Helyi hírek 2014. október 10. 08:15

A Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja az önkéntesség jegyében

Képgaléria
A Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja az önkéntesség jegyében
Ünnepi állománygyűlést tartott a Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapján a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Az állománygyűlésen a járási mentőcsoportok a nemzeti minősítő okleveleiket és a mentési igazolványaikat ünnepélyes keretek között vették át.

Kovács Ernő kormánymegbízott, a Bács-Kiskun Megyei Védelmi Bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. A kormánymegbízott beszédében köszönetét fejezte ki a járási mentőcsoportok tagjainak, akik önként olyan feladatra vállalkoznak katasztrófahelyzetben, amely ebben a megyében bekövetkezhet. Előtérbe állította az önkéntesség és a helytállás fontosságát, hiszen veszélyhelyzet idején - amikor minden kézre szükség van - a mentőcsoportok tagjai a települések, és ezáltal az ország értékeinek megmentésében vesznek részt.

A köszöntőt követően a meghívottak Mészáros Zoltán tű. alezredes, a Bács-Kiskun Megyei Védelmi Bizottság titkárának ünnepi beszédét hallgathatták meg. Az ENSZ környezeti katasztrófákkal foglalkozó programja, a Nemzetközi Katasztrófacsökkentési Stratégia szerint emlékezünk meg a természeti katasztrófák áldozatairól, amely alkalom igyekszik ráirányítani a figyelmet a katasztrófák okaira - fogalmazta meg az alezredes. A résztvevők kaphattak egy történelmi áttekintést a régmúlt és a jelenkor katasztrófáiról, melyből világosan kirajzolódik, hogy nincs a világnak olyan pontja, ahol az egyén és közösség ne lenne kitéve katasztrófaveszélynek.

Az alezredes kiemelte, hogy a megújult katasztrófavédelem alapvető rendeltetése a lakosság élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek biztonságos működésének védelme, amely kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat. Ezt a feladatot a katasztrófavédelem területi szerveként a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a társszervekkel és a védelmi igazgatással szorosan együttműködve végzi. Ebben a feladatrendszerben jelentek meg új elemként a járási mentőcsoportok, melyek a helyi beavatkozó erők egyik letéteményeseivé váltak. Kis-Juhász Zsolt tű. hadnagy, polgári védelmi felügyelő előadásában kifejtette a mentőcsoportok szerepét a katasztrófák elleni védekezés rendszerében.

A hadnagy szólt a megye településeinek veszélyeztetettségéről, a katasztrófák megelőzésében, illetve bekövetkezése esetén az elhárításban és a helyreállításban való közreműködőkről és teendőikről, az emberi élet megóvása, és az anyagi károk csökkentése érdekében. A felügyelő összefoglalta a - megyében összesen csaknem 350 tagot számláló - tizenegy járási mentőcsoport megalakulásának előzményeit, az általános felépítését, valamint az eddig megtett lépéseket. Előadásában kiemelte, hogy a mentőcsoportok helyben képesek - hatékonyan és gyorsan - szükség esetén reagálni, kiegészítve a hivatásos erők képességeit. A résztvevők egy slide-show keretében bepillantást nyerhettek a minősítő gyakorlatokon végrehajtott feladatokba, átélhették azokat a kihívásokat, helyzeteket melyekben a mentőcsoportok tagjainak része volt.

A kisfilmet Farkasné Fazekas Mária tű. mk. alezredes, polgári védelmi tanácsos, megyei polgári védelmi főfelügyelő pontos szakmai narrációja tette teljessé. Ezt követően Kiss Zoltán tű. alezredes előadásában rávilágított arra a tényre, hogy az önkéntes mentőszervezetek tökéletes kiegészítői a katasztrófavédelemnek. A csoportok minden esetben civil szerveződés nyomán jönnek létre. Jellemzőjük, hogy tevékenységük sokrétű, a mentés és a katasztrófa-elhárítás minden alapvető területére kiterjed. A mentőcsoportok életében az első lépcső a rendszerbeállító gyakorlat.

Ezzel a terepgyakorlattal bizonyítják, hogy megfelelnek az alapvető szakmai követelményeknek, teljesítik a szervezeti és műveleti irányelveket. A következő lépcső a minősítő gyakorlat, amelyet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kijelölt szakértők értékelnek, szigorú szakmai elvárások szerint. A megszerzett elméleti és gyakorlati tudást folyamatos képzésekkel tartják szinten és fejlesztik. Az alezredes megfogalmazta a jövőre vonatkozó célokat, melyben szerepel az önkéntes mozgalom kiterjesztése, további önkéntesek bevonása a mentőszervezetek, illetve a polgári védelmi szervezetek munkájába, valamint a települési önkéntes mentőcsoportok felállítása.

A járási mentőcsoportok vezetőinek Dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes, megyei igazgató adta át a nemzeti minősítő okleveleket és mentési igazolványokat. A minősített szervezetek számára egy igazoló okirat kerül kiadásra (nemzeti minősítő oklevél), mely feljogosítja, hogy a mentésben vehessen részt. Ahhoz, hogy a kárterületre beléphessen, ott munkát végezzen, szükséges a mentési igazolvány. 
 

Kövessen minket a Facebookon is!