Közélet 2020. január 16. 08:00 Forrás: csalad.hu

Tovább bővült a támogatási rendszer

Tovább bővült a támogatási rendszer
Január 1-jével elindult a Családvédelmi Akcióterv intézkedéseinek további két eleme, azaz a legalább négy gyermekeket nevelő nők személyi jövedelemadó mentessége, és a nagyszülői GYED.

Azok az édesanyák, akik legalább négy gyermeket nevelnek vagy neveltek fel, életük végéig mentesülhetnek személyi jövedelemadójuk fizetése alól a kereső tevékenységből származó jövedelmük után. A kedvezmény a vér szerinti és az örökbefogadott, illetve a már felnőtt gyermekek után is jár.

Továbbá a még nem nyugdíjas nagyszülők is jogosulttá válhatnak gyermekgondozási díjra (GYED), ha vállalják, hogy részt vesznek unokájuk nevelésében, amíg a szülők dolgoznak. Ekkor a szülő helyett a nagyszülőt illeti meg a GYED. Egyszerre csak az egyik nagyszülő, de akár több – nem ugyanazon várandósságból született – unoka után is felveheti a juttatást.

A jövedelemadó mentesség igényléshez a munkáltatónak/kifizetőnek leadott adóelőleg-nyilatkozat (évközbeni rendszeres jövedelem esetén), vagy az éves adóbevalláshoz mellékelt nyilatkozat szükséges, melyben a gyermekek nevét és adóazonosító jelét, valamint a jogosultság időtartamát (egész év vagy töredék időszak) kell megadni.

Az adómentesség alapja – a családi kedvezményhez hasonlóan – a családi pótlékra való jogosultság, tehát annak fennállása időszakában érvényesíthető a mentesség is (függetlenül attól, hogy egyébként a családi pótlékot mely szülő részére folyósítják. Így a gyermek születésétől a tanköteles kor (18. év) végéig (illetve ha ezt követően is közoktatásban tanul, akkor azon tanév végéig – augusztus 31-éig –) jár az adómentesség, amelyben 20. életévét betölti. Abban az esetben, ha a szülő legalább 12 éven át saját háztartásában nevelte gyermekeit, akkor a családi pótlékra jogosultság megszűnése után továbbra is (folytatólagosan) jár, illetve már felnőtt, önálló gyermekek esetén a 2020. január 1-jei hatálybalépéstől (illetve ha adóköteles jövedelem csak később keletkezik, akkor akkortól) kezdve, a korábbi (legalább 12 év időtartamú) családi pótlék jogosultság időközbeni lejártától függetlenül igényelhető.

A nagyszülői GYED-et igényelheti a még nem nyugdíjas, biztosított nagyszülő, amennyiben a következő feltételek mindegyike fennáll:

  • a nagyszülő a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt,
  • az anya és az apa is (az egyedülálló szülő esetén a gyermeket gondozó szülő) kereső tevékenységet végez,
  • a gyermek gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik,
  • a gyermek szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy hozzájárulnak a GYED nagyszülő általi igénybevételéhez,
  • a nagyszülő a GYED alatt nem dolgozhat, kivéve, ha a munkavégzés kizárólag az otthonában történik,
  • a nagyszülő nem részesülhet társadalombiztosítási nyugellátásban, vagy azzal egy tekintet alá eső ellátásban,
  • a gyermek nem részesülhet napközbeni ellátást biztosító intézményi elhelyezésben,
  • a gyermek után más nem kaphat gyermekgondozást segítő ellátást, és a szülők másik gyermekük után sem részesülhetnek gyermekgondozási ellátásban (CSED, GYED, GYES).


A nagyszülőnek a GYED iránti kérelmét a foglalkoztatójánál kell benyújtania, ha a nagyszülő egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő (önfoglalkoztató), a vállalkozás székhelye szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalához, főváros esetében a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalához kell benyújtania a kérelmet elektronikus úton.

Az igényléshez szükséges nyomtatvány a Magyar Államkincstár weboldalán érhető el:

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html

 

Kövessen minket a Facebookon is!