Kultúra 2020. szeptember 29. 08:00

Tisztújító közgyűlést tartott a Móra Ferenc Társaság

Tisztújító közgyűlést tartott a Móra Ferenc Társaság
Az ismert helyzet miatt négy hónappal az eredetileg tervezett után, szeptember 25-én tarthatta meg tisztújító közgyűlését a 2015 májusában alakult Móra Ferenc Társaság Kiskunfélegyháza Egyesület. Az esemény jelentőségét – az első öt év értékelésének önmagában is fontos feladatán túl – az elnökség teljes megújításának és a szükségessé vált alapszabály-módosítások elfogadtatásának aktualitása adta – tájékoztatta lapunkat dr. Luchmann Zsuzsanna a társaság sajtóreferense.

Hogy az előzőek szoros összefüggésben vannak egymással, azt az elmúlt öt év gyakorlata tette nyilvánvalóvá, amely szerint a város két kulturális egyesületének irányítása, az ezzel járó sokirányú feladat, munka, valamint felelősség ugyanazokhoz az emberekhez kötődött. Mindez persze korántsem véletlenül. A társaság szerveződésekor fontos szempont volt, hogy a vezetői feladatokat az elnök Vészits Andrea mellett alapos felkészültséggel, megfelelő gyakorlattal és tapasztalatokkal rendelkező tagok lássák el. Ezért kérte fel az alapítótagság Kapus Bélánét (a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület elnökét), valamint Kállainé Vereb Máriát (a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület ügyvezető elnökét) elnökségi tagnak, s ezért fogadták el ők a jelölés után az ügyvezető elnöki, illetve a titkári megbízatást.Hogy milyen elköteleződéssel, lelkiismeretességgel és munkabírással, azt az indulás, az eltelt öt év eredményei mutatják. Nyilvánvaló azonban, hogy hosszú távon vállalni ezt az intenzív munkát jelentő komoly kettős szolgálatot nem lehet. Ezért mondtak le mindketten – ahogy az elnökség többi tagja is – eddig betöltött tisztségükről a közgyűlés második felében. Előtte azonban Kapus Béláné rajzolta meg beszámolójában a Móra Ferenc Társaság első öt évének ívét az induláskor megfogalmazott célok mentén. Ez utóbbiak legfontosabb eleme – a Móra család szellemi örökségének gondozása, a 21. századra adaptált kultuszápolás mellett – a fiatal nemzedékek megszólítása, fő profilként jelölve meg a gyerekkultúra Vészits Andrea által szorgalmazott támogatását, amelynek lényege, hogy mese- és irodalmi fesztiválok, találkozók és könyvbemutatók szervezésével, az ifjúsági és gyermekirodalom népszerűsítésével tanítsuk meg a gyerekeket olvasni és megfelelően gondolkozni a világról s benne önmagunkról. Hogy a társaság működése valóban ezeket a célokat szolgálja, jól mutatják eddigi történetének eseményei, amelyekből itt legfeljebb csak rövid válogatás adható.Már az indulás évében nagyszámú gyerekközönséget mozgatott meg az őszi tematikus nap. A művelődési központban a Kövér Béla Társulat tartott bábelőadást alsó tagozatosoknak Móra mesebirodalma címmel, a könyvtár ankétján pedig az idősebb gyerekolvasók találkozhattak az író Vészits Andreával, az Időfutár-könyvek társszerzőjével. Még több gyerekhez szóltak a 2016-os Móra-mesefesztivál programjai, köztük a Kiskun Múzeum Rófusz Kinga meseillusztrációiból rendezett kiállításával, a Pozsonyi Pagony Kiadó három helyszínen történő bemutatkozásával vagy azzal a dramatizáló találkozóval, amelyet Malomházi történetek címmel rendeztek a művelődési házban felső tagozatos gyerekeknek. (A felsorolás itt sem teljes). A mindig aktualizálható Móra-klasszikus, a Kincskereső kisködmön más szempontból került ugyanezen az estén az érdeklődés fókuszába: a könyv nevelési lehetőségeiről és tanításának módszertani kérdéseiről Hománé Móra Éva, Móra István dédunokája (a Móra Ferenc Társaság tagja) tartott előadást felnőtteknek a könyvtárban.A fesztiválprogramok a következő években is folytatódtak a hagyományosabb keretek megtartásával (vers- és novellamondó versenyek, felolvasónapok, dramatizáló találkozók, rajzpályázatok, kiállítások, könyvbemutatók, filmvetítések) és új megvalósulási formák keresésével. Utóbbiakat tekintve külön említést érdemel a 2019-es emlékév három rendezvénye. A februári programsorozat központi eseményeként nagyszámú gyerekközönség előtt került sor a művelődési központban Móra Ferenc Magyar Örökség díjának bemutatása. Májusban a társaság országos felhívására a Móra Ferenc nevét viselő általános iskolák találkoztak a városházán és a Constantinumban, hogy bemutassák saját Móra-képüket megfogalmazó videofilmjeiket (a pályázatokat a háromtagú zsűri nevében az író-dramaturg Vészits Andrea értékelte). Októberben a helyi általános- és középiskolák kaptak meghívást hasonló gondolatcserére: nekik a művelődési házban rendeztek diákkonferenciát Móra ma, diákszemmel címmel.   Bár a Móra Ferenc Társaság fő tevékenységi területe a gyerekkultúra támogatása és alakítása, fontos számára a felnőttek megszólítása is – ebben a tekintetben szorosan együttműködve a közművelődési egyesülettel. Olyan közös események jelzik ezt egyebek mellett, mint a határainkon túli kapcsolatokat építő 2017-es vajdasági kirándulás Móra István nyomában, a 2019-es emlékév programjaként lezajlott Móra István-emlékülés a városháza dísztermében vagy a Móra-rokonok második találkozója, amelynek ez alkalommal is a könyvtár adott otthont. Fontos megjegyezni, hogy kiterjedt rokonságból többen maguk is részt vesznek a társaság munkájában vagy valamilyen módon segítik azt. Vészits Andrea 2019 közepéig állandó jelenlétével (író-olvasó találkozók, ankétok és rendhagyó órák szervezésével, a különböző versenyek értékelésében vállalt szerepeivel, felolvasásokon, megemlékezéseken való megjelenésével) aktív alakítója volt az élő hagyománynak. Hománé Móra Éva a Kincskereső kisködmön mellett az Ének a búzamezőkről című regényről is tartott előadást, Jenesné Móra Zsuzsanna Móra István-relikviákkal ajándékozta meg a kiskunfélegyháziakat, Burghardt Ferenc a tavaly megjelent Móra István-kötet (Versek II.) összeállításához adta át a hagyaték általa őrzött, kéziratban maradt verseit, Móra Géza pedig Győrbe hívta meg a társaság tagjait egy új Móra-szobor avatására.

A tartalmi munkáról szóló ügyvezető elnöki beszámolót a titkár Kállainé Vereb Máriáé követte a tagsági létszám alakulásáról, majd Wolnerné Vidéki Szilvia gazdasági felelős tájékoztatta a jelenlévőket a társaság ötéves gazdálkodásáról, illetve a 2019-es év számviteli vonatkozásairól. A beszámolók végén a városvezetés nevében Rosta Ferenc alpolgármester úr köszönte meg Kapus Béláné elhivatott és áldozatos munkáját, amellyel az indulás első öt évében a társaságot irányította.

A közgyűlés a jelöltek bemutatása után az új vezető tisztségviselők megválasztásával folytatódott, amelynek eredményeként – 100 százalékos támogatottság mellett – felállhatott az új elnökség Kovács-Csonka Szilvia (elnök), Bodor Mariann (ügyvezető elnök), Gulyás Réka (titkár), Szabó Krisztina (gazdasági felelős) és Bakai Ildikó (elnökségi tag) személyében. (A sajtóreferensi feladatokat a következő öt évben is dr. Luchmann Zsuzsanna látja el.) Nevükben Kovács-Csonka Szilvia köszönte meg a tagság bizalmát, kiemelten az előző elnökség munkáját (kérve további segítő támogatásukat), s beszélt az új vezetésnek a jövőt érintő legfontosabb elképzelésiről is.

Következő fontos napirendi pontként az alapszabály-módosításokról határoztak a jelenlevők, köztük arról a helyben elhangzott javaslatról, amelyet dr. Tarjányi József tett a vezetői tisztségek kiterjesztésére. Indítványát a tiszteletbeli örökös elnöki cím alapítására és első odaítélésére a közgyűlés egyöntetű támogatással elfogadta, és a társaság korábbi elnökét, Kapus Bélánét örökös tiszteletbeli elnöknek választotta. A gesztus méltó módon fejezheti ki a tágabb közösség, a város köszönetét és elismerését is annak az embernek, aki évtizedek óta hatalmas munkabírással és elkötelezettséggel folytatja küldetését a Móra-örökség megőrzéséért, folyamatos jelenhez kapcsolásáért és a jövőnek való átmentéséért.

Dr. Luchmann Zsuzsanna

 

Kövessen minket a Facebookon is!