Kultúra 2019. május 4. 10:00

Új időszámítás az MVSZ életében

Új időszámítás az MVSZ életében
A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége a magyar vidéki muzeológia társadalmi elismertségéért, a vidéki múzeumügy szakmai korszerűsítéséért-megújításáért dolgozó, intézményi tagságú szervezet. A szövetséget valamennyi megyei hatókörű városi múzeum mellett, járási és városi múzeumok, gyűjtemények, valamint határon túli múzeumok alkotják. A szakmai szervezet népszerű a muzeológia szereplői között, amit az évről-évre bővülő taglétszám is bizonyít.

A szövetség székhelye Kecskemét, elnöke a Katona József Múzeum igazgatója, a kiskunfélegyházi születésű dr. Rosta Szabolcs, titkára pedig a múzeum igazgatóhelyettese, dr. Végh Katalin. Jelenleg 63 tagjuk van, 2015 óta folyamatos és dinamikusan nő a tagfelvételi kérelmek beérkezése. Ez az elmúlt éveknek köszönhető, amikor a cél az MVMSZ működésének gyökeres átalakítása, megújítása volt.

Mivel minden évben új elnök választására kerül sor, így a különböző besorolású intézmények és az elnökök képzettségétől függően az egyes szakterületek képviselete demokratikusan biztosított minden ciklusban. A jelenlegi elnök, dr. Rosta Szabolcs, régész és megyei múzeumigazgató, ezért természetszerűleg ezt a szakterületet tudja legautentikusabban képviselni. Elnöki programjának két fő pillére volt: egyrészt a régészeti múzeumi érdekképviselet, másrészt a tagság kibővítése a határon túli magyar múzeumokkal, amely mérföldkő a szervezet életében.

Az MVMSZ feltett célja, hogy a szakmai érdekképviselettel párhuzamosan, kulturális szerepkörével elősegítse az identitásmegőrzés mind szélesebb tömegeknek szóló közvetítését, ami a remények szerint jelen kormányzati elvárások megvalósulásában fontos szerepet játszik. Ehhez kapcsolódóan a jövőben közösen megvalósított, nagyszabású projekteket terveznek: közös népszerűsítő kiadványok megjelentetését és a vidéki Magyarországon vándoroltatott, országos hírű, látogatóvonzó, akár külföldi partnerintézményeket is bevonó kiállítások megrendezését.

A megváltozott fogyasztói igény kiszolgálásának és a kulturális örökségben rejlő gazdasági és társadalmi potenciál kihasználásának egyik lehetősége a vidéki múzeumok fejlesztése: a helyi kulturális örökségelemeket autentikus környezetben, a fenntarthatóságra garanciát jelentő helyi közösségeket bevonva kell működtetni. Meg kell találni az egyensúlyt a gyorsan növekvő szórakoztatóiparba való beolvadás és a kevésbé vonzó tudományos stílus között. Felvállalt cél a közgyűjtemények pozícionálása, specifikálása. A vidéki identitás definiálása a múzeumok szemszögéből, a múzeumok újradefiniálása a vidéki közösségek szempontjából. Ha Csontváry és Zsolnay, akkor Pécs. Ha tarsolylemezek és huszárok, akkor Nyíregyháza. Ha Munkácsy, akkor Békéscsaba és Debrecen. Ha avar kagáni arany kincslelet, akkor Kecskemét. Ha a legnagyobb hun aranykincs, akkor Szeged. Ha a hajdúk emlékei, akkor Hajdúböszörmény. Ha domonkos kripta tárgyanyaga, akkor Vác. Ha hun áldozati üst és Rippl-Rónai, akkor Kaposvár.

Ezen túlmenően a szervezet az eddigieknél is nagyobb és szervezettebb nyitást kezdeményez határon túli intézmények felé, a magyar vidéki múzeum fogalmának határokon átívelő, nemzeti eszmévé emelésével. Cél, hogy a Kárpát-medence magyar örökségének múzeumi szereplői számára elérhetővé váljanak mindazok az előnyök és lehetőségek, amelyeket az egységes Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségéhez való tartozás jelent. A szövetség ennek érdekében nyilvános tagfelvételt hirdetett. A meghívás határon túli, a magyar kultúra emlékeit, gyűjteményeit őrző, muzeális intézmények számára szól. A közgyűlésen több mint 20 határon túli és újabb 4 hazai múzeum tagfelvételi kérelméről döntenek.

Az MVMSZ Lezsák Sándor, a magyar országgyűlés alelnöke meghívására május 7-én és 8-án, a magyar rendszerváltás ikonikus helyszínén, a Lakitelek Népfőiskolán tartja nagyszabású, ünnepi közgyűlését. Ennek keretében kerül sor a felhívásra jelentkező, határon túli múzeumok, valamint további magyarországi tagok felvételére. A Kárpát-medence muzeológiai szereplőinek ilyen mélységű együttműködése eddig példa nélküli, így nyugodt szívvel nevezhető a múzeumi szakma történelmi pillanatának a két napos esemény. 


A közgyűlés részletes programja:

1. nap: május 7., kedd

13.00        Köszöntők

13.30        Döntés az új tagok felvételéről

14.00        Új elnöki program bemutatása

14.30        Eddig jelentkezett új tagok megválasztása és bemutatkozása2. nap: május 8., szerda

9.00        Beszámoló a Szövetség 2018. évének szakmai tevékenységéről

9.15        Pénzügyi beszámoló a 2018. évről

9.30        Az MVMSZ Felügyelő Bizottságának beszámolója

9.45        Az MVMSZ 2019. évi költségvetésének megvitatása

10.00      Tagintézmények beszámolója a 2018. évi munkájukról

12.00       Egyebek 

Kövessen minket a Facebookon is!