Hirdetmények 2019. augusztus 23. 07:30

Családsegítőt keresnek

Családsegítőt keresnek
Pályázatot hirdet a kiskunfélegyházi KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál egyénekkel, családokkal és gyermekekkel szociális segítő tevékenység végzése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– Főiskola, A 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. mellékletének II. része szerint felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, szociológus, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, közösségi szociális munkás, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem-szakos pedagógus, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, játék- és szabadidő szervező tanár, addiktológiai konzultáns vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember,

– Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

– Részletes szakmai önéletrajz az e-mail cím feltüntetésével. Végzettséget igazoló dokumentumok másolata. A pályázó nyilatkozata, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozat az 1997. évi XXXI. tv. 11/A. § (8). bekezdés, valamint a 15.§. (8). bekezdése szerint kizáró okok nem állnak fent személye vonatkozásában. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 16-ától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 11.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcs Ottóné nyújt, a 06-70/320-2927 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

– Postai úton, a pályázatnak a KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény - Kiskunfélegyháza címére történő megküldésével (6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi utca 6. ). Kérik a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 43/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

vagy

– Elektronikus úton Szűcs Ottóné részére a [email protected] e-mail címen keresztül


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Honlapja - 2019. augusztus 23.

http://felegyhazikozlony.hu - 2019. augusztus 23.
 

Kövessen minket a Facebookon is!