitüntető cím,

„Kiskunfélegyháza Város Tiszteletbeli Polgára” kitüntető cím,

„Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának Neveléséért” kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város Közművelődéséért” kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város Közszolgálatáért” kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város Egészségügyéért” kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város Szociális Ellátásáért” kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város Sportjáért” kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város Művészeti Tevékenységéért” kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város Tudományos Munkáért” kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város Roma Közösségéért Végzett Munkáért” kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város Közbiztonságáért” kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város Gazdaságának Fejlődéséért” kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város Idősügyi Tevékenységéért” kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város Hagyományőrző és Hazafias Tevékenységéért” kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele”.


A kitüntető díjak adományozását kezdeményezheti bármely választójoggal rendelkező természetes személy, ill. jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki az Európai Unió valamely tagállamában lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik. A javaslattételre jogosult egy alkalommal kitüntetésenként csak egy személyre, közösségre tehet javaslatot.

A javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy vagy közösség nevét, továbbá azon tevékenység részletes leírását, méltatását, illetve a konkrét alkotás ismertetését, amellyel a javaslattevő szerint méltónak bizonyul a kitüntetésre, illetve elismerésre.

A javaslatokat a rendelet mellékletét képező adatlapon írásban 2019. február 28-áig lehet a polgármesteri hivatal (Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.) polgármesteri titkárságán benyújtani (a javaslattételhez szükséges adatlap is ott szerezhető be, vagy letölthető a www.kiskunfelegyhaza.hu honlapról).

A képviselő-testület legkésőbb március 31-éig dönt az előterjesztett javaslatokról, amelyek átadására a Városalapítók Napja alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor.  

Dr. Faragó Zsolt
jegyző
 

 

Kövessen minket a Facebookon is!