• Kezdőlap
  • Hírek
  • Helyi hírek
  • Kiválóságait köszöntötte Kiskunfélegyháza – ünnepi testületi ülésen adták át a városi elismeréseket
Helyi hírek 2021. augusztus 19. 14:30

Kiválóságait köszöntötte Kiskunfélegyháza – ünnepi testületi ülésen adták át a városi elismeréseket

Képgaléria
Kiválóságait köszöntötte Kiskunfélegyháza – ünnepi testületi ülésen adták át a városi elismeréseket
Csányi József, Kiskunfélegyháza polgármestere köszöntötte augusztus 19-én, csütörtökön a városháza dísztermében megrendezett ünnepi testületi ülésen megjelenteket.

Fotó: Fantoly Márton

A polgármester emlékeztette a jelenlévőket, hogy Kiskunfélegyháza képviselő-testülete minden évben a város történeti múltját, hagyományait ápoló Városalapítók Napján szokta átadni a városi kitüntetéseket, mivel azonban idén – a vírushelyzet miatt – elmaradt az ünnepségsorozat, erre az államalapítás ünnepéhez kötődően, most kerül sor.

Szeretett városunk, Kiskunfélegyháza a maga valójában és szépségében arra inspirálja az itt élőket, hogy tegyenek érte, mutassák meg a világnak, hogy az itt élők nem a mindennapok sodrával haladnak, hanem valami egyedit akarnak létrehozni és meg is teszik azt, amivel emelik városunk fényét és hírnevét.

Évről évre nő a kitüntetésre javasoltak száma, ami már önmagában is azt mutatja, hogy közösségünk szellemisége és tenni akarása nem lankadt az évek során, hanem egyre erősödik. Az itt élők érzik, hogy Szent István királyunk emlékét csak úgy tudjuk méltón megőrizni, ha erősítjük keresztény kultúránk szellemiségét és különbséget tudunk tenni a jó és rossz között. Az élet számos területén lehet tenni a városért, a közösségért. Van, aki szakmaiságával, van, aki emberségével, és van, aki tenni akarásával érdemli ki a város és az itt élők elismerését. Azonban egy mindannyiukban közös: a tiszta és őszinte szándék, a szeretett város iránti elkötelezettség.

Itt, Európa közepén szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen számos határon átnyúló kapcsolatot ápolunk, számos barátunk van testvérvárosainkban. Ezek a barátaink mára egyre jobban ismerik kultúránkat, habitusunkat és tenni akarásunkat. Luigi, Mario, Sergio, Sándor, Lajos és még sorolhatnám, ma már büszke tiszteletbeli polgárai városunknak.

Ha végignézek ma itt Önökön, kitüntetetteken, akkor büszkeség tölt el. Őszinte tisztelettel adom át a jól megérdemelt kitüntetéseket, hiszen munkájukkal, emberségükkel, kitartásukkal, önzetlenségükkel és becsületükkel évtizedek óta szolgálják szeretett városunk, Kiskunfélegyháza fejlődését.

Köszönöm szépen magam, a képviselő-testület és valamennyi félegyházi nevében munkájukat, bízom benne, hogy még sok szép dolgot tudunk közösen létrehozni. Kívánok Önöknek jó egészséget és további alkotókedvet. Isten segítse Önöket és mindannyiunkat az előttünk álló utunkon! – mondta ünnepi beszédében a polgármester.

Ezt követően a helyismereti vetélkedő díjkiosztására került sor, amit idén tizenhatodik alkalommal, Művészetek Kiskunfélegyházán témában hirdettek meg a szervezők. A verseny idén egy korosztállyal kibővült, a középiskolások pedig nem vettek részt ezúttal a vetélkedőben. A pandémia ellenére a három korosztályban 47 csapat mérte össze tudását. A verseny szervezője Samu Csilla múzeumpedagógus, a Kiskun Múzeum munkatársa és Seres Judit helyismereti és tájékoztató könyvtáros, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár munkatársa volt, de mellettük a Magyar Nemzeti Levéltár Kiskunfélegyházi Részlege és a Holló László Képzőművészeti Kör is segítette a vetélkedő megvalósítását.

A szervezők kifejezték köszönetüket a Holló László Képzőművész Kör tagjainak: Rátkai Zsuzsának, Vakulyáné Varga Erikának és Tóth Tamásnak, Berg Krisztián informatikusnak, Dulity Kálmánnak, Kis-Fekete Vilmos igazgató úrnak, Szabó Ildikó művésztanárnak, valamint az összes munkatársnak, akik valamilyen formában hozzájárultak a verseny megvalósításához.

Az idei díjakat Csányi József polgármester és Samu Csilla múzeumpedagógus adták át.

HARMADIK HELYEZÉST ELÉRT CSAPATOK:

Bíró Lili, Halasi Csongor, Pintér Jázmin 4. osztályos tanulók
Felkészítő pedagógus: Vízhányóné Papp Mónika, a Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskolából

Bátori Konrád, Galla Bence Bendegúz, Lassán Márk, 5-6. osztályos tanulók
Felkészítő pedagógus: Czigányné Forgó Zsuzsanna, Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskolából – nem tudnak résztvenni ünnepségünkön

Bodor Henriett, Gulyás Réka, Szabó Eszter 7-8. osztályos tanulók
Felkészítő pedagógus: Vásárhelyiné Ficsór Katalin, Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskolából

MÁSODIK HELYEZÉST ELÉRT CSAPATOK:

Buchholcz-Kis Csenge, Lantos Petra, Mészáros Noémi 4. osztályos tanulók
Felkészítő pedagógus: Bense Miklósné, Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Platán utcai Tagintézményéből

Horváth Hanna, Horváth Lili, Kurucsai Rikárdó, 5-6. osztály
Felkészítő pedagógus: Csanádi Gergely, Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Platán utcai Tagintézményéből

Páll Panna Eszter, Vásárhelyi Sára 7-8. osztályos tanulók
Felkészítő pedagógus: Takácsné Medveczki Zsuzsanna Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Platán utcai Tagintézményéből

ELSŐ HELYEZÉST ELÉRT CSAPATOK:

Földeáki Miklós, Németh Hanna, Perlaki Máté Pál 4. osztály
Felkészítő pedagógus: Szabó Ildikó, Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskolából

Fodor Petra Dorka, Tóth Melinda Luca, Uljanics Natasa 5-6. osztály
Felkészítő pedagógus nem volt
Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói

Dinnyés Nikolett, Korita Dorina, Tímár Csenge 7-8. osztály
Felkészítő pedagógus: Takácsné Medveczki Zsuzsanna Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Platán utcai Tagintézményéből

A kétévente odaítélt Holló László-díj átadása következett ezután, ami – idén először – bekerült az ünnepi képviselő-testületi ülés napirendjei közé, a városi kitüntetések mellé. A díjakat a Kiskunfélegyházi Holló László Kuratórium elnöke, Rosta Ferenc adta át, aki elmondta:
– Kiskunfélegyháza legnagyobb művészegyénisége Holló László, a Kossuth-, Munkácsy-, Szinyei-, valamint kiváló és érdemes művész díjjal kitüntetett festőművész, vagy ahogyan nevezték a „magyar Rembrandt”. Életének első szakasza városunkhoz kötődik, majd a cívisvárosban, Debrecenben telepedett le, ahol festészete kiteljesedett. Azonban a legszabadabb és legboldogabb alkotó nyarakat kétségkívül több évtizeden át Tiszadadán töltötte.

Halála után emlékét a dr. Ujváry Zoltán prof.emeritus, a debreceni egyetem néprajzi tanszékének vezetője, és a festő özvegye, Maksa Olga által létrehozott Holló László-díj őrizte a legmarkánsabban hosszú éveken keresztül. Városunkban is többen birtokosai e kitüntetésnek.

Azonban a Debreceni Holló Kuratórium 2016-ban – betöltve küldetését – megszűnt. A feladatát a szülőváros Kiskunfélegyháza vette át és 2017-ban ünnepélyes keretek között hitet tett arról, hogy a Holló Lászlói örökséget nem engedi át a feledésnek. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalapította a félegyházi Holló-díjat azon személyeknek, akik tevékenységükkel nagy festőnk művészi örökségét tovább viszik, képzőművészeti tevékenységükkel kiemelkednek alkotótársaik közül, valamint egyéb, nem művészeti tevékenységükkel hozzájárulnak a Hollói örökség megőrzéséhez, ápolásához.

A díjat – a félegyházi kuratórium javaslatára – kétévenként a városi önkormányzat képviselő-testülete ítéli oda. Eddig az alábbi személyek vehették át ezt a kitüntetést: dr. Ujvári Zoltán prof. emeritus, Molnár István félegyházi festőművész, dr. Feledy Balázs fővárosi művészeti közíró, Rádi András félegyházi festőművész. És eljött a 2021. esztendő, amikor harmadik alkalommal javasolhattuk, illetve ítélhettük oda ezt a művészeti kitüntetést. Ezúttal a Tiszadadai Holló László Általános Iskola és Csenki Tibor félegyházi grafikusművész kapja.

Engedjék meg, hogy indokoljam a döntést! A Tiszadadai Holló László Általános Iskola vezetősége és tantestülete 20 év óta végzi lelkiismeretesen és következetesen azt a magas szintű képzőművészeti nevelőmunkát, amellyel az intézmény névadójának emlékét méltón ápolják. E két évtizedes folyamatos tehetséggondozásért, a Hollói hagyományok felvállalásáért a félegyházi kuratórium javaslata alapján Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat képviselő-testülete az iskolának Holló-díjat adományoz.

Az iskola diákjainak munkáiból bemutatott kiállítás a Petőfi Sándor Városi Könyvtár előtti téren látható.

Csenki Tibor grafikusművész a Kiskunfélegyházi Holló László Képzőművész Kör egyik alapító tagja. Hosszú évtizedek óta következetesen és magas szinten dolgozó alkotó, aki jellegzetes látásmóddal egyéni stílusban készíti műveit. Elkötelezettsége a képzőművész körhöz, a hagyományokhoz széles körben ismert, tiszteletet ébresztő. Több évtizedes munkásságáért a félegyházi kuratórium javaslatára Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Holló-díjat adományoz Csenki Tibor művész úrnak. Kiállítását a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban tekinthetik meg.

Az önkormányzat kitüntetéseit Csányi József polgármester, valamint Balla László és Rosta Ferenc alpolgármesterek adták át azoknak a személyeknek, akik Kiskunfélegyházáért, annak ifjúságért és az idősebbekért, a közjóért, az emberek boldogulásáért, fejlődéséért, polgáraink egészségéért, a legtöbbet tették, munkájukkal gyarapították közösségünk értékeit.

A Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium részére Kiskunfélegyházának adott iskolatörténeti örökségéért, a felnövekvő nemzedékek oktatásáért „Kiskunfélegyházáért” kitüntető díjat kapott. A kitüntetést Rokolya Csaba, az intézmény igazgatója vette át.

Ambrus Lajos korondi író, költő, szerkesztő részére Korond, Félegyháza testvérvárosának irodalmi és képzőművészeti élete bemutatásáért, irodalmi műveltségünk kölcsönös gazdagításáért, városaink kulturális kapcsolatainak ápolásáért „Petőfi Emlékérem” kitüntető díjat adományozott a képviselő-testület. A kitüntetést Ambrus Lajos fia, Ambrus Sándor vette át.

A tavalyi évben Talpai Sándor, Nagykikinda és Kiskunfélegyháza települések testvérvárosi kapcsolatának aktív ápolásáért, a határon túli magyar nemzeti örökség lelkiismeretes őrzéséért a képviselő-testület „Kiskunfélegyháza Város Tiszteletbeli Polgára” címet adományozott. Talpai Sándor úr a mai ünnepségen vette át kitüntetését.

Hasonlóképpen Mario Scariot, aki Feltre és Kiskunfélegyháza települések közötti kapcsolat ápolásáért, őszinte barátságáért, a félegyházi diákok olasz nyelv tanulásának önzetlen támogatásáért, a női futball népszerűsítéséért kapta meg tavaly a „Kiskunfélegyháza Város Tiszteletbeli Polgára” címet.

Idén ezt a kitüntető címet egy másik kedves olasz polgár kapta meg. Sergio Susanetto (Vellei, Feltre) testvérvárosi kapcsolatainak támogatója, szervezője, városaink sport és kulturális kapcsolatainak ápolásáért, anyagi támogatásáért, Kiskunfélegyháza városa iránti önzetlen barátságáért részesült a „Kiskunfélegyháza Város Tiszteletbeli Polgára” kitüntető címben.

Reicher József Károly (KSZC Kkfházi Kossuth L. Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium) nyugalmazott tanár, intézményvezető részére több évtizeden át gyakorolt lelkiismeretes tanári, intézményvezetői munkájáért, példaértékű hivatástudatáért, a szakképzés fellendítéséért adományozott a testület „Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának Neveléséért” kitüntető díjat.

Hájas Sándor, a Félegyházi Közlöny újságírója részére több, mint negyven éve tartó. a közművelődésben kifejtett tevékenységéért, a helyi sajtó hírnevének öregbítéséért, a Petőfi és Móra emlék ápolásáért kifejtett tevékenységét ismerték el a „Kiskunfélegyháza Város Közművelődéséért” kitüntető díjjal.

Dr. Nánási Éva (posztumusz) korábbi aljegyző, a járási hivatal korábbi osztályvezetője részére köztisztviselői pályája során végzett kimagasló munkájáért, lelkiismeretes, példaértékű hivatástudatáért, a kollégák iránt tanúsított szeretetéért megítélt „Kiskunfélegyháza Város Közszolgálatáért” kitüntető díjat fia, dr. Kocsis Máté vette át.

Dr. Patkós Zoltán Károly nyugalmazott háziorvos több, mint 40 éven át tartó áldozatos munkája, kitartása, türelme, a betegek iránti szeretete elismeréseként vehette át a „Kiskunfélegyháza Város Egészségügyéért” kitüntető díjat.

Dobosné Harmath Mónika, a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény vezetői ápolója részére pontos, példamutató, gondos munkájáért, az ellátottak, hozzátartozóik és kollégái iránt tanúsított türelméért adományozott a képviselő-testület „Kiskunfélegyháza Város Szociális Ellátásáért” kitüntető díjat.

Kurucz Istvánnak, a Constantinum Intézmény középiskolai tanárának szakmájához, tanítványaihoz való hűségéért, a sport iránti elkötelezettségéért, becsületes tanári munkájáért ítélte meg a testület a „Kiskunfélegyháza Város Sportjáért” kitüntető díjat.

Kis László, a Wesel Hugó Fotókör alelnöke, a városi rendezvények aktív segítője a város fotó- és képzőművészetében kifejtett több évtizedes munkája elismeréseként kapta meg a „Kiskunfélegyháza Város Művészeti Tevékenységéért” kitüntető díjat.

Farkas Mihály lakásügyi ügyintéző, projektmenedzser, a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal munkatársa részére a helyi roma közösség hagyományainak ápolásáért, a roma fiatalok és családok megsegítéséért „Kiskunfélegyháza Város Roma Közösségéért Végzett Munkáért” kitüntető díjat adományozott a képviselő-testület.

Farkas Lászlóné nyugdíjas, az Őszidő Nyugdíjas Klub vezetője a klub tagságával kialakított jó kapcsolata, az egyesületnek nyújtott segítsége, az idősek érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként vehette át a „Kiskunfélegyháza Város Idősügyi Tevékenységéért” kitüntető díjat.

Hideg István, a Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület elnöke hazaszeretete, mintaszerű élete és kitartó közösségi munkája elismeréseként, elkötelezett honvédelmi tevékenységéért kapta meg a „Kiskunfélegyháza Város Hagyományőrző és Hazafias Tevékenységéért” kitüntető díjat.

„Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele” kitüntető díjat kapott:

Gyovai Norbert, a KSZC Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium munkatársa hivatástudata, gyermek- és szakmaszeretete, pontos, igényes szakmai munkája elismeréseként.

Kapusné Iván Orsolya, a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium pedagógusa, példaértékű szorgalommal végzett, csaknem két évtizede tartó nevelő, oktató munkájáért.

Kassainé Komló Ilona, a Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium iskolatitkára, magas színvonalú szakmai tudásáért, hagyományőrző tevékenységéért, hivatástudatáért.

Könyves Zoltán, az ELTSZER Kft. ügyvezető igazgatója, mintegy fél évszázados, a város gazdasági életében betöltött kiemelkedő szerepéért.

Kuruczné Dinnyés Anikó, a Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskola tanítója elhivatottsággal, példaértékű szorgalommal és empátiával végzett nevelő-oktató munkája, kiváló eredményei, gyermekszeretete elismeréseként.

Lakihegyiné Bakró Mónika, a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola tanítója a tehetséggondozásban kifejtett tevékenységéért, gyermekközpontú, igényes, megbízható munkájáért.

Lénártné Bárdos Zsuzsanna, a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi Telephelye laborasszisztense, szorgalmas, lelkiismeretes munkája, a betegek iránti empátiája elismeréseként.

Molnár István Károly, a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola karbantartója, példamutató szakmai tevékenységéért és emberi hozzáállásáért.

Ördög Istvánné, a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi Telephelye laborasszisztense, a szakmája iránti elhivatottsága, odaadó, lelkiismeretes munkája elismeréseként.

Regéci Márta, a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár gyermekkönyvtárosa több, mint 25 éves szakmai tapasztalata, segítőkészsége, munkája iránti elhivatottsága elismeréseként.

Simon Zoltán, a Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. sportszervezője a városi sport szervezésében, az ifjúság egészséges életmódra nevelésében nyújtott kiemelkedő munkájáért.

Solymosiné Antalicz Tünde, a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola fejlesztő-pedagógusa, kiemelkedő pedagógiai munkájáért, magas színvonalú nevelői tevékenységéért, elkötelezettségéért, segítőkészségéért.

Szabó János villanyszerelő, biztonságtechnikus, nyugalmazott karbantartó példamutató emberi magatartása, a közösség iránti elkötelezettsége, segítőkészsége, önzetlen, empatikus hozzáállása és emberszeretete elismeréseként.

Szabó Jenő lakatos, gázvezeték és készülék-szerelő mester, nyugdíjas, egyéni vállalkozó a kiskunfélegyházi lakosok mindennapjai megkönnyítéséért, széleskörű tudásának, szakmai hozzáértésének elismeréseként.

Szana Andrea, a Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola tanára, idegennyelvi munkaközösség-vezetője példaértékű, kimagasló eredményességgel végzett tanári munkájáért.

Takács Gábor, a Kiskunfélegyházi Balázs Árpád Alapfokú Művészeti Iskola gitártanára precizitásáért, munkája iránti elkötelezettségéért, példaértékű szakmai tevékenységéért.

Takó Lajos, a Kiskunfélegyházi Balázs Árpád Alapfokú Művészeti Iskola ütőhangszeres tanára a zene és a tanítás iránti elkötelezettségéért, alázatáért, megújulási készségéért, a gyermekek iránti szeretetéért.

Udvardi István önkéntes madármentő, elhivatottsággal, példaértékű szorgalommal végzett, önfeláldozó, fáradtságot nem ismerő, a madárvilág fennmaradását támogató tevékenységéért.

Varga Zoltán Mihály, a KSZC Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium oktatója példamutató munkájáért, szociális érzékenységéért, önzetlen és empatikus hozzáállásáért.

Zeleiné Tamási Klára, a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény élelmezésvezetője, példaértékű, kimagasló eredményességgel végzett munkája elismeréseként.
   

Kövessen minket a Facebookon is!