Kultúra 2021. november 10. 17:30

„A város megtalált az embersűrűben, és fiai közé soroz”

Képgaléria
„A város megtalált az embersűrűben, és fiai közé soroz”
Falu Tamás jogász, költő és regényíró 140 éve született Kiskunfélegyházán. Az évfordulóra emlékezve avattak emléktáblát a könyvtár belső udvarában a félegyházi költők falán november 10-én. Köszöntőt mondott Abonyi Szilvia intézményigazgató. A táblát dr. Tarjányi József és Kállainé Vereb Mária leplezték le. Ezt követően a Petőfi-tér 6. szám alatti Falu Tamás emléktáblánál Kőháziné Kovács Mária tanár, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület tagja tartott megemlékezést. Rövid műsort adtak a Platán Utcai Általános Iskola diákjai. Tárogatón közreműködött dr. Tóth Ákos. 

A könyvtári emléktábla avatón Abonyi Szilvia elmondta: – Ha itt körbenézünk a falakon, láthatjuk azokat az emléktáblákat, domborműveket, amelyeket a városi könyvtár – dr. Tarjányi József kezdeményezésére, anyagi áldozatvállalásával és Bozóki István felajánlásaként – 2014-től elhelyezett: elsőként Wass Albert, majd Nyírő József, Reményik Sándor és Tamási Áron erdélyi magyar írók emlékére. Tarjányi József kezdeményezésére létrehoztuk a „félegyházi költők, írók falát”, ahol előbb Hunyadi László Petőfi-domborművét, majd 2019-ben ugyancsak Hunyadi László Móra Ferenc emlékplakettjét avattuk fel. E falon avatjuk fel ma Falu Tamás emléktábláját, amelyen a plakettet Molnár István képzőművész formálta meg és Bozóki István helyezett el.

Ha városunk irodalmi múltjáról és hagyományairól beszélünk, Petőfi Sándor és Móra Ferenc jut először az eszünkbe, pedig a paletta ennél sokkal szélesebb. Közülük kiemelkedik Falu Tamás, aki e napon, 140 évvel ezelőtt született Kiskunfélegyházán. Erről, Vallomás Petőfiről című jegyzetében a következőt írja: „Teljesen véletlen, hogy az ember hol születik, én véletlenül Kiskunfélegyházán születtem, így beleszülettem Petőfi szeretetébe. E szeretet később csodálattá fokozódott, s lelki motort adott a költészet felé.”

Tudjuk, hogy életének nagy részét Ócsán töltötte, ott élt és ott dolgozott. Élete végén vált újra szorosabbá kapcsolata szülővárosával. Mikor a város átnyújtotta neki a Petőfi emlékplakettet, a következőket mondta: „Életem utolsó örömei közé tartozik, hogy a város megtalált az embersűrűben, nyilvántart, és fiai közé soroz” – zárta mondandóját Abonyi Szilvia.

A város és a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület 15 évvel ezelőtt, 2006. november 11-én emléktáblát avatott a Petőfi-téren, Falu Tamás volt szülőháza helyén, az ócsaiak jelenlétében. A Petőfi-téri szülőháznál a koszorúzás előtt Kőháziné Kovács Mária mondott rövid beszédet. Kifejtette: – Ezen a helyen állott valaha az a ház, amelyben 140 évvel ezelőtt megszületett Balassa Lajos, vagy ismertebb nevén Falu Tamás. Hosszú élettel ajándékozta meg a sors, hosszabbal, mint amennyi Petőfi Sándornak és Móra Ferencnek együttesen adatott.

A kis Sándor és Fercsike a legszebb éveket – a gyermekkort – élték városunkban. Falu Tamás alig egy évesen elkerült innen. Költői tehetsége korán megmutatkozott, életműve együtt indult a magyar irodalom egyik legnagyobb nemzedékével, a nyugatosokéval. Ő azonban mindvégig megmaradt vidéki költőnek, de így is benne élt kora szellemi világában: verseit a Nyugat, A Hét, Az Új idők közölte. Ócsáról, ahol élete nagy részét töltötte, hetente felutazott Budapestre, előadóestekre, rádiószereplésre, írótársakkal, barátokkal való találkozásra. Élete alkonyán újra megtalálta a szülővárost, s a szülőváros is őt. Többször járt Félegyházán, 91 évesen Petőfi-emlékplakettet adományozott neki a város. Az innen vitt félegyházi virágcsokor a legkedvesebb ajándék volt számára. „Bár soha ne hervadna el!” – mondta. 1977. július 13. óta a virágokat már csak a sírjára tehetjük le.

A megemlékezés után a városvezetés nevében Rosta Ferenc alpolgármester, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület nevében Laczkóné dr. Szabó Klára, az egyesület örökös elnöke, Kállainé Vereb Mária, a városi könyvtár nyugalmazott igazgatója, valamint Wolnerné Vidéki Szilvia, a Platán iskola igazgatója helyezte el az emlékezés koszorúját.

s. r.

Fotó: Veres Borbála 

Kövessen minket a Facebookon is!