Kultúra 2021. január 6. 14:00

Vízkereszt napján

Vízkereszt napján
Vízkereszt a római egyház Epiphania Domini (az Úr megjelenése) névvel tartott ünnepe. Vízkereszt vagy háromkirályok napjával zárul a karácsonyi ünnepkör és kezdődik a farsangi időszak. Az egyik legrégibb egyházi ünnep, a 4. századig ezen a napon ünnepelték Jézus születésnapját és az újesztendő kezdetét is. Ekkor emlékezik meg az egyház a napkeleti bölcsekről és Jézusnak a Jordán vízében történt megkeresztelkedésről. Ez utóbbi emlékére kezdetben a keleti egyház – a középkortól a nyugati egyház is – e napon szenteli a vizet. A víz megszentelésének, azaz megkeresztelésének szertartásából ered a magyar vízkereszt elnevezés.

A liturgikus vízszentelést vízkereszt vigíliáján végezték a templomban. A legtöbb helyen a szentelt víz dézsákban, kádakban állt a sekrestyében vagy a templom arra alkalmas helyén. A hívek üvegekben és nagyobb edényekben is hordták haza. Meghintették vele a ház földjét, a gazdasági épületeket és a szoba belsejét, hogy a gonosz szellem ne ártson, és Isten áldása legyen a házon.

A szentelt víznek mágikus ereje, gyógyító, gonoszűző, rontást megelőző szerepe volt. Az ezzel kapcsolatos hiedelmeket az egyház is erősítette. Az egyik legrégebbi hazai alkalmazást a 15. század elején jegyzeték fel: a pap a mise végén meglocsolta azoknak a szemét, akik fájlalták, és gyógyulásukért könyörögtek. Az 1499. évi boroszlói szertartáskönyv szerint a szenteltvíz használt a dögvész, a méreg, sőt a béka és a mérges férgek ellen is. Háromkirályok vizeként is emlegetik.

A szenteltvíz végigkísérte az emberi élet fontos eseményeit, megszentelték vele a gyermekágyas asszony ágyát, öntöttek belőle az újszülött fürdővízébe. A növénytermesztésben és állattartásban is fontos szerepe volt: behintették vele vetéskor a magot, elléskor a borjút, csikót, kikeléskor a kiskacsát, tyúkültetéskor a tyúkot.

A víz és tömjén szenteléséből alakult ki a házszentelés. A házszentelésre, vagy koledára már Mátyás idejéből van emlékünk és feltehetőleg a 19. század előtt országszerte liturgikus szokás volt.

Vízkeresztkor, de karácsonykor, újév és vízkereszt között szokás volt a háromkirályjárás. A bibliai napkeleti bölcseket megszemélyesítő alakoskodók köszöntő szokása, illetve dramatikus játéka. Gáspár, Menyhért, Boldizsár egyfelől az utasok, útonjárók, vándorok, zarándokok, másfelől pedig a vendégfogadósok patrónusa lett. Több évszázados epikus énekük középpontjában a napkeleti királyok Jézusnál tett látogatása áll, amely Máté evangéliumából ismert bibliai történet.

Forrás: Tátrai Zsuzsanna Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások
 

Kövessen minket a Facebookon is!