Helyi hírek 2021. október 26. 08:00

Biztonságosan működik a fűtőmű a lakótelepen

Képgaléria
Biztonságosan működik a fűtőmű a lakótelepen
Lakossági fórumot tartott Horváth Gábor, a 7-es számú választókörzet önkormányzati képviselője október 25-én, hétfőn, a Petőfi-lakótelepen, a Darvas-tér 1. szám alatti közösségi házban. Az esemény meghívott vendégei voltak: Csányi József polgármester és dr. Faragó Zsolt jegyző.

A képviselő a fórum kezdetekor megköszönte minden résztvevőnek az érdeklődést – és mint hangsúlyozta –, csak így lehet a felmerülő problémákat orvosolni. Körzetében számos területen szükséges felújítási munkákat végezni, a járdák, utak állapota több helyen is kifogásolt. A lakótelepen évek óta gondot okoz a parkolók hiánya, jóval több autó fordul meg napközben is, mint amit az ottani közlekedés elbír. Fontos és megoldandó feladat ezért az említett városrész forgalmi tehermentesítése. A megoldást több fronton látja, ezeket ismertette a résztvevőknek. A közvilágítás javítása is elengedhetetlen feladat, kiemelten kritikus a Darvas-téri bölcsőde környékén. Visszatérő problémaként említette a zöldhulladék-szállítás hiányát, véleménye szerint a lakótelepen a komposztálás nem megoldás.

Csányi József polgármester összegezte az elmúlt időszak történéseit, beszédében hangsúlyozta, hogy a járvány alatti időszakot arra is felhasználta a városvezetés, hogy előkészítsék, megtervezzék azt az időszakot, ami a pandémia után érkezik. Ezeknek a tervezéssel teli hónapoknak a gyümölcse most többek között a Bankfaluban megvalósult két utca friss aszfaltos burkolata, a Nádasdy utca első szakaszának az elkészítése, valamint a Mártírok útján hét társasház előtti járda építése, ami jelenleg folyamatban van. Örömmel jelentette be, hogy a közeljövőben újabb támogatást kap a város, ami a Deák Ferenc utcának a teljes körű felújítására fordítanak járdával együtt, ebből valósul meg a Csongrádi utca teljes átépítése parkolókkal és a Korona utca megújítása is.

Kiemelte, hogy az elmúlt időszak nagyon fontos, a körzetet érintő változása, hogy a város átvette a fűtőmű működését. Jelenleg a lakótelep fűtését és melegvíz-ellátását hat kazán hivatott ellátni, ebből az átvételig kettő volt működőképes. Karbantartások után jelenleg négy már üzemképes, illetve egy gázmotor segíti a melegvíz-szolgáltatást. – Ma már elmondhatjuk, hogy biztonságosan tudjuk működtetni ezt a szolgáltatást a lakótelepen – tette hozzá.

A polgármester elmondta, hogy tervezőiroda dolgozik azon, hogy a lakótelepen is az utak, járdák problémái megoldottak legyenek, a terek megfelelő arányban és minőségben álljanak a lakók rendelkezésére és a járművektől némiképp tehermentesítsék a környéket.

A csapadékvíz-elvezetés problémáit egy új esővíztározó építése oldhatná meg, ez csak ide vonatkozó pályázat segítségével valósulhat meg. Ismertette az elmúlt pályázati ciklus még megmaradt projektjeit, illetve vázolta a következő időszak terveit is, amelyben a Darvas-téri óvoda és bölcsőde teljes körű energetikai felújítása is helyet kap. Az úgynevezett lóúsztató melletti terület belterületté nyilvánítása ügyében pozitív hírekkel érkezett, ennek megvalósulására reális esély van.

A lakossági kérések, kérdések között szerepelt az 1-4 éves korú gyermekek számára elhelyezett játszóeszközök hiánya, az édesanyák arról panaszkodtak, hogy a meglévőek vagy nagyobb gyermekeknek készültek, vagy már nagyon elavultak. Az óvoda és bölcsőde közötti járda felújítását, javítását kérték, hiszen sem babakocsival, sem gyalogosan nem lehet rajta biztonságosan közlekedni. A környékre zebra felfestését vagy figyelmeztető táblák kihelyezését javasolták, a közlekedő autók nem megfelelő sebessége miatt. A lóúsztató környékén lévő utak állapota sem kielégítő, ennek javítását is kérték a lakók.

Pontosan megrajzolt térképpel is érkeztek a fórumra, itt a körzet lakója javaslatokat tett a jobbkéz-szabály megszüntetésére, táblák kihelyezésére.

Felhívták a figyelmet néhány elkorhadt, élettelen fára, ezek kivágására tettek javaslatot.

A képviselő és meghívott vendégei a kéréseket, javaslatokat meghallgatták, megvitatták, majd azok megoldásáról biztosították a megjelenteket.


Z. A.

Fotó: Fantoly Márton
           

Kövessen minket a Facebookon is!