Helyi hírek 2022. május 8. 08:00

10 éve tart összejöveteleket városunkban az Anonim Alkoholisták közössége

10 éve tart összejöveteleket városunkban az Anonim Alkoholisták közössége
10 éve van lehetősége részt venni az Anonim Alkoholisták közössége óráin azoknak a nőknek és férfiaknak, akik alkoholproblémával küzdenek. Honlapjuk szerint a közösség nem szakmai szervezet, önellátó, nem tesz különbséget vallási, faji és politikai hovatartozás tekintetében, és szinte mindenütt a világon megtalálható.

A tagság nincs korhatárhoz vagy iskolai végzettséghez kötve. Bárki tag lehet, aki tenni akar valamit ivásproblémája ellen. A gyűléseken a tagok megosztják tapasztalataikat egymással, egy 12 lépésben leírt program köré építik a beszélgetéseket, amely program segítséget nyújt, hogy az érintettek alkohol nélkül is elégedett életet tudjanak élni.

Dr. Domján Mihály pszichológus szakemberként vesz részt leszoktató programban, amelynek szerves része az Anonim Alkoholisták csoportgyűlése. Véleménye szerint a legjobban egymástól tudunk tanulni. Abból, ha őszintén megosztjuk egymással a küzdelmeinket. Ez egyszerre reménykeltő, ugyanakkor a másik jelenléte megtart az úton.

Dr. Domjántól megtudtuk, hogy az A. A. megalakulása 1935-re tehető, amikor egy Bill Wilson nevű amerikai bróker üzleti útja során erős késztetést érzett, hogy igyon. Józansága megőrzése érdekébe keresett egy helyi alkoholistát, akitől segítséget kért. Wilsont bemutatták dr. Bob Smith-nek, akivel később megalapították az A. A-t, az alkoholistákat az élő szó erejével segítő programot. A mozgalom alapja az a felismerés, hogy egy alkoholistán igazán csak egy másik, a saját józanságát megőrző alkoholista segíthet. 

Az A. A. 12 lépése:

1. Beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk az alkohollal szemben – hogy életünk irányíthatatlanná vált.

2. Eljutottunk arra a hitre, hogy egy nálunk hatalmasabb erő helyreállíthatja lelki egészségünket.

3. Elhatároztuk, hogy akaratunkat és életünket a saját felfogásunk szerinti Isten gondviselésére bízzuk.

4. Félelem nélkül mélyreható erkölcsi leltárt készítettünk magunkról.

5. Beismertük Istennek, magunknak és egy embertársunknak hibáink valódi természetét.

6. Teljességgel készen álltunk arra, hogy Isten megszabadítson bennünket mindezektől a jellemhibáktól.

7. Alázatosan kértük őt hiányosságaink felszámolására.

8. Listát készítettünk mindazokról, akiknek valaha kárára voltunk, és hajlandóvá váltunk mindnyájuknak jóvátételt nyújtani.

9. Közvetlen jóvátételt nyújtottunk nekik, ahol lehetséges volt, kivéve, ha ez sérelmes lett volna rájuk, vagy másokra nézve.

10. Folytattuk a személyes leltár készítését, és haladéktalanul beismertük, amikor hibáztunk.

11. Igyekeztünk ima és meditáció útján elmélyíteni tudatos kapcsolatunkat a saját felfogásunk szerinti Istennel, csak azért imádkoztunk, hogy felismerjük velünk kapcsolatos akaratát, és hogy legyen erőnk a teljesítéséhez.

12. E lépések eredményeként spirituális ébredést éltünk át, megpróbáltuk ezt az üzenetet alkoholistákhoz eljuttatni, és ezeket az elveket életünk minden dolgában érvényre juttatni.

Dr. Domján Mihály nagyon fontosnak tartja, hogy minél szélesebb körben szóljon a témáról, hiszen még ma is tabunak számít erről beszélni Magyarországon. Ennek érdekében blogbejegyzésben, rádió- és tévéinterjúkban szívesen beszél róla részletesen, valamint podcast-csatornáján is megtalálhatók az alkoholbetegségről szóló részek,
Kiút az alkoholbetegség és a társfüggőség csapdáiból címmel.

Az Anonim Alkoholisták kiskunfélegyházi csoportja kereken 10 éve működik már városunkban. Gyűléseiket keddenként, 17 és 18 óra között tartják a Jókai utca 30. szám alatt, a Válasz Szenvedélybeteg-segítő és Drogprevenciós Központban.

Csoportvezetőjük és csoporttagjaik is személyes történeteiken keresztül segítik egymást az alkohol nélküli mindennapokban. Egyik csoporttagjuk, aki szívesen mesélt történetéről, és akit nevezzünk csak Zs-nek, elmondta, hogy sokkal korábban sikerült volna megőriznie józanságát, ha hamarabb megismerkedik az A. A-val. Pontosan ezért tartja nagyon fontosnak, hogy megismerjék a történetét, így több emberhez eljut az, esetleg olyanokhoz is, akiknek szükségük van hasonló támogatásra.

Zs. elmondta, hogy az első jel gyakran az, amikor a család figyelmeztet valakit, hogy sokat iszik. Amikor ez már többedszerre fordul elő, érdemes tényleg odafigyelni. Így volt vele is, és ma már tudja, hogy nem bántani akarták. Tagadás volt akkor a reakciója, de ma már tudja, hogy ha nem kér segítséget, soha nem mászik ki a gödörből. Nagyjából 10 évre emlékszik, amikor az alkohol irányított mindent. Rengeteg veszteség érte az ital miatt: kirúgták a munkahelyéről és a családja is széthullott. Úgy véli, ha korábban hall erről a programról, talán korábban meg tud szabadulni az alkoholtól nem csak testiekben, hanem lelkiekben is. Ebben segített az A. A. csoport. Tapasztalatait így fogalmazta meg:

– Milyen furcsa, hogy pont azoktól kapja az ember a legtöbb támogatást, akiket előtte megbántott. (A szeretet mindenek felett.) Azt gondoltam, hogy a gyerekeimnek, akiket elindítottam a felnőtté válás útján, nincsen már szükségük rám, és én is ugyanígy gondoltam akkor velük kapcsolatban. Ezt ma is szégyellem. Néhány hónapos józan voltam, amikor a legidősebb lányom küldött egy üzenetet, amiben röviden megfogalmazta, mi a legfontosabb feladata egy apának: "Jelen kell lennie ". Ez szíven ütött, ebben minden benne volt.

Hogy mit adott nekem ez a program? Megismerhettem a másik énemet, amit elnyomott egy materialista, anyagi javakat hajszoló személyiség. Aki megpróbált megadni mindent a családnak, de közben valamiről megfeledkezett… Saját magáról!

A terápiára egy megbántott, önsajnálattal, dühvel, haraggal, bosszúvággyal teli, életunt ember érkezett. Akit megfogott ott valami. Aki rácsodálkozott, hogy még mindig érdeklik a könyvek, a filmekkel együtt elemezni tudja őket, érzéseket tud megfogalmazni és leírni. Az asszertív viselkedés gyakorlása mellett megtanultam kiírni magamból minden felsorolt negatív, visszahúzó érzést. Több esszét, levelet írtam – számomra is meglepő szavakkal – amiket persze soha nem olvasott senki, hiszen nem küldtem el senkinek. Saját magamnak készültek, amiket többszöri elolvasás után elégettem. Füstté vált. Elszállt belőlem. (Próbálják ki azok is, akik most legyintenek). Ezeken keresztül elérkeztem a megbocsátásig. Megbocsátani saját magamnak – bár ezen még dolgoznom kell, hiszen az önostorozás még fel-felbukkan bizonyos kellemetlen élethelyzetekben. Megbocsátani azoknak, akik megbántottak. Azt mondják: vétkezni emberi dolog, megbocsátani isteni. Az isteni ebben a megközelítésben számomra nem egy felsőbb erő, hanem a jónak egy fokozata: csodálatos, mennyei, fenomenális, csuda jó.

Megismertem a kézzelfogható szeretet érzését, ami az élet ajándéka. Sok minden, amire azt gondoljuk, hogy jár nekünk, az nem magától értetődő. Számomra ezek az ajándékok, amelyekkel úgy is bánok: ápolom, dédelgetem, csinosítgatom, és… megosztom. Nagy becsben tartom. Értékelhettem volna előbb. De nem, én a kocsmát látogattam, vagy mámorosan a tévé előtt feküdtem. Ellopott idő!? 

Elérkeztem – a program jóvoltából – oda, hogy van hitem. Korábban is volt, de elhanyagoltam és útközben talán el is vesztettem. Felébredt a spirituális énem a mély álomból. Ma már elhiszem, el tudom hinni, hinni akarom, hogy dolgom van még itt. Számítok, és számítanak rám. Mint ahogy azzal is tisztában vagyok, hogy ezt csak józanul gyakorolhatom. Én, egy időzített bomba vagyok. A gyújtószerkezet nálam van. Ezért van szükségem a szeretteim, az AA, a csoport, a társak támogatására. Ők a mankóim és a tükreim. Vigyáznak rám, segítenek, hogy véletlenül se bukjak fel, és elfojtanak minden szikrát, ami megsemmisítene. Csak együtt, velük és Vele. Hála és köszönet! – osztotta meg velünk átélt belső harcainak történetét Zs.

A csoportba bejelentkezni, további információt kérni a 06-70/552-4160-as számon lehet. Zs-vel készült korábbi interjú hanganyagát teljes terjedelmében
ezen a linken hallgathatják meg.

Z. A.

 

Kövessen minket a Facebookon is!