Program 2019. október 15. 11:30

Zöld könyvtári esték

Zöld könyvtári esték
A Zöld Könyvtár díjjal 2019-ben kitüntetett Petőfi Sándor Városi Könyvtár és a Közép-Európa Klub szeretettel hív minden érdeklődőt a Zöld könyvtári esték címmel induló ismeretterjesztő előadássorozat első rendezvényére, október 15-én, kedden 17 órára a Hattyúházba. Téma: Klímajelleg és klímaváltozás a Kárpát-medencében – tények és kérdések. Előadó: dr. Varga Zoltán DSE professor emeritus, Széchenyi-díjas ökológus. Bevezetőt mond Kelemen József, a Közép-Európa Klub elnöke.

Az előadássorozat tárgya a klímaváltozás. Századunk, a XXI. század legnagyobb kihívása a globális klímaváltozás, mint globális környezeti probléma, amelynek várható (feltételezett) hatásai miatt, ma a tudomány és a világpolitika egyik központi kérdésévé vált. Azonban a klímabiztonság kérdése nemcsak globális, hanem regionális és nemzeti szinten is jelentkezik. A Kárpát-medence országai klimatikus szempontból sajátságos helyzetben vannak. E földrajzi terület lényegében önálló klimatikus egységet képez. Vízellátottsága potenciálisan jó, ugyanakkor területének jelentős részén a talaj-klimatikus viszonyok az aszály gyakoriságához is hozzájárulnak.

A klímaváltozás és ennek következményeként jelentkező szélsőséges időjárási események természetvédelmi, gazdasági kárai és humán problémái előtérbe állították a kérdéskör átfogó tudományos vizsgálatát. Magyarországon, az MTA szervezésében 2003 nyara és 2006 tavasza között készült el a VAHAVA (Változás, Hatás, Válaszadás) kutatási program, amelynek eredményeit az Agro 21 füzetekben és a VAHAVA zárójelentésben tették közzé.

A klímaváltozás hatásterületei között kitüntetett szerepet kapott – és kap a jövőben is – a mezőgazdaság, a természeti környezet és a kockázat kérdése. A
Zöld könyvtári esték előadássorozat felkért előadói arra vállalkoztak, hogy ezekre a kérdésekre a hazai és külföldi kutatási eredmények, valamint saját kutatási eredményeik alapján válaszoljanak.   

Az előadássorozat célja ismeretterjesztés. A globális klímaváltozás veszélyt jelent az emberiségre és egész világunkra. Hatására az emberen kívüli természet életfeltételei is megváltoznak. Növényi és állati élőhelyek tűnnek el, ezáltal szegényedik a Föld biológiai sokfélesége. Jelentős erőfeszítésekre van szükség, hogy elkerüljük az éghajlat-károsító magatartást, és hatékony stratégiákkal alkalmazkodjunk a klímaváltozás körülményeihez.

Hogy az emberiség meg tudjon felelni e próbatételnek, mindenkinek részt kell vállalnia. A feladat, ami előtt állunk, nagy, de nem olyan nagy, hogy cselekvésünk és önmérséklésünk által semmi ne legyen helyrehozható. Már ma is számos politikai, gazdasági, társadalmi és egyéni tevékenység célja a klímavédelem. Az éghajlatváltozás átfogóan veszélyezteti a mai és a jövő generációk, illetve az emberen kívüli természet életfeltételeit, és ezáltal komoly próbatétele a közvetlen környezetünk iránti felelősségünknek. Egyre világosabban felismerhető, ahogy az ember globális kihatásokkal beavatkozik az éghajlatrendszerbe, és ez a biológiai, szociális és térbeli életfeltételekre visszahat.

Ma olyan folyamatnak kell tekintenünk, amely már visszafordíthatatlanul elkezdődött, és mélyrehatóan megváltoztatja a földi élet feltételeit. A klímavédelem feladatát nem lehet tovább halogatni: célja az emberhez méltó létezés globális biztosítása és a természetes ökoszisztéma védelme. Szükségszerűek az üvegházhatású gázok csökkentő stratégiák, valamint az alkalmazkodás stratégiái, amelyek gyengítik az éghajlatváltozás emberre, állatokra és növényekre gyakorolt kedvezőtlen hatásait.

Ahhoz, hogy sikeresen részt vállalhassunk a klímavédelemben, és hatékonyan alkalmazkodhassunk a klímaváltozás körülményeihez, mindenkinek törekedni kell a szükséges ismeretek megszerzésére. Ehhez kíván segítséget nyújtani az ismeretterjesztő rendezvénysorozat.

Előadók:

 

1. Dr. Varga Zoltán DSc professor emeritus, Széchenyi-díjas ökológus
Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar

Előadás címe: Klímajelleg és klímaváltozás a Kárpát-medencében – tények és kérdések
Előadás ideje: október 15., kedd 17 óra  


2. Prof. Dr. Terbe István, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Szent István Egyetem emeritált professzora

Előadás címe: Klímaváltozás és kertészet
Előadás ideje: december 3., kedd 17 óra 


3. Prof. Dr. Surányi Dezső, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, történeti-ökológus, botanikus
Szent István és Neumann János Egyetem, Cegléd

Előadás címe: Klímaváltozás. Ökológiai nyomás hatásai a mezőgazdálkodásban
Előadás ideje: 2020. január 28., kedd 17 óra


4. Hetesi Zsolt fizikus-csillagász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutató-tanára, tudományos főmunkatárs, Budapest
Óraadó tanár az ELTE TTK-n, és külső szakértő a Pécsi Egyetemen

Előadás címe: Alkalmazkodó mezőgazdaság a szélsőségek korában
Előadás ideje: 2020. február 18., kedd 17 óra


5. Kelemen József gépész- és gazdasági mérnök, a Közép-Európa Klub elnöke, Kiskunfélegyháza

Előadás címe: Kritikus helyzetben a Kárpát-medence környezeti és klímabiztonsága
Előadás ideje: 2020. március 17., kedd 17 óra

A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

 

Kövessen minket a Facebookon is!