Hirdetmények 2020. január 30. 17:30

Óvodai és iskolai szociális segítőt keresnek

Óvodai és iskolai szociális segítőt keresnek
Pályázatot hirdet a KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Család-és Gyermekjóléti Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján óvodai és iskolai szociális segítő munkakör betöltésére határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony keretében.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodai és iskolai segítő tevékenység folytatása, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében. Egyéni, csoportos és közösségi szociális munka végzése köznevelési intézményekben.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet II.Rész I. Alapellátások: felsőfokú szociális szakképzettség, iskolai szociális munkás, család-és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, család-és gyermekvédelem szakos pedagógus, ennek hiányában gyermek-és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, okleveles emberi erőforrás tanácsadó, mentálhigiénés szakképzettség, óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus.,

- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

- Részletes szakmai önéletrajz az e-mail cím feltüntetésével. Végzettséget igazoló dokumentumok másolata. A pályázó nyilatkozata, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozat az 1997. évi XXXI. tv. 11/A. § (8). bekezdés, valamint a 15.§. (8). bekezdése szerint kizáró okok nem állnak fent személye vonatkozásában. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,az 1997. évi XXXI. tv. 10/A .§ (1) bekezdés a)-d) pontja szerint.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent B kategóriás jogosítvány.

A munkakör legkorábban február 20-ától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: február 14.

A pályázat elbírálásának határideje: február 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcs Ottóné nyújt, a 70/320-2927-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény címére történő megküldésével (6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18/2020, valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő.

- Elektronikus úton Szűcs Ottóné részére a [email protected] e-mail címen keresztül.

 

Kövessen minket a Facebookon is!