Egészségügy 2019. február 12. 10:00

Szavazókörök az EP-választás idején

Szavazókörök az EP-választás idején
A választási eljárásról szól 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 79. §-ában foglalt feladat- és hatáskörömben eljárva a 2019. évi Európai Parlament tagjainak választásán Kiskunfélegyháza városban működő szavazóköröket a Ve. 77. §-ában foglalt rendelkezések figyelembevételével az alábbiak szerint határoztam meg.

 

 

Szavazókör sorszáma:

 

Szavazókör címe:

 

Választópolgárok száma:

Akadálymentesített  igen/nem

1. szavazókör

Platán u. 12. (Általános iskola)

970

igen

2. szavazókör

Platán u. 12. (Általános iskola)

616

igen

3. szavazókör

Platán u. 12. (Általános iskola)

895

igen

4. szavazókör

Szegedi út 5. (Szegedi Úti Óvoda)

776

igen

5. szavazókör

Deák F. u. 14. (József A. Általános Iskola)

828

igen

6. szavazókör

Deák F. u. 14. (József A. Általános Iskola)

838

nem

7. szavazókör

Dózsa Gy. u. 26-32. (Dózsa György Általános Iskola)

915

igen

8. szavazókör

Kossuth u. 24. (Szent Benedek iskola

718

nem

9. szavazókör

Kossuth u. 34. (Kossuth L. középiskola)

743

igen

10. szavazókör

Kossuth u. 9. (Móra F. Gimnázium)

868

igen

11. szavazókör

Kossuth u. 9. (Móra F. Gimnázium)

909

igen

12. szavazókör

Kossuth u. 9. (Móra F. Gimnázium)

Kijelölt szavazókör!

661

igen

13. szavazókör

Móra F. u. 2/a.  (Móra F. Utcai Óvoda)

691

igen

14. szavazókör

Oskola u. 1-3. (Közgazdasági szakközépiskola)

1032

igen

15. szavazókör

Szent Imre herceg u. 1-3. (Göllesz V. Ált. Iskola)

882

igen

16. szavazókör

Tegez u. 25. (Bankfalui Óvoda)

1073

igen

17. szavazókör

Tegez u. 25. (Bankfalui Óvoda)

994

igen

18. szavazókör

Csongrádi út 101. (Baromfifeldolgozó Üzem)

212

nem

19. szavazókör

Mészöly Gy. u. 1. (Boda Bálint Vegyesbolt)

307

igen

20. szavazókör

Darvas tér 10. (Darvas Általános Iskola)

902

igen

21. szavazókör

Darvas tér 10. (Darvas Általános Iskola)

1110

igen

22. szavazókör

Csillag u. 1. (Aranyhegy, volt iskolaépület)

419

nem

23. szavazókör

Bercsényi u. 5. (Bercsényi Utcai Óvoda)

776

nem

24. szavazókör

Bercsényi u. 5. (Bercsényi Utcai Óvoda)

786

nem

25. szavazókör

Bercsényi u. 5. (Bercsényi Utcai Óvoda)

982

nem

26. szavazókör

Dessewffy u. 38. (Kossuthvárosi Óvoda)

868

igen

27. szavazókör

Izsáki út 34. (KUNVILL Kft. Iroda)

814

nem

28. szavazókör

Kossuth u. 29-31. (Félegyházi Waldorf iskola)

872

nem

29. szavazókör

IX. körzet tanya 188. (Közösségi ház)

621

igen

30. szavazókör

XI. körzet 1 (Haleszi Általános Iskola)

747

igen

31. szavazókör

XI. körzet tanya 352. (Gazdaköri Iskola)

1120

igen


Az egyes szavazókörök utcajegyzékét a határozat melléklete tartalmazza.

A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára kijelölt szavazókör a 12. számú  szavazókör a Kossuth u. 9. (Móra Ferenc Gimnázium) cím alatt.

Jelen határozatot a polgármesteri hivatal földszinti hirdetőtábláján 15 napra közzétették 2019. február 8-án.

A határozat ellen közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés a Kiskunfélegyházi Helyi Választási Irodánál – a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Irodához (6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.) címezve – úgy, hogy az legkésőbb 2019. február 23-án, 16 óráig megérkezzen a Kiskunfélegyházi Helyi Választási Irodához (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.).


Indoklás:

Kiskunfélegyháza Város Helyi Választási Iroda Vezetője a Ve. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározza Kiskunfélegyháza város szavazóköreinek számát, sorszámát és területi beosztását, a szavazóhelyiségek címét úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson. A szavazókör területe nem lépheti át sem a település, sem az országgyűlési, sem a helyi önkormányzati választások választókerületi határait.

A Ve. 78. §  szerint kijelöli  azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.

A Ve. 79. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi választási iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri és szükség esetén módosítja a szavazóköri beosztást.

Tekintettel  a település címnyilvántartásának felülvizsgálata következtében szükségessé váló pontosításokra, valamint a 13., 16. és 17. szavazókörök esetében a szavazókörök áthelyezésére, a szavazókörök címeit a határozatban foglaltak megfelelően határoztam meg. 

A határozat a Ve. 10. § (1) – (3) bekezdésén, a 77. §-án, 78. §-án, 79. §-án és 80. §-án, jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 234. § (1) – (2) bekezdését alapul.

Dr. Faragó Zsolt
jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője


 

2/2019.  (II.8.) HVI vezetői határozat melléklete

Kiskunfélegyháza Európai Parlament tagjainak választására szavazókörök  területi beosztása - 2019


1. sz. helyi választókerület

1.sz. szavazókör: Általános iskola (Platán u. 12.)

Akácfa u.          43-tól folyamatos végig

Almafa u.

Eper u.             17-től folyamatos

Hársfa u.          26-tól végig páros házszámok, 5-től végig páratlan házszámok

Körtefa u.

Nefelejcs u.      20-tól végig  páros házszámok, 27/A-től végig páratlan házszámok

Orgona u.

Platán u.                              

Szegfű u.          8/a-tól páros, 19-től páratlan

Szilfa u.           18-tól páros, 31-től végig páratlan

Tavasz u.         20-tól végig páros, 1-től végig páratlan

 

2. sz. szavazókör: Általános Iskola (Platán u. 12.)

Akácfa u.          1-42-ig folyamatos

Diófa u.

Fűzfa u.

Hársfa u.           2-től 24-ig páros, 1-től 3/E-ig páratlan

Ibolya u.           10-től páros, 7-től páratlan

Lugas u.            3-tól végig a páratlan házszámok, 16-tól végig a páros házszámok

Nefelejcs u.       2-18-ig páros, 1-25-ig páratlan

Szentesi út       33-tól végig a páratlan házszámok, 44-től végig a páros házszámok

Szőlő u.

Tulipán u.         11-től folyamatos

Tűzoltók útja

 

3. sz. szavazókör: Általános iskola (Platán u. 12.)

Csanyi út          (belterület) 1- től folyamatos

Eper u.             1-től 16-ig folyamatos házszámok

Ibolya u.           2-től 8/A-ig páros házszámok, 1-től 5/A-ig páratlan házszámok

Jókai u.            51-tól végig folyamatos

Lugas u.           1-1/C-ig  páratlan  házszámok,  2-14-ig páros házszámok

Nyár u.

Szeder u.

Szegfű u.          2-8-ig páros házszámok, 1-17-ig páratlan házszámok

Szentesi út       23-tól 31-ig páratlan házszámok, 30-tól 40-ig páros házszámok
                         (Klapka utcától tartó szakasz)

Szilfa u.            2-től 16-ig páros házszámok, 1-től 27-ig páratlan házszámok

Tavasz u.          2-től 18-ig páros házszámok

Tölgyfa u. 

Tulipán u.         1-től 10-ig folyamatos házszámok

Közelszőlő sétány2. sz. helyi választókerület

4. sz. szavazókör: Szegedi Úti Óvoda (Szegedi út 5.)

Avar-köz

Béke u.

Bikahegyi út

Csongor-köz

Galagonya u.

Gábor Áron u.  1-26-ig folyamatos házszámok

Halasi út           1 -10/B-ig folyamatos házszámok

Harmatosköz

Irányi u.

Jegenye u.

József A. u.

Kökény u.

Molnár B. u.      53-tól végig a páratlan házszámok, 58-tól végig a páros házszámok

Nap u.

Parkerdő u.

Pázsit u.

Rozmaring u.

Szentesi út       1-21-ig páratlan házszámok, 2-28-ig páros házszámok

Szegedi út        1-23/A-ig folyamatos házszámok (régi Nyomás II. ide lett számozva)

Tünde-köz

Viola u.

Virág u.

Vörösmarty u.

 

5. sz. szavazókör: József A. Ált. Iskola (Deák F. u. 14.)

Attila u.             1-3.-53-ig a páratlan házszámok, 2-60-ig a páros házszámok

Boca Magda-köz

Dongó-köz

Hunyadi u.

Kalmár J. u.

Korond u. 

Rákóczi u.

 

6. sz. szavazókör: József Attila Általános Iskola (Deák F. u. 14.)

Bába-köz

Deák F. u.         1-57-ig páratlan házszámok, 2-62-ig páros házszámok

Kápolna-köz

Kossuth u.        2-10/A. páros házszámok

Mallár-köz

Mártírok útja

Mozi-köz

Móra F. tér

Szabó szódás-köze

Szalay Gy. park

Szt. János tér3. sz. helyi választókerület

7. sz. szavazókör: Dózsa György Általános Iskola (Dózsa Gy. u. 26-32.)

Arad u.             11-től végig a páratlan házszámok, 24-től végig a páros házszámok

Attila u.             55-től végig a páratlan házszámok, 62-től végig a páros házszámok

Birs u.

Csokonai u.

Csólyosi út

Deák F. u.         59-től végig a páratlan házszámok, 64-től végig a páros házszámok

Esze T. u.

Gábor Á.  u.      27-től folyamatos házszámok

Halasi út           11-től folyamatos házszámok

Karinthy F. u.

Katona J. u.

Kert u.

Kossuth u.        12-től 22/B-ig a páros házszámok

Kőris-köz

Marosvásárhelyi u 23. és 25-től folyamatos házszámok

Szegedi út        24-től folyamatos házszámok (Nyomás II. is ide van számozva)

Vasút u.

Városkert

Zámenhoff u.


8. sz. szavazókör: Szent Benedek iskola (Kossuth u. 24.)

Bokor u.

Dankó P. u.

Dózsa Gy. u.

Horváth Z. u.      

Kossuth u.        24-tól végig a páros házszámok


9. sz. szavazókör: Kossuth L. Középiskola (Kossuth u. 34.)

Arad u.              1-9/C-ig páratlan házszámok, 2-22-ig páros házszámok 

Bartók B. u.

Csíkszereda u.

Dohány u.

Erkel F. u.

Majsai út

Marosvásárhelyi u. 1-22-ig folyamatos házszámok és 24. szám

Mezősi K. u.4. sz. helyi választókerület

10. sz. szavazókör: Móra Ferenc Gimnázium (Kossuth u. 9.)

Árpád u.

Batthyány u.

Eötvös u.

Fürdő-köz (Lónyai u. – Árpád u. közötti szakasz)

Holló B. u.

Közös-köz

Lónyai u.

Pálffy u.

Széchenyi u.

Szt. István tér

Teleky u.

Wesselényi u.

 

11. sz. szavazókör: Móra Ferenc Gimnázium (Kossuth u. 9.)

Berzsenyi u.

Bethlen u.

Damjanich u.

Daru u.

Kazinczy u.       3-tól végig a páratlan házszámok, 14-től végig a páros házszámok

Kossuth u.        1-23/B-ig végig a páratlan házszámok

Kórház-köz       (Zrínyi utcától a Széchenyi utcáig tartó szakasz)

Könyök u.

Zrínyi u.

 

12. sz. szavazókör: Móra Ferenc Gimnázium (Kossuth u. 9.)         

                                  Kijelölt szavazókör

Dr. Holló L. u.   1- 42-ig folyamatos házszámok

Dózsa köz

Kazinczy u.       1. és  2-től 10-12-ig páros házszámok

Kisfaludy u.

Korona u.

Kölcsey u.

Martinovics u.

Mónus I. u.

Táncsics M. u.

Tompa u.5. sz. helyi választókerület

13. sz. szavazókör:  Móra Ferenc Utcai Óvoda (Móra F. u. 2/a.)     

Báthory u.

Blandina nővér u.

Cserepes-köz

Csongrádi út    1-17-ig folyamatos, 18/A. és 19.

Dobó u.

Haubner K. u.

Jókai u.            1-50-ig folyamatos   

Kálvária u.

Móra F. u.

Székely-köz


14. sz. szavazókör: Közgazdasági szakközépiskola (Oskola u. 1-3.) 

Arany J. u.        1-59-ig folyamatos  házszámok

Bajcsy-Zs. E. u. 2-20-ig páros házszámok, 1-47-ig páratlan házszámok

Béke tér

Fekete Pál sétány

Fenyő-köz

Huszka József tér

Klapka u.

Molnár B. u.      1-51-ig páratlan házszámok,  2-56/A-ig páros házszámok     

Oskola u.

Pázmány u.

Petőfi tér

Petőfi u.            1-59-ig páratlan házszámok, 2-20/A-ig páros házszámok      

Szt. Imre herceg u. 28-56-ig páros házszámok, 45-73-ig páratlan házszámok

Zárda-köz


15. sz. szavazókör: Göllesz Viktor Általános Iskola (Szent Imre herceg u. 1-3.)  

Álmos u.           1-31-ig páratlan házszámok és 33., 2-30-ig páros házszámok

Jász u.

Justh Gy. u.

Kun u.               1-65/A-ig páratlan  házszámok, 2-70-ig páros házszámok

Semmelweis u.

Szt. Imre herceg u. 1-3. - 43-ig páratlan házszámok, 2-26-ig páros páros házszámok

Vak Bottyán u.

I. köz

II. köz

III. köz6. sz. helyi választókerület

16. sz. szavazókör: Bankfalui Óvoda (Tegez u. 25.) 

Alpári út            42-től páros végig, 29-től páratlan végig

Arató utca

Bajcsy-Zs. E. u. 20/A-tól végig páros, 49-től végig páratlan

Barázda utca

Délibáb u.         50-től végig folyamatos

Eke utca

Ferenc-köz

Füvestó utca

Imre-köz

Iskola-köz

Kalász utca

Kasza utca

Kéve utca                            

Kiskun utca      12-től páros végig, 27-től páratlan végig

Liget u.

Nyíl u.               35-től páratlan végig

Pipacs u.

Róna utca

Sarló utca

Süveg utca

Szélmalom utca 10-től páros végig, 27-től páratlan végig

Tegez utca

Templomhalom utca 32-től páros végig, 25-től páratlan végig

Zsinór utca


17. sz. szavazókör: Bankfalui Óvoda (Tegez u. 25.) 

Alpári út           1-27-ig páratlan, 2-40-ig páros

Átlós út

Béla király utca

Czinka Panna utca

Délibáb utca     1-49-ig folyamatos  

Fecske utca

Gerle utca

Gólya utca

Hatöles út (Kőrösi úttól)   

Kamilla-köz

Kiskun utca      1-25-ig páratlan, 2-10-ig páros

Majorosi út

Nyíl utca           1-3-tól -33-ig páratlan, 2-től páros végig

Pacsirta utca       

Piroska-köz

Rigó utca

Sas utca

Sólyom utca

Szélmalom utca 1-25-ig páratlan, 2-8-ig páros

Tanyasori út       1., 2-7-ig folyamatos házszámok, 8-tól folyamatos házszámok
                           (Tanyasori út Bankfalu felé eső része)

Templomhalom utca 2-30-ig páros, és 24., 1-23-ig páratlan

II. körzet tanya

IV. körzet tanya


18. sz. szavazókör: Baromfifeldolgozó Üzem (Csongrádi út 101.)

Csongrádi út 18. és 20-tól folyamatos házszámok

Kis-Csongrádi út

Kis-Mindszenti út

Kis-Mindszenti Iskola dűlő

Móczár bekötő út (Csongrádi úttól)

Rigó dűlő (Szennyvíztisztító mögött)

Szárító útja

V. körzet tanya             

VI.  körzet tanya

VII. körzet Tanya 1-7-ig folyamatos házszámok

VII. körzet 100-116-ig folyamatos házszámok

VII. körzet Tanya 137-147-ig folyamatos házszámok

VII. körzet Tanya 159-től  folyamatos házszámok


19. sz. szavazókör: Boda Bálint Vegyesbolt (Mészöly Gy. u. 1.)

Baross László utca

Eszik-dűlő

Ficzkó-dűlő

Kocsis Pál utca

Madárfütty sétány

Mészöly Gyula utca

Móczár bekötő út (Csongrádi útig)

Szarvaskerti út

Toma-dűlő

Vadvirág-sétány

VII. körzet Tanya 8-99-ig folyamatos

VII. körzet Tanya 117-136-ig foly.

VII. körzet Tanya 148-158-ig foly.

VIII. körzet Tanya      7. sz. helyi választókerület

20. sz. szavazókör: Darvas Általános Iskola (Darvas tér 10.)

Arany J. u.        60-tól folyamatos házszámok

Álmos u.           32-től végig páros házszámok, 35-től végig páratlan házszámok

Darvas tér

Kőrösi u.

Kőrösi Cs. Sándor u.

Kun u.               72-től végig páros házszámok

Petőfi u.            22-től páros házszámok, 61-től páratlan házszámok

Rét u.

Simonyi Óbester u.

Szent Imre herceg u. 58-tól páros házszámok, 75-től páratlan házszámok

Tanyasori út 1/a., 7/a., 7/b., 7/c., 7/d.  (korábbi Nyomás IV. tanya) – (Tanyasori úttól a Darvas tér felé eső terület)


21. sz. szavazókör: Darvas Általános Iskola (Darvas tér 10.)

Dessewffy-dűlő

Holló László u.

Kis-Szegedi út

Nagy-híd dűlő

Szőlő-sor

III. körzet                            


22. sz. szavazókör: Aranyhegy, volt iskolaépület (Csillag u. 1.)   

Bárány utca

Csárda utca

Csikó utca

Csillag utca

Fácános út

Félegyházi-vízfolyás dűlő

Hatöles út (Kőrösi útig)

Kis-Kecskeméti út

Nyúl utca

Őz utca

Páka utca

Pintér-dűlő

I. körzet8. sz. helyi választókerület

23. sz. szavazókör: Bercsényi Utcai Óvoda (Bercsényi u. 5.)  

Asztalos J. u.


24. sz. szavazókör: Bercsényi Utcai Óvoda (Bercsényi u. 5.)

Dr. Holló L. u. 43-tól folyamatos házszámok


25. sz. szavazókör: Bercsényi Utcai Óvoda (Bercsényi u. 5.)

Apaffy u.

B. Szabó József u. (Ide lettek számozva a Nyomás V. tanyái)

Balassa u.

Bercsényi u.

Bessenyei u.

Czakó József-köz

Csáky u.

Ficsór József u.  

Gárdonyi Géza u.

Koháry u.

Lisznyai u.

Nádasdy u.          

Perczel u.         13-tól végig páratlan házszámok, 60-tól végig a páros házszámok

Tó u.

Tóth K. u.

Verseghy u.9. sz. helyi választókerület

26. sz. szavazókör: Kossuthvárosi Óvoda (Dessewffy u. 38.)

Dessewffy utca

Döbrentei utca

Illésházy utca

Jósika utca                          

Kaffka Margit utca  1-től végig a páratlan házszámok, 32-től végig a páros házszámok

Madách Imre utca

Mátyás Király utca

Perczel utca            3-11/F-ig páratlan házszámok, 28-58-ig páros házszámok

Radnóti Miklós utca         

Szendrey Júlia utca 1-től végig páratlan házszámok,  18-tól végig páros házszámok

Szilágyi utca

Tömörkény István utca  


27. sz. szavazókör: KUNVILL Kft. Iroda  (Izsáki út 34.)

Bajza utca

Czuczor utca

Dayka u.

Garázs sor

Izsáki út             24-től  végig  a páros házszámok, 41-től végig a  páratlan házszámok

Juhász Gyula utca

Kaffka Margit utca 2-30/C-ig páros házszámok

Kállai Mihály utca

Molnártelep

Molnártelepi út

Nagyszőlő út

Perczel utca     1-1/B-ig páratlan házszámok, 2-26/B-ig páros házszámok

Szendrey Júlia u. 2-16-ig páros házszámok

Tóth Árpád utca


28. sz. szavazókör: Félegyházi Waldorf Iskola (Kossuth u. 29-31.)

Ady E. u.

Árok u.

Blaha L. tér.

Fadrusz J. u.

Fürdő-köz         (Árpád utcától a Fadrusz János utcáig tartó szakasz)

Honvéd u.

Izsáki út            1-39-ig páratlan házszámok, 2-22/A-ig páros házszámok

Kinizsi u.

Kossuth u.        25-27-től  végig  páratlan házszámok

Kórház-köz       (Ady Endre utcától a Fadrusz János utcáig tartó szakasz)

Krúdy-köz

Laktanya u.

Liszt F. u.

Mikes u.

Mikszáth K. u.

Munkácsy Mihály u.

Szemere u.10. sz. helyi választókerület

29. sz. szavazókör: Közösségi Ház (IX. körzet 188.)

IX. körzet Tanya 1-194-ig folyamatos        

IX .körzet 6770 hrsz-tól 7215-ig folyamatos

Csólyosi úti I. dűlő

Csólyosi úti II. dűlő

Csólyosi úti III. dűlő

Csólyosi úti IV. dűlő

Csólyosi úti V. dűlő

Csólyosi úti VI. dűlő

Csólyosi úti VII. dűlő

Csólyosi úti VIII. dűlő

Csólyosi úti IX. dűlő

Csólyosi úti X. dűlő

Mária-dűlő

Selymes V. dűlő

Selymes I. kiskert  dűlő

Selymes I. dűlő

Selymes II. kiskert dűlő

Selymes II. dűlő

Selymes III. kiskert dűlő

Selymes III. dűlő

Selymes IV. kiskert dűlő

Selymes IV. dűlő

Selymes kereszt dűlő


30. sz. szavazókör: Haleszi Általános Iskola (XI. körzet 1.)

IX. körzet Tanya 195-292-ig folyamatos

X. körzet Tanya  1-51-ig folyamatos házszámok           

XI. körzet Tanya 1-64/A-ig folyamatos házszámok

XI. körzet  7577 hrsz.-től folyamatos 

XII. körzet Tanya 1-23-ig folyamatos házszámok

XII. körzet Tanya 77-től folyamatos  házszámok

XIII. körzet tanya

Faragó-dűlő

Halasi föld út

Halesz I. dűlő

Halesz I. kiskert dűlő

Halesz II. dűlő

Halesz II. kiskert dűlő

Halesz III. dűlő

Halesz III. kiskert dűlő

Halesz IV. dűlő

Halesz IV. kiskert dűlő

Halesz V. dűlő

Halesz V. kiskert dűlő

Halesz VI. dűlő

Halesz VI. kiskert dűlő

Halesz VII. dűlő

Halesz Alsó kiskert dűlő

Halesz Felső kiskert dűlő

Iskola-dűlő

Körtés-dűlő

Kővágóéri-csatorna dűlő

Kunság-dűlő

Varga-dűlő

Kisbolt-dűlő

Középső út


31. sz. szavazókör: Gazdaköri Iskola (XI. körzet 352.)

X. körzet tanya 52-től folyamatos házszámok

XI. körzet  tanya 65-529-ig folyamatos házszámok

XII. körzet tanya 24-76-ig folyamatos házszámok

Czakó-dűlő

Fekete-erdei dűlő

Forgó-dűlő

Felső-Galambos  Iskola dűlő

Felső-Galambos I. dűlő

Felső-Galambos I. kereszt dűlő

Felső-Galambos II. dűlő

Felső-Galambos II. kereszt dűlő

Felső-Galambos III. dűlő

Felső-Galambos IV. dűlő

Felső-Galambos V. dűlő

Felső-Galambos VI. dűlő

Halesz VII. kiskert dűlő

Kereszt-dűlő

Öreg-Galambos Felső dűlő

Öreg-Galambos I. dűlő

Öreg-Galambos II. dűlő

Öreg-Galambos III. dűlő

Öreg-Galambos IV. dűlő

Öreg-Galambos Alsó dűlő

Ringhegy I. dűlő

Ringhegy II. dűlő

Ringhegy III. dűlő

Ringhegy IV. dűlő

Ringhegy V. dűlő

Szabóhegy I. dűlő

Szabóhegy II. dűlő

Szabóhegy III. dűlő

Szabóhegy IV. dűlő

Szabóhegy V. dűlő

Vett út

 

 

 

Kövessen minket a Facebookon is!