Hirdetmények 2019. szeptember 30. 07:30

Óvodai és iskolai szociális segítőt keresnek

Óvodai és iskolai szociális segítőt keresnek
Pályázatot hirdet óvodai és iskolai szociális segítő munkakör betöltésére a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Család-és Gyermekjóléti Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység folytatása, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében. Egyéni, csoportos és közösségi szociális munka végzése köznevelési intézményekben.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész I. Alapellátások: felsőfokú szociális szakképzettség, iskolai szociális munkás, család-és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, család-és gyermekvédelem szakos pedagógus, ennek hiányában gyermek-és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, okleveles emberi erőforrás tanácsadó, mentálhigiénés szakképzettség, óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus.,

– Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

– Részletes szakmai önéletrajz az e-mail cím feltüntetésével. Végzettséget igazoló dokumentumok másolata. A pályázó nyilatkozata, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozat az 1997. évi XXXI. tv. 11/A. § (8). bekezdés, valamint a 15.§. (8). bekezdése szerint kizáró okok nem állnak fent személye vonatkozásában. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az 1997. évi XXXI. tv. 10/A. § (1) bekezdés a) és d) pontja szerint.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: B kategóriás jogosítvány.

A pályázat benyújtásának határideje: október 18.
A pályázat elbírálásának határideje: október 22.
A munkakör legkorábban október 28-ától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcs Ottóné nyújt, a 06-70/320-2927-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

– Postai úton, a pályázatnak a KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény - Kiskunfélegyháza címére történő megküldésével (6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 46/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő.

vagy

– Elektronikus úton Szűcs Ottóné részére a [email protected] e-mail címen keresztül

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

– Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Honlapja - 2019. szeptember 30.

– http://felegyhazikozlony.hu - 2019. szeptember 30.

 

Kövessen minket a Facebookon is!