Helyi hírek 2021. április 4. 14:00

A Sarlós Boldogasszony Templom hírei

A Sarlós Boldogasszony Templom hírei
Húsvétvasárnap, Krisztus urunk feltámadása – 2021. április 4.

1. Húsvétvasárnap a szokott miserend lesz. A reggeli ½ 7-es szentmise keretében végzik el az ételszentelést.

2. Húsvéthétfőn reggel ½ 7-kor, és 8 órakor lesznek szentmisék a templomban.

3. Hálásan köszönik mindazok segítségét, akik hozzájárultak ahhoz, hogy az ünnep szép legyen. Köszönet az egyházközség dolgozóinak, a ministránsoknak, és mindazoknak, akik virággal, adományaikkal, imádságaikkal, vagy bármi egyéb módon segítették az ünnep megrendezését. Isten bőséges áldása kísérje életüket!

4. Jövő vasárnap lesz az Isteni Irgalmasság vasárnapja. A ½ 11-es szentmise végén közös ájtatosság lesz, hogy az Irgalmas Jézus oltalmába ajánljuk egyházközségünk tagjait.

A feltámadás örömével teljes, és Krisztus szeretetében megújulni képes, áldott Húsvétot kívánunk kedves mindannyiuknak!
 

Kövessen minket a Facebookon is!