Hirdetmények 2020. április 15. 12:30

Árverési hirdetmény

Árverési hirdetmény
Tájékoztató a Kiskunfélegyháza 870 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanból mintegy 125 m2 nagyságú, új 870/1 helyrajzi számmal kialakítandó ingatlan értékesítése tárgyában meghirdetett nyilvános árveréshez.

Az árverés időpontja: május 14., csütörtök 10 óra
Árverés helye: Kiskunfélegyháza, 870 helyrajzi számú ingatlan
Kikiáltási ár: 290.000 Ft

Az árverésen alkalmazandó minimális licitlépcső összege: 50.000 Ft.


Egyéb tudnivalók:

Az árverésen a licitálás alapja kizárólag a 290.000 Ft

  • Az árverés nyertese az lesz, aki a legmagasabb vételárra tesz ajánlatot.
  • Az adásvétellel kapcsolatos ügyvédi költségeket a vevő viseli.
  • Az árverésen az vehet részt, aki az ingatlant előzetesen megtekintette és erről az árverési jegyzőkönyvben nyilatkozatot tesz.
  • A 870 hrsz-ú ingatlanból mintegy 125 m2 nagyságú ingatlanrészt kell kialakítani, amelynek elvégzése a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal feladata az adásvételi szerződés megkötése előtt. (Az előzetes vázrajz megtekinthető a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán.) Az adásvétel tárgyát a földmérő általi tényleges kitűzéssel megállapított terület jelenti.
  • A kijelölt 125m2 nagyságú terület csak a vázrajz szerint kialakuló 870/1 hrsz- ú 325m2 nagyságú új önálló ingatlan részévé válhat, azzal együtt alakítható ki.

 

Árverésen való részvétel feltételei:

Az árverésen licitálni jogosult, aki május 11-én, hétfőn 12 óráig a kikiáltási ár 20%-ának megfelelő összeget, tehát 58.000 Ft, azaz ötvennyolcezer forint óvadékot Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 11732071-15338284 számú bankszámlaszámára átutal.

A szerződést az árverés napjától számított 15 napon belül kell megkötni.

Az árverés nyertese által óvadék jogcímén átutalt 58.000 Ft, valamint az árverésen részt vett többi árverező által óvadék jogcímén befizetett összeg Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata számláján marad. Az árverés nyertese által letett óvadékot a vételárba beszámítják foglaló jogcímén, az árverésen résztvevő többi árverező által befizetett óvadékot pedig az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belül vissza kell fizetni.


Nem vehet részt az árverésen:

– olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, természetes személy, illetve ezek képviselője, akivel szemben Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lejárt követelése van,

– az a természetes személy, illetve képviselője, aki az előbbiekben megjelölt – tartozást felhalmozó – jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság ügyvezetője, tulajdonosa, vezető tisztségviselője,

– olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve ezek képviselője, amelyben tag a tartozást felhalmozó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,

– olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve ezek képviselője, amelyben tag a tartozást felhalmozó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.

Amennyiben az árverésen részt vesz ilyen személy, és erről a szerződést előkészítő ügyvéd vagy a Vagyongazdálkodási Osztály tudomást szerez, az elállási indok a szerződéskötéstől, illetve a későbbiekben a szerződést a tudomásszerzést követően azonnal fel kell mondani.


Fizetési feltételek: 

Az ingatlan teljes vételárát az adásvételi szerződés aláírása előtt kell átutalással megfizetni Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata OTP-nél vezetett 11732071-15338284 számlájára. A szerződés megkötésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.

Amennyiben az árverés nyertese a fenti határidő alatt nem fizeti meg az ingatlan vételárát, abban az esetben az árverést meghirdető jogosult elállni az adásvételi szerződéstől és az árverésen másodikként legtöbbet ígérő részére az ingatlant értékesíteni.


Az árverésen megjelent személyeknek személyazonosságukat igazolniuk kell. Gazdasági társaság képviseletében megjelent személynek ezen kívül igazolnia kell a társaságban betöltött tisztségét vagy meghatalmazással kell rendelkeznie.

Az árverező az árverésre vigye magával személyi igazolványát, vagy meghatalmazását illetve az óvadék befizetését igazoló dokumentumot.

Az árverési tájékoztató kiírója fenntartja annak jogát, hogy az árverés megkezdése előtt az árverési tájékoztatót indokolás nélkül visszavonja és elálljon az árverés megtartásától.


dr. Alács Miklós          
osztályvezető

 

Kövessen minket a Facebookon is!