Helyi hírek 2021. június 17. 17:30

Pedagógusnapi kitüntetések a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum félegyházi tagintézményeinél

Pedagógusnapi kitüntetések a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum félegyházi tagintézményeinél
Június 14-én rendezték meg a Kiskunhalasi Szakképzési Centrumban az éves pedagógusnapot. A kiskunfélegyházi intézmények közül 11-en kaptak rangos elismerést. Pető Anasztázia számítógépes adatrögzítő a Speciális SZKTV döntőbe jutásáért, Járvás Mercédesz a fodrász ÁSZÉV 3. helyért, Forró Attila, Farkas Zoltán István és Horváth András a kőműves, Fekete Alex pedig a burkoló SZKTV versenyen elért eredményükért részesültek elismerésben.

Kossuth Lajos szakképző iskola és kollégium

Életműdíj


Árvainé Borits Éva Valéria az iskola matematikatanára és munkaközösség-vezetője, aki 2000 óta dolgozik intézményben. Az itt eltöltött hosszú évek alatt minden képzéstípusban oktatott, tanított szakiskolai osztályokban, szakképzési Híd-programban, szakközépiskolában, szakgimnáziumban, technikumban, szakképzés utáni érettségit adó képzésben, ő az esti és digitális oktatás meghatározó alakja. Sokéves általános iskolai tapasztalatát, módszertani tudását nagy hatékonysággal alkalmazza a gyengébb képességű tanulók oktatásában, felzárkóztatásában. Munkaközösség-vezetőként szervezi a természettudományos tárgyakat tanítók tevékenységét, pályázatok résztvevőjeként a szociális hátrányokkal küzdő diákokat segíti. Mint osztályfőnök maximális odafigyeléssel és empátiával neveli a rábízott ifjúságot, tartja a kapcsolatot a szülőkkel, illetve a felnőtt hallgatókkal. Kitűnő szervezőképességével biztos koordinátora az iskolai rendezvényeknek. Minden feladatát nagy precizitással és odaadással végzi, segítőkészsége mind a kollégák, mind a diákok felé kimeríthetetlen. Munkája iránti elkötelezettsége példaértékű minden kolléga számára.

Ágoston Tibornak Pál munkássága elismeréseként  a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum vezetősége  Életmű-díjat adományozott. Ágoston Tibor 38 éve dolgozik a szakképzésben, ebből 14 évig igazgatta a Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumot. Számos iskolai fejlesztés, innováció köthető a nevéhez. Hitt a pályázati lehetőségekben, ami igazgatói pályafutásának végén teljesedett ki az Ágazati képzőközpontok infrastrukturális és szakmai felkészítése az új szakképzési struktúrára elnyert pályázattal. Szakmai elhivatottsága, innovatív szemlélete tiszteletreméltó. Lehetőségeihez mérten elősegítette az intézmény minden dolgozójának a megfelelő tárgyi feltételeket, amelyek a sikeres munka alapfeltételéül szolgálnak. Hisz az élethosszig tartó tanulás fontosságában. Emberközpontú gondolkodásmódja, demokratikus közvetlen stílusa, több évtizedes pedagógiai munkássága alatt kristályosodott ki.

Siker kovácsa-díj

Vidéki Attila oktató szakmai felkészültséggel és a gyerekek iránti végtelen türelmével segíti a tanulók munkáját. A szakmáját nemcsak szereti, hanem szó szerint oktatja és tanítja is. Az építési területen irányítja és szervezi a tanulók mindennapjait. A naprakész, korszerű ismereteket beépíti a mindennapi munkájába. Jellemző rá a nagy munkabírás, temperamentum, határozott szervezés, és a problémák gyors átlátása Folyamatosan képzi magát, szereti az új kihívásokat, feladatokat, és a tanulóival sikeresen részt vesz szakmai versenyeken. Tanulóihoz mindig szigorú, és következetes, viszont szakmai tudása miatt tisztelik. Emberközpontú gondolkodásmódja, demokratikus, innovatív, lelkiismeretes stílusa, több évtizedes, kimagasló pedagógus munkássága példaértékű tanítványai és kollégái szemében is. Nincsenek túlzó elvárásai a diákokkal szemben. Ugyanakkor nagy rutinnal és érzékkel hozza ki minden-arra elhivatott –tanítványából a legtöbbet mind szakmailag, mind emberileg. A korábbi illetve idei tanévben is nagy szerepet vállalt a kőműves tanulók SZKTV felkészítésében. Minőségi munkájának eredménye, hogy tanulói 93-94 %-os eredménnyel zárták az SZKTV-t. és 4 tanuló felmentéssel zárta az idei rendhagyó versenyidőszakot.

Csenkiné Bihal Mária több éve készíti fel tanulóit a különböző versenyekre. Az általa tanított tárgyaknál azonban nem elég a tehetség, hiszen annak szorgalommal és kitartással kell párosulnia. Egy-egy versenyre való felkészülés rengeteg gyakorlást és lemondást igényel a tanulóktól, elengedhetetlen a tanárnő határozott személyisége, motiváló hozzáállása és hatalmas szakmai tapasztalata ahhoz, hogy a tanítványai kitartsanak egy-egy felkészülési időszakban. Az intézményben 2018 óta tanít Irodai alkalmazások és Kommunikáció a titkári munkában tantárgyakat a számítógépes adatrögzítő osztály tanulóinak. A digitális oktatás időszaka sem tarthatta vissza attól, hogy tudásának maximumát adhassa át a tanítványainak. Az online órákon túl folyamatosan bemutató és ellenőrző videókat készít a tanulók részére. A fentiek alapján Csenkiné Bihal Mária a Siker kovácsa-díj méltó tulajdonosa lehet.

Lajos Zsoltné 2007 óta dolgozik az iskolában, sokáig irodai munkakörben segítette az intézmény munkáját. 2018-ban óraadóként kapott feladatokat a szakiskola számítógépes adatrögzítő osztályában, majd a 2019/2020-as tanévben az induló adatrögzítő osztályban lett osztályfőnök. Gépírást, Gépírás és levelezést, valamint Tízujjas vakírást tanít több osztályban is. Vidám, kiegyensúlyozott személyiségének köszönhetően gyorsan beilleszkedett a tanári kollektívába, rendkívül jó kapcsolatot alakított ki a tanulókkal. Részt vesz a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen induló tanulók felkészítésében, így a döntőbe jutott Pető Anasztáziát is részben ő készítette fel. A fentiek alapján Lajos Zsoltné a Siker kovácsa-díj méltó tulajdonosa lehet.

Nevelés támogatója-díj

Törteli Ilona 1996-tól a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiuma gazdasági munkatársa. A mindennapi munkáját a gazdasági ügyek mellett többek között a kollégiumi diákok étkeztetése, szállásoltatása teszi ki, amit az elmúlt 25 év alatt nagy odafigyeléssel és szorgalommal teljesített. Szociális érzékenysége, empatikus készsége nagy-nagy türelemmel és kreativitással párosulnak. Széleskörű kapcsolati tőkéje is megjelenik a mindennapi munkájában. Humánumával magához vonzza a diákokat. Kiváló közösségi ember, a kollektíva oszlopos tagjaként, szabadidejét feláldozva vesz részt a programokon. A kollégiumi rendezvények fontos szervező egyénisége, gazdasági ismereteivel segíti a színvonalas megvalósítást. A kollégiumi diákokra nagy figyelmet fordít, segíti őket a mindennapi élet megpróbáltatásainak megoldásában, valamint praktikus tanácsokkal látja el őket. Példamutató munkája mintaként szolgál mások számára is.


Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakgimnázium

Jövő reménysége-díj

Gálfi Zsolt diplomája megszerzése után, 2017-ben került vissza a Közgé tantestületébe. Vissza, hiszen hazajött, itt végezte középiskolai tanulmányait, szerzett szakmai bizonyítványt. Óriási lelkesedéssel vetette magát a társadalombiztosítási és pénzügyi tárgyak oktatásába – folyton számol, mindent elmagyaráz: ma már nehéz egy-egy gazdasági tevékenységre tekintenünk annak nyugdíjvonzatának megismerése nélkül. Zsolti igazi, jó tanár, aki nemcsak a tanteremben tanít. Szenvedélye átsugárzik a mindennapokba és fordítva: gyakorlati tapasztalatát, világlátását, teremtő szenvedélyét magával hozza a munkába, hogy mindezt a sok kincset szétoszthassa tanítványai között. Mindig mosolygós, jószívű személyiség, aki keresi a megoldást, segíteni akar mindenben, amihez csak egy kicsit is ért, bárhol és bármikor. Legfőként pedig üdítően sokoldalú. A tantestület legjobb üzletembere, szinte a legfiatalabb, de egyik legaktívabb tagja, hiszen legyen szó bármilyen közösségi feladatról, karitatív tevékenységről biztosak számíthatnak rá. Koordinálja az iskolai közösségi munka szervezését, fontos szerepet vállal az esti oktatásban. Bizonyított osztályfőnökként és számos gazdasági tárgy szaktanáraként is. Fiatal kora ellenére már jelentős szakmai sikert is elkönyvelhet magának: lelkiismeretes felkészítő munkájának köszönhetően tanítványai Elektronikus bevallás vizsgarész alóli felmentésben részesültek az OSZTV versenyen a tavalyi évben. Versenyek, események elmaradhatnak, de a színvonalas munka sohasem vész kárba, majd a szakmai vizsgán mindig lehet örülni a felkészítés eredményességének

A siker kovácsa-díj

Hartyániné Barta Judit közgés diákként szerette meg az ügyvitel világát, hogy is tudott volna elszakadni tőle; a főiskola elvégzése után 1995-ben pályakezdőként volt iskolájába tért haza, s azóta ügyviteles nemzedékek kerültek ki a keze alól. Judit érdeklődése nagyon széles körű: a speciális tanulás módszertani ismeretektől, a villámolvasás oktatásán át, a tehetséggondozásig és a szélesen vett irodai, szervezéstani, protokollismeretek átadásáig terjednek. Szakmai kíváncsisága nem csak a különleges oktatási módszerek irányába vitte el, szakértőként szerepet vállalt az OKJ megújításában, az ügyviteli szakképesítések tanulási eredmény alapú átdolgozásában. Kiváló versenyfelkészítő, méltó folytatója a Közgazdasági Technikum ügyviteli versenyiskolájának. Fontosabb országos és nemzetközi eredményei az elmúlt néhány évből: a 2018. évi Teöreök Aladár országos tanulói gépíróverseny magyar nyelvű gépírás versenyszámában a sok száz fős mezőnyben tanítványai közül a tanuló I. kategóriában Bartók Bálint 29., Farkas János 54., a tanuló III. kategóriában Kovács Lilla 13. helyet ért el. 2018-ban a Kalotay Kálmán országos gépíróversenyen tanítványai közül Kovács Lilla szövegszerkesztésből III., gépírásból VII. helyezést, Bartók Bálint gépírásból III. helyezést ért el.

A 2018. évi Teöreök Aladár országos tanulói gépíróversenyen Kovács Lilla szövegszerkesztésből III. helyezést ért el.

A 2019-ben, az olaszországi Cagliariban megrendezett 52. Intersteno (ügyviteli) világbajnokságon tanítványa, Kovács Lilla szövegszerkesztésből világbajnoki 5. helyezést, gépírásból világbajnoki 11. helyezést ért el.

A 2020. évi Teöreök Aladár Országos Tanulói Gyorsíró-, Gépíró- és Szövegszerkesztő Versenyen Kovács Lilla Viktória szövegszerkesztésből I. helyezést ért el, míg a Közgé csapata Hartyániné Barta Judit és Kovácsné Seres Andrea tanárnők felkészítésével a dobogó 3. helyét szerezte meg a pontszerző versenyben.

Judit nem csak nagy tudású pedagógus, kiváló mentor is, aki kiváló érzékkel kelti fel tanítványai érdeklődését az ügyvitel sok-sok gyakorlást, precizitást, komplex tudást kívánó világa iránt. Valóságos pótmamája csoportjainak, három fiatal lány édesanyjaként nagyon is jól érti serdülők világát. Csoda-e ha az idén a Közgében ő is a siker kovácsa?

Varjaskériné Solymosi Zsuzsanna a felnőttképzés világából érkezett 2017-ben a tantestület tagjai közé. A tanfolyamok szervezésében edzett precizitását, megbízhatóságát, empátiáját kiválóan tudja kamatoztatni kollégái között is a felnőni igyekvő diákok sokaságának nevelésében. Zsuzsi eredeti hivatása szerint mérnök, de az iskolában lehetőséget kapott régi tervének beteljesítésére így edzői végzettsége miatt a testnevelés órák is a tanított tantárgyai részévé váltak.

Új utakat kereső lelkesedésével a Közgé csapata 2020. őszén a Nagy Vagy vetélkedő országos döntőjében találta magát, ahol Zsuzsi volt az országos első helyezést elért csapat egyik felkészítője. Szakmai gazdagodása akkor teljesedett ki, amikor a testnevelés oktatása mellett a jelenlegi tanévtől a logisztika-turisztika munkaközösség tagja lett. Nem pihent túl sokat, azonnal lehetőséget keresett kollégái segítésére, a szakmai kihívásoknak való megfelelésre. Logisztika tantárgyból az elméleti, gyakorlati számításokból OSZTV versenyre készített fel saját osztályából három diákot, akik kiváló tudást szereztek, de a koronavírus-járvány miatt elmaradt versenyen nem tudták összemérni tudásukat társaikéval. 

Szorgalmával, segítőkészségével a Neumann János Egyetem által szervezett országos 24 órás logisztikaversenyen kísérő tanárként is részt vett, ahol a 12/A csapata, Rózsa Melinda, Garai Szabó Lia és Görög Krisztián 5. helyezést ért el. Az ÁSZÉV szakmai érettségi versenyre kollégáival  közösen készíti fel a diákokat, melynél az 1. forduló után 4 diák jutott be a 2. fordulóba.

Tóthné Mezei Mária a kereskedelem világából érkezett az oktatásba. Gyakorlatias szemléletével már a kossuthos évek alatt is új színt vitt az eladó és kereskedőtanulók képzésébe – bolti környezetet csempészett az iskola falai közé. Igyekezett a képzési programhoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati ismereteken túl a szakma szeretetét, a vevőközpontúságot és a szakmai igényességet is átadni ifjú tanítványainak. Közös, 2015-től kezdődő közgés évei már a másik szerelem, a logisztika világába vitték. Marcsi gyakorlatias szemlélete, legendás ügybuzgalma, minden helyzetet megoldani igyekvő személyisége kiteljesedett, vállalt feladatait mindig kiválóan elvégezi. Vallja, nem lehet a tavalyi teljesítménnyel az idei kihívásoknak is megfelelni. Két fontos logisztikai területen alkotott kiválót: a szakmai versenyeztetésben és a gyakorlati ismeretanyag átadásában.

Versenyfelkészítői tevékenységének fontosabb eredményei: Eredményes szereplés a III. országos csomagolóversenyen, ahol csapatával I. helyezést ért el. Eredményes szereplés a Márkaland versenyen, ahol a regionális döntőben második helyezést ért el diákja. Mindkét versenyt különleges területe teszi érdekessé: a csomagolóversen kiválóan fejleszti a tanulók esztétikai érzékét és kreativitását, a Márkaland verseny pedig a gyakorlati marketing területére vitt, hiszen a tanulóknak egy saját márkát kellett létrehozniuk.

Évek óta eredményesen szerepelteti tanítványait a Neumann János Egyetem szervezésében megvalósuló Egy nap alatt a logisztika körül országos vetélkedőn. A versenyen a 2/14/L osztály csapata (Kratochil Nóra, Krepsz Gréta, Ragács Viktória) a projektfeladat – verseny első helyezését érte el. Sikerükért logisztikai szakmai utat nyertek Stuttgartba. Ezeken az alkalmakon a játékos feladatok komoly szakmai tudást igénylő tervezési – szervezési feladatokkal vegyülnek. A vetélkedő zsűrije nagy logisztikai központok vezetőiből áll össze, így akár a tanulók későbbi karrierépítése szempontjából is fontos itteni tevékenysége.

A 2020. évi Országos Szakmai Tanulmányi Verseny megyei fordulóján Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szakmában gyönyörű sikert értek el, a 2/14/L osztály felkészítése nagyon eredményes volt, hiszen elhozták az I, II, és III. helyezést is.

A 2021-ben megrendezett ÁSZÉV-en 4 diákja is a döntőbe jutott. A versenyeken kívül Marcsi szívügyének tekinti a gyakorlat megismertetését is diákjaival. Több szakmai program szervezése is fűződik a nevéhez. Szervezőmunkájának köszönhetően eljutottak már a közgés diákok a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre is. Részt vehettek szakmai programokon, ahol a fuvarozás gyakorlati oldalával, a HR főbb feladatairól szerezhettek hasznos ismereteket. Még az osztálytermei is átalakulnak: mert szakmaszeretete magával ragadja diákjait, kollégái is szeretnek azokban a termekben tanítani, amelyeket Marcsi közlekedés tárgyú dekorációi díszítenek. Marcsi lelkesedését az online oktatás sem gátolja. Az idei tanévben a Trans-Sped Kft. szervezésében meghirdetett online szakmai naphoz csatlakozhattak diákjai. Szakmai tudását, szervezőkészségét kollégái szolgálatába állítja.

Munkaközösség-vezetőként megújította a logisztikai – turisztikai munkaközösséget. Gyakorlatias személyisége révén közös feladatbank létesült, új típusú, a gyakorlati alkalmazhatóságot központba emelő pedagógiai munka vette kezdetét. Ezt a fordulatot támogatja, hogy a kollégák szorgalma és szakmaszeretetét az idei tanévtől a logisztikai képzést megújító tanraktár is támogatja. Úgy tartják, a tanári szerep és személyiség az osztályfőnökség vállalásával teljesedik ki, Marcsi ebben a tekintetben is nagyszerűt alkotott, nagy létszámú osztályának egyszerre szakmai mentora, második édesanyja, és élő lelkiismerete. Tóthné Mezei Mária tehát egyszerre kiváló szakember, eredményes versenyfelkészítő, hatékony vezető és osztályfőnök egyben, ezért ő is a Közgében a siker kovácsa.

A nevelés támogatója

Barna Melindára már diákként is felfigyeltek. Osztályközösségének jó szelleme volt, megbízható munkájára, az iskolához és a tanuláshoz való felelős hozzáállására mindig számíthattak. Így történhetett, hogy a frissen végzett közgés diák igazgatónője hívására 2015-ben, szinte pályakezdőként tért vissza volt iskolájába. A szakterületének megfelelően gazdasági ügyintézőként került a kollektívába. Lelkesedése, szorgalma és elhivatottsága tovább erősödött most, hogy felelősséget vállalhatott iskolájáért és teremtő részese lehetett tevékenységk teljes megújításának.

Repáruk-Barna Melinda gazdasági szakreferensként kulcsszerepet vitt az iskola mindennapi működtetésében, az iskolai beruházások, eszközbeszerzések intézésében, adminisztrációjában. A tornaterem felújításában és a közműszolgáltatókkal való folyamatos kapcsolattartásban is. Meghatározó szerepe volt az iskolát érintő európai uniós pályázatok adminisztrációjában és bonyolításában – ennek következtében újulhatott meg az intézmény épülete, kaphatott új bútorzatot számos tanterem. Hamar kiderült szorgalmára és fejlődni vágyására nem csak a gazdasági területen számíthatnak. Kiváló munkát végzett a rábízott tanfolyamszervezésben. Precizitását és folyton tanulni vágyását mutatja az elmúlt évek iskolarendszerű felnőttképzései tanfolyam felelősi feladatainak ellátása, pontos naprakész adminisztrációja, költségelszámolása.

Ugyanilyen kiváló munkát végzett a szakmai és az érettségi vizsgák lebonyolításában is a jegyzői feladatok ellátásával. Ő mind közül a legnagyobb feladatnak – sok-sok sikere mellett is azt érezte, amikor az iskola igazgatója felkérte, hogy tanárként vegyen részt az ügyviteli ismeretek oktatásában. Nagyon jó döntés volt. Igazi mentora lett a nála csak néhány évvel fiatalabb, zömmel máshol érettségizett fiataloknak, akik Melinda hatására nemcsak a gépírás rejtelmeit sajátították el, hanem jó példát, motivációt kaptak arra is, mit jelent pénzügyi-számviteli ügyintézőnek lenni, milyen attitűd és felelősségvállalás szükséges ahhoz, hogy hasznos részévé váljanak később munkahelyi csapatuknak. Az iskolai élet nem csak a munkából áll: mindig nevetős, vidám személyisége nélkül nehéz elképzelni  a mindennapokat, vagy éppen a kirándulásokat, ünnepi összejöveteleket.
 

Kövessen minket a Facebookon is!