Kultúra 2021. augusztus 2. 15:00

Félegyházáról kitaposott zarándokút vezet Fehéregyházára

Képgaléria
Félegyházáról kitaposott zarándokút vezet Fehéregyházára
Hosszú évek óta a félegyháziak minden évben elhelyezik koszorúikat Erdélyben, az Ispán-kútnál, halhatatlan költőnk feltételezett elestének színhelyén, majd a fehéregyházi Múzeumkertben felállított obeliszknél. Sőt, 1999-től a fehéregyháziakkal közös koszorú kerül Petőfi Sándor egész alakos szobrához, városunk ajándékához.

A pandémia megakadályozta az elmúlt évi részvételünket, az idei megemlékezést is csak a szigorú előírások (a megemlékezők csak másfél méterre ülhettek egymástól, egy-egy Petőfi emlékhelyet csak négyen képviselhettek) betartásával lehetett megtartani a fehéregyházi csata 1849. július 31-én elesett névtelen hőseire, az ütközetben eltűnt Petőfi Sándorra emlékezve.

Páll Attila Csaba fehéregyházi születésű, Fiatfalván szolgáló református lelkész a fiatalokhoz szólt beszédében: – Úgy éljetek, úgy tanuljatok, úgy válasszatok és találjatok párt, úgy fogadjátok Istentől a gyermekáldást, hogy életetekkel, hitetekkel, nyelvetekkel, magyarságotokkal évek, évtizedek múlva a mi magyarságunkat is igazolni tudjátok. Isten legyen ebben segítségetekre!

A megemlékezés során Szabó József, a fehéregyházi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnöke kegyeletteljes szavakkal emlékezett tanítómesterére Gábos Dezsőre, elődjére: – A faluban a legmagasabbra emelte a Petőfi-kultusz mércéjét, hosszú éveken át szervezte a Petőfi-ünnepségeket, a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület alapítója, elnöke, majd tiszteletbeli elnöke volt, s akit hosszú évtizedeken át Fehéregyháza magyarsága csak egyszerűen úgy szólított: Gábos Dezső tanító bácsi. A méltatás végén Gábos Dezső unokája, Wohlers Ágnes a Jövendölés című költeményt szavalta el. 

Szabó József 2020-ban Kiskunfélegyházán Petőfi emlékérem kitüntetésben részesült. A Covid-járvány miatt nem jöhetett Félegyházára, így kitüntetésének átadására az ünnepség keretében kerülhetett sor.

Szabó József Petőfivel való kapcsolata gyermekéveire vezethető vissza, hiszen akkoriban Fehéregyházán már az óvodában igyekeztek tudatni, elsajátíttatni a kicsikkel a Petőfi-verseket. Ez őt kétszeresen is érintette, hiszen a Petőfi Múzeum utcájában (akkor még: Petőfi utca volt) született, és nevelkedett. Később diákként, fiatalként, igyekezett minél jobban kivenni a részét a Petőfivel kapcsolatos helyi tevékenységekben. 1990-ben alapító tagja volt a Gábos Dezső által megálmodott fehéregyházi Petőfi Sándor Művelődési Egyesületnek. 1998-tól az egyesület gazdasági alelnökeként tevékenykedett, majd 2005-től, immár 15 éve, Gábos Dezső, volt tanítóját követően ő az egyesület elnöke. 1999-ben, Petőfi Sándor halálának 150. évfordulóján Ficsór József kiskunfélegyházi polgármester segítője volt városunk ajándékának, a költő egészalakos szobrának fehéregyházi felállításában. A fehéregyházi Petőfi Múzeum és Emlékpark gondnokaként fogadja a belföldi és anyaországi vendégeket, diákcsoportokat, részükre múzeumpedagógiai órákat tart.
Magas színvonalú évfordulós ünnepséget szervez évente, július végén, Petőfi halálának évfordulóján, melynek kapcsán szoros kapcsolatot tart városunk Petőfi Emlékbizottságával. Áldozatos munkája fontos része a kiskunfélegyháziak Petőfi tiszteletének!

A megemlékezést a Sárospataki „8kor” Színház művészeinek műsora zárta.

Dr. Tarjányi József

   

Kövessen minket a Facebookon is!