Hirdetés
Helyi hírek 2020. június 26. 16:00

Akasztón ülésezett a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés

Akasztón ülésezett a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés
Akasztón, a Faluház adott otthont a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés júniusi ülésének. A napirendi pontok ez alkalommal is számos, Bács-Kiskun megyét érintő kérdést öleltek fel mind a gazdaság, mind a kultúra és a közigazgatás területéről.

Suhajda Antal, a vendéglátó Akasztó község polgármesterének köszöntő beszéde után Font Sándor országgyűlési képviselő szólt a megjelentekhez.Ezt követően díjazták a megye kiválóságait: a Megyei Értéktár értékeit, a megye borait és legjobb pálinkáját. Az ünnepélyes oklevél átadót követően Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke számolt be a legutóbbi ülés óta eltelt időszak főbb eseményeiről. Egy fontos, egész megyét érintő téma került terítékre a közgyűlésen: az előttünk álló négy év gazdasági programját tárgyalták a politikusok. Az önkormányzat előző, 2015-ben elfogadott, 2014-2019. évekre vonatkozó gazdasági programja lejárt, ezért új program készült. A javaslat szerint a most előterjesztett gazdasági program a 2020-2024. évi választási ciklus idejére szól. A gazdasági program összeállításánál a megye érdekeit tartották szem előtt törekedve arra, hogy az önkormányzat területi szerepkörét erősítsék, és az elmúlt években kialakított szakmai kapcsolatrendszert tovább fejlesszék.

A megyei önkormányzat stratégiai célja, hogy feladatellátása során támogassa azt a folyamatot, hogy Bács-Kiskunban jó legyen élni és jó legyen ide érkezni. A megye fejlesztése érdekében a jövőben többek között a gazdaság- és foglalkoztatás élénkítését, a vidék fejlesztését és a népességmegtartó képesség erősítését, a térségi elérhetőség és mobilitás fejlesztését valamint a meglévő erőforrások megőrzését és hatékony használatát tervezik.Többek között megtárgyalták a „Bács-Kiskunban itthon vagy!” tanulmányi ösztöndíjról szóló önkormányzati rendelet módosítását is, amely lehetővé teszi a megye fiataljai számára, hogy pályázataik benyújtásával anyagi támogatáshoz jussanak tanulmányaik befejezéséhez.

A közgyűlésen tárgyaltak a Bács-Kiskun Megyei Felzárkózási Stratégiáról és Tervről is, amely olyan irányvonalakat mutat be, amelyek csak és kizárólag Bács-Kiskun megyére vonatkoznak, így a megyében a következő tervezési időszak egyik meghatározó dokumentuma lehet, amelynek segítségével összpontosítani lehet a fejlesztési lehetőségeket egy-egy szolgáltatás hiány megszűntetése érdekében.Dr. Temesvári Péter, megyei jegyző beszámolt a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről. Részletesen a közgyűlés elé tárta a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal egyes szervezeti egységeinek 2019-ben elvégzett munkáját.

A megye területrendezési tervéről is tárgyaltak a politikusok. A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvény új lehetőséget és teret biztosít a megyei önkormányzatok számára, hogy az országos és megyei kötelező övezeteken túl a saját adottságait jobban figyelembe véve, speciális területek lehatárolásával alkosson új, fejlesztési típusú, egyedi megyei területrendezési övezeteket. Bács-Kiskun Megye Területrendezési Tervében 15 ilyen egyedi megyei övezet lehatárolására van jelenleg lehetőség. A legegyedibb övezeteink: a városkörnyéki településegyüttesek övezete, a gépjárműgyártási beszállítói, a híd gazdaságfejlesztési, az együtt élő négy város térsége, a kötött pályás gazdasági terület, a pincefalvak övezete, a napelempark elhelyezésére szolgáló különleges övezet, a geotermikus energia hasznosítását szolgáló övezet és a klímaváltozással fokozottan érintett térség övezete.A közgyűlés zárt ülés keretében tárgyalt a 2020. évi dr. Szobonya Zoltán Emléklap odaítéléséről. Az emléklap jelöltjeire a javaslatokat május 31-éig lehetett benyújtani, összesen 18 javaslat érkezet. Ugyancsak zárt ülésen választották ki a 2020. évi megyei kitüntető díjak jelöltjeit is.

A közgyűlést két szakmai beszámoló tette érdekessé és igazán tartalmassá.

Turánné Török Ágnes, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatal vezetője beszámolt az intézmény munkájáról. Ezt követően a testület tagjai meghallgatták a megye bűnügyi és közbiztonsági helyzetének értékelését.  Az elmúlt év közbiztonsági és a közlekedésbiztonsági helyzetről és az azzal kapcsolatos intézkedésekről szóló beszámolóban Dávid Károly rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, címzetes egyetemi docens, megyei rendőrfőkapitány a statisztikai adatok felvázolása után elmondta, hogy az elmúlt időszak kihívásokkal teli, de mégis sikeres volt, hiszen a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság célkitűzéseit teljesítette, és a megye teljes területén megfelelő közrendet, élhető és egyre javuló közbiztonságot garantált. Kihangsúlyozta többek között, hogy térségünkben 2019-ben jelentősen, mintegy 13 százalékkal csökkent a bűncselekmények száma.Dávid Károly köszönetét fejezte ki a megyei önkormányzatnak és a megye lakosságának is a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság munkájához nyújtott támogatásért és a korrekt együttműködésért.A megyei önkormányzat és Akasztó jövőbeni sikeres együttműködése szimbólumaként Rideg László egy fát adományozott a településnek.

 

Kövessen minket a Facebookon is!