Helyi hírek 2019. április 14. 10:00 Forrás: Sarlós Boldogasszony Templom

A Sarlós Boldogasszony Templom hírei

A Sarlós Boldogasszony Templom hírei
Virágvasárnap - 2019. április 14.

1. A mai nappal megkezdődött a nagyhét. Krisztus urunk szenvedésének, halálának és feltámadásának húsvéti szent három napja az egész egyházi év tetőpontja. Az őszinte bűnbánat és az egymás iránti szeretet által különösen is igyekezzünk ráhangolódni legnagyobb ünnepünkre.

2. A jövő héten a Karitász bolt csak április 16-án, kedden lesz nyitva.

3. Hétfőn délelőtt végzik a húsvéti betegellátást. Akik tudnak környezetükben idős, beteg emberekről, akik szeretnének szentségekhez járulni, kérik, még ma (vasárnap) jelezzék a sekrestyében.

4. Hétfőn este ½ 6-kor Bibliaóra lesz a Jókai utcai Közösségi Házban. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

5. Április 17-én, szerdán az esti szentmise után ½ 7-kor lesz a keresztút a templomban. Utána rövid képviselő-testületi gyűlést tartanak a plébánián.

6. Ugyancsak szerdán, este 6 órakor a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének szervezésében Görögkatolikusok Magyarországon címmel előadás lesz a Móra Ferenc Gimnáziumban. Szeretettel várják az érdeklődőket.

7. Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton reggel ½ 7-től gyónási lehetőség lesz a templomban, 7 órától pedig Jeremiás siralmait imádkozzák. Ezeken a napokon reggeli szentmise nem lesz.

8. Nagycsütörtökön este 6 órakor kezdődik a szentmise az utolsó vacsora emlékére. A szentmise után virrasztó szentórát tartanak.

9. Nagypénteken délután 3 órakor a Kálvárián keresztúti ájtatosság lesz. Rossz idő esetén a keresztutat a templomban tartják meg. Az esti szertartás 6 órakor kezdődik.

10. Nagyszombaton a szertartások este 8 órakor kezdődnek.

11. Húsvét vasárnap reggel a ½ 7-es szentmise végén tartják az ételszentelést.


Áldott vasárnapot kívánunk mindannyiuknak!
 

Kövessen minket a Facebookon is!