Gazdaság 2022. április 8. 16:00

A mezőgazdasági alkalmi munkavégzés szabályai

A mezőgazdasági alkalmi munkavégzés szabályai
Mezőgazdasági munkára általában csak idényszerűen, meghatározott feladatok elvégzésére alkalmaznak magánszemélyeket, a munkavégzés pedig különböző formákban valósulhat meg. Ezúttal az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait tekintjük át.

Mezőgazdasági munkánál a leggyakoribb az egyszerűsített foglalkoztatás. A törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a munkáltató és a dolgozó egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló munkaviszonyra szer­ződjön – írta a jogköveto.hu szakportál értesüléseire hivatkozva az Agrotrend.

Az egyszerűsített foglalkoztatás mezőgazdasági idénymunkára, turisztikai szezonra vagy alkalmi munkára létesíthető, kötődve az év valamely szakaszához. Az agráriumban feltétel, hogy az előállított növény vagy állat biológiai sajátosságai miatt a munka kizárólag abban az időszakban vagy időpontban végezhető el. Fontos, hogy a határozott időre szóló munkaviszony időtartama ne haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot. Ugyanez igaz a turisztikai szolgáltatónál végzett idénymunkára is.

Jogviszony 
Az általános alkalmi munka a foglalkoztató és a dolgozó kö­­zött határozott időre szóló olyan munkaviszony, amely legfeljebb öt egymást követő naptári napig, egy hónapon belül összesen maximum tizenötig és egy naptári éven belül legfeljebb kilencven na­­pig létesíthető. 
Egyszerűsített foglalkoztatásnál a munkáltatót bejelentési kötelezettség terheli az adóhatóság felé, a jogviszony ezzel jön létre.A bejelentés teljesíthető elektronikusan a T1042E jelű adatlapon, országos telefonos ügyfélszolgálaton a 185-ös számon, illetve mobil­alkalmazással is. Fontos, hogy az adatokat a munkavégzés megkezdése előtt kell jelezni. 

Bérjövedelem 
Az egyszerűsített foglalkoztatásnál alap-, illetve teljesítménybérként legalább a kötelező legkisebb havi munkabér 85 százalékát, azaz 170 ezer forintot, garantált bérminimum esetén annak 87 százalékát, azaz 226,2 ezer forintot kell fizetni. Az ilyen munkából származó pénz bérjövedelemnek minősül. 
Jövedelemnek a kifizetett munkabér száz százalékát kell tekinteni. Az így megszerzett bevételből azonban csak akkor kell személyi jövedelemadót fizetni és bevallást benyújtani, ha annak összege meghaladja a mentesített keretösszeget. 2022-ben ez minimálbérnél 11 ezer 960, garantált bérminimumnál 15 ezer 548 forint naponta. 

Például ha a magánszemélyt egy adott hónapban mezőgazdasági idénymunkában 10 napot foglalkoztatják 200 ezer forintért, a mentesített keret­összeg naponta 11 ezer 960 fo­­rint lesz. Adóköteles jövedelemnek csak az ezt meghaladó rész, vagyis 80 ezer 400 forint minősül. 

Közteher 
Ezt az összeget az szja-bevallásában munkaviszonyból származó jövedelemként kell feltüntetni, és az ezt terhelő 15 százalék személyi jövedelemadót a követő év május 20-áig kell megfizetni. Erről a NAV bevallási tervezetet készít, amelyre azért erősen javallott ránézni. 

Az egyszerűsített foglalkoz­tatásban alkalmazott munkavállaló nem minősül bizto­sítottnak, így bejelentési és járulékfizetési kötelezettsége nincs. A munkáltatónak azonban mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén na­ponta 500, alkalmi munkánál 1000 forint a közteher, amelyet a tárgyhónapot követő hó 12. napjáig kel befizetnie. 
                   

Kövessen minket a Facebookon is!