Helyi hírek 2020. február 19. 13:00

Pályázati felhívás sportegyesületek, sportszervezetek pénzügyi támogatására

Pályázati felhívás sportegyesületek, sportszervezetek pénzügyi támogatására
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Művelődési és Szociális Bizottsága pályázatot hirdet a városban működő sportegyesületek, sportszervezetek pénzügyi támogatására.

A pályázat célja: Kiskunfélegyháza területén működő sportegyesületek, sportszervezetek működéséhez és tevékenységéhez önkormányzati költségvetési támogatás biztosítása. A pályázat benyújtásához az összes költség legalább 10 százalékának megfelelő önerő szükséges.

Támogatottak köre: Kiskunfélegyháza város területén működő és bejegyzett mindazon sportszervezetek, amelyeket a bíróság 2020. január 1-je előtt nyilvántartásba vett.

Nem nyújthatnak be pályázatot:

 • pártok,
 • munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek,
 • biztosító egyesületek,
 • egyházak,
 • tömegmozgalmak,
 • közalapítványok,
 • gazdasági társaságok (kivéve nonprofit szervezetek)
 • valamit azok a civil szervezetek, amelyek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 22. pontja szerinti közvetlen politikai tevékenységet folytatnak.


Nem részesülhetnek támogatásban a támogatottak körében:
 

 • az a pályázó, amely a bizottsághoz benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
 • az a pályázat, amelyet nem a támogatásra jogosult nyújtott be,
 • az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívásban szereplő támogatási célok egyikének sem,
 • az a pályázat, amely nem felel meg a felhívásban és a pályázati útmutatóban előírt formai és tartalmi követelményeknek,
 • az a pályázó, amelynek lejárt esedékességű köztartozása van,
 • az a pályázó, amely a korábbi szerződésben foglalt feltételeket megszegte,
 • az a pályázó, amely a korábban az önkormányzattól kapott támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól részben, vagy egészben eltérően használt fel,
 • az a pályázó, amely 2019. évben az Önkormányzattól pénzügyi támogatást kapott és az összeg felhasználásáról 2020. január 15-éig nem számolt el, vagy azt nem a megjelölt célra használta fel, kivéve azon esetekben, ha a képviselő-testület vagy bizottság módosította az elszámolási határidőt.
 • az a pályázó, akinek a bejegyzett (nyilvántartott) tevékenységi körében a sporttevékenység nem szerepel.
 • az a pályázó, mely a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. szerint nem átlátható szervezet.


Pályázati díj: nincs

A pályázatok benyújtásának módja: Papíralapon a mellékelt adatlap kitöltésével postai úton vagy személyesen Görög Anita (oktatási- és közművelődési referens) részére az I. emelet 26. irodában.

Információ kérhető: [email protected] e-mail címen
Cím: 6100, Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1., I. emelet 26.


A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. március 16., hétfő 12 óra

Rendezvény esetén a pályázat kizárólag a 2020-ban megvalósuló rendezvényekre nyújtható be.

A pályázatot a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően kell benyújtani.

A pályázatokról a Művelődési és Szociális Bizottság dönt a benyújtási határidőt követő 10 munkanapon belülA döntésről a pályázatot benyújtó szervezetek Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat hivatalos honlapjáról, a 
www.kiskunfelegyhaza.hu honlapról értesülhetnek. A döntéssel szemben fellebbezési lehetőség nincs.

A pályázat benyújtására és elbírálására Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 9/2014. (III.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.


Az elszámolás rendje: Az elszámolásokat papír alapon kell benyújtani a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályához. Az elszámolás során 2020. december 31-éig igazoltan pénzügyileg teljesült kiadások számolhatók el, amelynek határideje működési támogatás esetén a tárgyévet követő év január 15. napja, illetve rendezvény vagy egyéb támogatás esetén a megvalósítást követő 60. napon belül. Az elszámolás rendjére a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 9/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 6. §-ában foglaltak az irányadók. Az előírt 10 százalék önerővel is el kell számolni.

A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás folyósítása: A támogatást a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály, Pénzügyi és Költségvetési Csoportja a Támogatottal egyeztetett időpontban, illetve ütemezéssel folyósítja.

Letölthető nyomtatvány: pályázati adatlap
 

Kövessen minket a Facebookon is!