Helyi hírek 2020. május 19. 13:00

Közlemény a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről

Közlemény a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről
A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Kormányrendelet május 18-án lépett hatályba, ami alapján az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított nyolc – szakhatóság bevonása esetén tizenkettő – napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt, a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén. Ha a hatóság ezen határidőben nem közli az értesítést, vagy végzéssel nem tiltja meg a tevékenység végzését, úgy az a határidő lejártát követő naptól gyakorolható.

A rendelet hatálya kiterjed az államigazgatási hatáskörben eljáró jegyzőnél kérelemre induló alábbi engedélyezési ügyekre:

  • kereskedelmi működési engedély,
  • telepengedély,
  • fakivágási engedély,
  • zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági engedély,
  • jegyző engedélyéhez kötött kutak kivitelezésének, létesítéséhez, fennmaradásának engedélyezésével, házi egyedi szennyvíztisztító engedélyezésével kapcsolatos ügyekben.

Az ellenőrzött bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg:

  • az ügyfélkapu útján,
  • elektronikus űrlap útján,
  • általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint
  • e-mail útján.

Ha jogszabály a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is kizárólag ezen az úton kerülhet sor.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha a rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a kiskunfélegyházi polgármesteri hivatalánál a rendelet szerinti bejelentés fogadására kizárólag a 
[email protected] e-mail cím szolgál, amely automatikus elektronikus visszaigazolást küld. Kereskedelmi és telephely ügyekben ellenőrzött bejelentésre kizárólag ügyfélkapu útján kerülhet sor.

A díjat – ügytípustól függően – az alábbi bankszámlára történő utalás útján kell megfizetni:
11732071-15338284-10930001 Illeték beszedési számla
11732071-15724739-02140009  Ipari- és kereskedelmi illetékek.
A közleményben a bejelentő nevét és az engedélyezési ügy tárgyát kérjük feltüntetni.


Dr. Faragó Zsolt
jegyző

 

Kövessen minket a Facebookon is!