Kultúra 2014. szeptember 25. 21:55

A szavakon túl a lélek üzenetét is érteni kell

Képgaléria
Az idei könyvhétre megjelent Szász András Kiválasztottak című novelláskötete. A kötetet szeptember 24-én mutatták be a városi könyvtárban. A könyvbemutatón az olvasók az író korábban megjelent kiadványával, az Égbe szálló fohászok című imádságos könyvével is megismerkedhettek. A rendezvényt az Ótemplom fiataljainak előadása színesítette.

A Kiválasztottak című novellás kötetet nehéz lenne méltóbban ajánlani, mint ahogyan Bán János, a szerző volt kollégája, barátja tette az előszóban:

„Onnan, a határon túlról hoztam hitemet, nemzeti tudatomat, ember- és természetszeretetemet. Mindent, ami meghatározza egy ember életét.” - vallja András, és aki ismeri őt, pontosan tudja, hogy mindenkor ez a hit, ez a nemzeti tudat, ember- és természetszeretet hatja át tetteit, munkáit, majd' minden rezdülését. Ahogy novelláit is ……..

Mennyi híres író lehetne büszke erre a mesélőkedvre! A gördülékeny, közvetlen, manírok nélküli stílusra … Persze könnyen lehet, a híres, neves írók tán nem értenék András hőseinek lelkét. Mert bizony sokszor nem elég, ha egy nyelvet beszélünk – a szavakon túl a lélek üzenetét is érteni kell, hogy megértsük a másik embert.

A bemutatón Szász András kedélyesen anekdotázott a novellák megírásának történeteiről, hátteréről. Elmondta: minden novellának valós alapja, szereplője van. A novellás kötet ismertetése után szólt a korábban megjelent imádságos könyvének, az Égbe szálló fohászok” születéséről is. Érthető büszkeséggel mondta el, hogy a kötet eljutott a Vatikánba, a Szentatyához, aki levélben köszönte meg. A levél tartalmát is felolvasta:

„Értesítem arról, hogy folyó év július 28-án kelt becses levele az ajándékkönyvvel együtt rendben beérkezett. Szabadjon tudomására hoznom: Őszentsége Ferenc Pápa megbízott azzal, hogy tolmácsoljam hálás köszönetét a Péter utódával való egység e jeléért és az értékes ajándékért. A Szentatya imáiba foglalja Önt és mindazokat, akik a könyv összeállításában segédkezet nyújtottak. Peter B. Wels (Assessor)”

H. S.

Kövessen minket a Facebookon is!