Helyi hírek 2020. augusztus 19. 17:30

Ünnepi testületi ülésen adták át a város kitüntető díjait - videóval

Képgaléria
Ünnepi ülést tartott augusztus 19-én Kiskunfélegyháza képviselő-testülete.  Átadták a város kitüntető díjait, valamint Balla László alpolgármesternek azt az emléktárgyat, amelyet a honvédelmi miniszter, dr. Benkő Tibor adományozott a honvédelemért végzett munkája elismeréseként. Az ünnepi ülésen megjelenteket Csányi József polgármester köszöntötte, majd átadta az elismerő díjakat.

A polgármester üdvözlő beszédében kifejtette: – Városunk egyik, ha nem a legszebb hagyománya, hogy a városalapítók hetében kitüntetjük azon polgárainkat, akik kiemelkedő munkájukkal, tetteikkel öregbítették városunk hírnevét és büszkévé tettek bennünket, hogy mi is félegyházi polgárok lehetünk. Tették és teszik munkájukat egy életen keresztül, amelyet majd több nemzedék emleget és emlékezik reájuk.

Olyan hagyomány ez, amely egy időponthoz köthető hosszú évtizedek óta. A világ azonban változik és olyan új dolgokra késztet bennünket, amely messze eltér a hagyománytól és a megszokottól. A 2020-as év mindannyiunk számára ígért valami újat, különlegeset, de azt hiszem, kijelenthetjük, egyikünk sem számított arra, ami végül bekövetkezett, és mondhatjuk, ilyet a jelenleg élő generációk még nem láttak.

De nekünk felül kell emelkedni ezeken a változásokon, váratlan eseményeken és hitünkkel, szeretetünkkel és tiszteletünkkel ki kell állnunk azon értékekért, amik valóban értékessé teszik hazánkat, városunkat. Hiszen méltón lehetünk büszkék a csodálatos városházánkra, a 100 éves platánsorra, a Hattyúházra és még számos városi nevezetességre. Azonban a valós érték akkor is az ember maga, a tettei és azon alkotásai, amelyek valamilyen formában meghatározzák létünket és környezetünket. Nekünk pedig emberi kötelességünk, hogy észrevegyük ezeket az embereket és a hozzájuk kötődő számos értéket.

Hiszem, hogy ebben az évben megtaláltuk azt a személyt, akit büszkén, őszinte megbecsüléssel emelhetünk fel városunk díszpolgárainak falára, hiszen személyiségével, munkájával, a város iránt tanúsított végtelen hűségével és önzetlenségével bizonyította rátermettségét. Nem kikövetelte az elismerést, hanem alázatos munkájával méltón kiérdemelte. Büszke vagyok rá, hogy polgármesterként engem ér a megtiszteltetés, hogy átadhatom a kitüntetést Laczkóné dr. Szabó Klárikának.

Ha végignézek ma itt Önökön, kitüntetetteken, akkor büszkeség tölt el, hiszen mindannyiuknak őszinte tisztelettel tudom átadni a jól megérdemelt kitüntetést. Mert munkájukkal, emberségükkel, kitartásukkal, önzetlenségükkel és becsületükkel évtizedek óta szolgálják szeretett városunk, Kiskunfélegyháza fejlődését és jövőbe vezető útját.

Köszönöm szépen a magam, a képviselő-testület és valamennyi félegyházi nevében munkájukat. Bízom benne, hogy még sok szép dolgot tudunk közösen létrehozni – zárta gondolatait Csányi József.

A díjak átadása után Laczkóné dr. Szabó Klára, a város új díszpolgára is szót kért a kitüntetettek nevében és elmondta: – Mélységes megtiszteltetés ért bennünket ma. Elismerő kitüntetésben részesültünk eddigi életünk és munkánk alapján a város lakóinak és vezetőinek értékítélete alapján. Állíthatom, hogy mi mindannyian igyekeztünk úgy dolgozni, hogy ahol csak tudunk, beosztásunk alapján a város lakosságának hasznára lehessünk. Bekapcsolódjunk a kulturális-, gazdasági- és sportéletbe, és segítsük azt.

Befejezésül Márai Sándor gondolatait idézte a város új díszpolgára: –  „Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel: az emberivel, jóindulattal és az udvariassal, tehát az ünneppel.”

Az ünnepségen műsorral közreműködtek a Balázs Árpád Alapfokú Művészeti Iskola harsonásai, a 10 éves Ónodi András Máté tekerőlantos, valamint Mindák Réka és Keserű Benedek énekesek.  


Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

„Kiskunfélegyháza Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozza Laczkóné dr. Szabó Klára nyugalmazott iskolaigazgató,

„Kiskunfélegyházáért” kitüntető címet adományozza Seres József ügyvezető (ELŐ-SZER Kft.),

„Petőfi Emlékérem” kitüntető címet adományozza Pintér Csaba ügyvezető igazgató (Pintér Művek Kft., Kecel) és Szabó József, a fehéregyházi Petőfi Múzeum gondnoka, a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnöke, 

„Kiskunfélegyháza Város Tiszteletbeli Polgára” kitüntető címet adományozza Mario Scariot US Dynamo Sportegyesület elnöke Vellai, Feltre és Talpai Sándor polgármestersegéd (Nagykikindai Polgármesteri Hivatal),

„Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának Neveléséért” kitüntető díjat adományozza Dobó Aliz középiskolai tanár (Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium) és Hatvani Erzsébet fejlesztőpedagógus (Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskola),

„Kiskunfélegyháza Város Közművelődéséért” kitüntető díjat adományozza Vas László művelődésszervező, igazgatóhelyettes (Kiskun Múzeum),

„Kiskunfélegyháza Város Közszolgálatáért” kitüntető díjat adományozza Kisné Drubi Anikó pénzügyi osztályvezető (Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal),

„Kiskunfélegyháza Város Egészségügyéért ” kitüntető díjat adományozza dr. Botka Gisela Brigitte nyugalmazott gyermekorvos és Faragó Istvánné nyugalmazott vezető gyógytornász,

„Kiskunfélegyháza Város Szociális Ellátásáért” kitüntető díjat adományozza Gálig Erzsébet intézményvezető (Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény),

„Kiskunfélegyháza Város Sportjáért” kitüntető díjat adományozza Nagy Krisztián rendőr főhadnagy, edző (Kiskunfélegyházi Honvéd Sport Egyesület),

„Kiskunfélegyháza Város Művészeti Tevékenységéért” kitüntető díjat adományozza Kátai Tibor néptáncoktató, koreográfus (Constantinum Intézmény), 

„Kiskunfélegyháza Város Roma Közösségért Végzett Munkáért” kitüntető díjat adományozza Szabó Elisabeth mentor (Dél-Alföldi Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság), Kiskunfélegyháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnökhelyettese,

„Kiskunfélegyháza Város Gazdaságának Fejlődéséért” kitüntető díjat adományozza Hatvani László ügyvezető (P&P Pékáru Kft.) és Marosvölgyi Ferenc egyéni vállalkozó (KUNBAU Kft.),

„Kiskunfélegyháza Város Idősügyi Tevékenységéért” kitüntető díjat adományozza Szurmikné Sándor Emma nyugalmazott tanár, 

„Kiskunfélegyháza Város Hagyományőrző és Hazafias Tevékenységéért” kitüntető díjat adományozza Marcényi Csaba, a Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület elnöke, valamint Mészáros Ferencné és Mészáros Ferenc, a Kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum Baráti Köre tagjai részére.

„Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelét” adományozza:

 


1.


Adorján Ferenc Józsefné középiskolai tanár (KSZC Kiskunfélegyházi Szakképző Iskolája és Kollégiuma)

2.


Agárdi Tiborné dajka (Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda Százszorszép Óvodája)

3.


Balogh Györgyné óvónő (Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda Százszorszép Óvodája)

4.


Bokorné Varga Katalin tanító (Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola)

5.


Dr. Bódainé Szekszárdi Éva pedagógus-tanító (Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Platán Utcai Tagintézménye)

6.


Czakóné Kállai Ildikó logopédus, gyógypedagógus (BKM-i Pedagógiai Szakszolgálat Kiskunfélegyházi Tagintézménye)

7.


Fekete Imre általános iskolai tanár (Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola)

8.

Fricska Gyöngyi intézményvezető-helyettes (Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda)

9.


Gyöngyösiné Busi Erzsébet középiskolai tanár (Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium)
 

10.

Jernei Anikó tanító (Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola)

11.


Kámán-Varga Emese szociális munkás (Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi Telephelye)

12.


Miklya Zsolt pedagógus, költő, felelős szerkesztő (Parakletos Könyvesház)

13.


Molnár Attila boncmester, mentőápoló (Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi Telephelye)

14.


Rádi László gépkocsivezető (KSZC Kiskunfélegyházi Szakképző Iskolája és Kollégiuma)

15.


Solymosi Ildikó intézményvezető-helyettes, tanító (Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskola)
 

16.


Somogyvári Péter Mátyás autómentő, cégtulajdonos
 

17.


Szabó Ildikó tanító (Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola)
 


18.

 


Szunyi Anikó tanár, tagintézményvezető-helyettes (Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Platán Utcai Tagintézménye)

19.


Vas Tibor pedagógus (Constantinum intézmény)
 

20. 

Zsirmik István Miklós alkalmazott (Integrál Zrt.)

részére.
 

Kövessen minket a Facebookon is!