Helyi hírek 2021. január 8. 10:00

Eredményes projektzáró a Kiskunhalasi Szakképzési Centrumban

Eredményes projektzáró a Kiskunhalasi Szakképzési Centrumban
549,99 millió forint európai uniós támogatás segítségével valósította meg „A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum fejlesztése a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséért” című GINOP-6.2.3 azonosító számú projektet a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum. A tevékenységeket 36 hónapon keresztül, 2018. január 15. és 2021. január 15. közötti időben Kiskunhalason, Kiskőrösön és Kiskunfélegyházán öt iskolában végezték. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg 100 százalékos vissza nem térítendő támogatás formájában. Célja az iskolai lemorzsolódás és a korai iskolaelhagyás csökkentése, amelyet komplex tevékenységekkel értek el a megvalósítás során.

A projekt első hónapjaiban készült egy pontos, iskolákra és centrumra is vonatkozó helyzetértékelési tevékenység, amelyhez egy cselekvési terv kapcsolódik. A cselekvési tervben fogalmazták meg mindazok az intézményfejlesztési, módszertani, minőségfejlesztési, szakmapolitikai konkrét intézkedéseket és terveket, amelyek összességében járultak hozzá a pályázat céljainak megvalósításához. A tevékenységek között az iskolák tanulói, pedagógusai, a HÍD Programban részt vevő tanulók és családjaik, kiemelten a lemorzsolódással veszélyeztetett és/vagy roma származású tanulók számára különféle programokat dolgoztak ki.

A projekt megvalósítása során különösen nagy hangsúlyt fektettek a 9. osztályos tanulók kompetenciafejlesztésére, felzárkóztatására, amelyet tanulócsoportos foglalkozások és egyéb kiegészítő programelemek megvalósításával valósítottak meg. Az intézményekben informatikai és szakkörökhöz illesztett eszközöket, kollégiumi bútorzatot és szabadidős tevékenységek végzését segítő eszközöket vásároltak, amelyek nagymértékben javítottak az intézmények infratsrukturális ellátottságán. A pedagógusok a pályázat céljaihoz illeszkedő továbbképzéseken vettek részt – többek között módszertani, konfliktuskezelési, tanulás-motivációs, mentori, mérési-értékelési, élménypedagógiai, vezetői témákban.

A fejlesztés eredményeként Kiskőrösön kialakítottak egy Digitális Közösségi Alkotóműhelyt, ahol szakkörök és egyéb foglalkozások keretében tehetséggondozás, tehetségfejlesztés és pályaorientációs tevékenység indulhatott el. Kialakították a tanulói életpálya-építést, amelyhez kapcsolódva pályaválasztási tanácsadási rendszert, pályaorientációs foglalkozásokat, s pályaszocializációs programokat szerveztek. Beindították a szociális segítő szolgáltatásokat is. A roma származású tanulókat roma mentori tevékenységgel, a roma lányokat egészségfejlesztő programokkal támogatták. A roma tanulók számára lehetőséget nyújtottak a jogosítvány megszerzéséhez. A szabadidős tevékenységeken belül kirándulásokat, szakköröket, játékos kompetenciafejlesztő programokat szerveztek.

A projekt összességében hozzájárult ahhoz, hogy a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum fejlesztésével az iskolákban tartós eredményeket érhessenek el az iskolai lemorzsolódás elleni küzdelem terén, hozzájárulva ezzel a hazai szakképzés minőségének, hatékonyságának és eredményességének javításához, a szakképzésben tanulók végzettségi szintjének növeléséhez és továbbtanulási esélyeik javításához.
 

Kövessen minket a Facebookon is!