Helyi hírek 2022. május 22. 15:00

Akik tenni akarnak és tesznek is Kiskunfélegyházáért – átadták a városi elismeréseket

Képgaléria
Akik tenni akarnak és tesznek is Kiskunfélegyházáért – átadták a városi elismeréseket
A városi kitüntetéseket, valamint a Helyismereti vetélkedő díjait is átadták május 22-én, a kiskunfélegyházi városháza dísztermében megtartott ünnepi képviselő-testületi ülésen.  

A megjelenteket – közöttük a képviselő-testület tagjait, a kistérségi településekről érkezett vendégeket, az egyházkerületek képviselőit, Kiskunfélegyháza díszpolgárait, a testvérvárosok képviselőit, intézményvezetőket, civil szervezetek képviselőit, a város polgárait és a városalapító családok leszármazottjait – Csányi József polgármester köszöntötte. Egyben emlékeztetett arra, hogy ezen a napon Kiskunfélegyháza történeti múltját, hagyományait, a városalapító elődöket és a ma élő polgárokat egyaránt ünnepeljük.

A polgármester elmondta azt is, hogy Kiskunfélegyháza legnagyobb kulturális és hagyományőrző eseménye a most zajló Városalapítók Hete. Ekkor emlékezünk arra a történelmi dátumra, amikor a redempciót engedélyező kiváltságlevelet Mária Terézia királynő a Jászkun kerület legfőbb bírájának, Magyarország nádorának, gróf Pálffy Jánosnak átadta. Ez a nap 1745. május 24-e volt. 2000-től ez a nap Kiskunfélegyháza ünnepe.

– Minden évben eljön az a kiemelkedő nap, egy ünnep városunk életében, amikor megemlékezünk városalapító atyáinkról és büszkén tekintünk vissza arra a patinás múltra, amely megteremtette a mai Kiskunfélegyháza alapjait. Városunk történelmében hosszú évszázadokra tekinthetünk vissza, amelyek során számos nagyszerű ember élt és alkotott itt, akik áldozatos munkájuk révén hírnevet szereztek városunknak és Kiskunfélegyháza nevét kitörölhetetlenül beírták a magyar történelembe. De így van ez most is: számos olyan félegyházi polgár van, akik tenni akarnak, és tesznek is a városért, értékeket teremtenek és a város fejlődésében, a jövőbe vezető út építésében – amelyre hitünk szerint utódaink joggal lehetnek majd büszkék – aktív szerepet vállalnak.

Most rajtunk a sor, és miénk a megtiszteltetés, hogy kitüntessük és elismerjük azok munkáját, akik a jelenben alkotnak és közvetlenül járultak hozzá a mai város arculatához, kultúrájához, oktatásához, egészségügyéhez, sportjához és számos más területhez. Munkájukat hosszú idő óta végezték és végzik kiemelkedően, alkalmazkodva az aktuális pillanat kihívásaihoz, elvárásaihoz és megpróbáltatásaihoz. Úgy gondolom, nem volt ezekben hiány sem az elmúlt évtizedekben, de az elmúlt pár évben sem.

Büszke vagyok rá, hogy polgármesterként engem ér a megtiszteltetés, hogy átadhatom ma Önöknek a kitüntetéseket. Hiszen, jól ismerjük egymást, és pontosan tudom, mennyi nagyszerű dolgot tettek. Kérem, engedjék meg számomra, hogy a személyes kötődésekből adódóan pár nevet külön is említsek:
Tóth Imre Gyuláné, aki évtizedekig vezette városunk kiemelkedő középiskoláját, a PG-t, és az iskola előtt nemcsak megnyitotta a jövőbe vezető utat, hanem át is vezette a jövőbe. Így lett az egykori tanítóképzőből a mai modern technikum.

Szatmári Imre tanár úr, aki városunk kultúrájához olyan belső értéket adott hozzá, amely nagyban meghatározza városunk mai zenei értékrendjét.

Dr. Szabó Edina doktornő, aki a korunk legnagyobb kihívását jelentő koronavírus-járvány idején vezette a félegyházi kórház COVID-osztályát, és példát mutatott minden kollégájának emberségből és hivatása iránti szenvedélyéből.

Természetesen hosszan lehetne sorolni a neveket és teljesítményeket, hiszen vannak Önök között kiváló pedagógusok, orvosok, szociális területen dolgozók, de még hollywoodi filmekben szereplő fogathajtó is. Ha végignézek ma itt, Önökön, kitüntetetteken, akkor büszkeség tölt el, mert mindannyiuknak őszinte tisztelettel tudom átadni a jól megérdemelt kitüntetést. Hiszen, munkájukkal, emberségükkel, kitartásukkal, önzetlenségükkel és becsületükkel évtizedek óta szolgálják szeretett városunk, Kiskunfélegyháza fejlődését és jövőbe vezető útjának építését. Köszönöm szépen a magam, a képviselő-testület és valamennyi félegyházi nevében munkájukat, bízom benne, hogy még sok szép dolgot tudunk közösen létrehozni! Kívánok Önöknek jó egészséget és további alkotókedvet! Isten segítse Önöket, és mindannyiunkat az előttünk álló utunkon! – zárta ünnepi gondolatait Csányi József polgármester.

A városvezető bensőséges szavait a helyismereti vetélkedő díjkiosztása követte. Az idei, tizenhetedik alkalom témája Vallási élet Kiskunfélegyházán volt. A szervezők szándéka az volt, hogy a diákok olyan személyekkel, épületekkel, alkotásokkal, történetekkel ismerkedjenek meg, amelyek Kiskunfélegyháza várossá fejlődését segítették, életét fellendítették.

A verseny szervezője Samu Csilla múzeumpedagógus, a Kiskun Múzeum munkatársa és Seres Judit helyismereti és tájékoztató könyvtáros, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár munkatársa volt. Mellettük a Magyar Nemzeti Levéltár Kiskunfélegyházi Részlegének munkatársai, a Móra Ferenc Művelődési Központ munkatársai és a Kiskun Múzeum Baráti Köre segítették a vetélkedő megvalósítását. A téma nehézsége ellenére, négy korosztályban összesen 64 csapat fejezte be a vetélkedőt.

A szervezők kifejezték köszönetüket Hatvani Zsófiának, a Kiskunfélegyházi Egyesült Protestáns Egyház református lelkészének, Hajagos Gyulának, a Szent István Templom plébánosának, Rónaszéki Gábornak, a Sarlós Boldogasszony Templom plébánosának, Kis Zoltánnak, valamint az összes munkatársnak, akik valamilyen formában hozzájárultak a verseny megvalósításához. A díjakat Csányi József polgármester és Samu Csilla múzeumpedagógus adták át.

HARMADIK HELYEZÉST ELÉRT CSAPATOK

4. osztályos tanulók:
Bartelmess Péter, Détár Dominik, Koncz Marcell (Kiskunfélegyházi Platán utcai Általános Iskola, felkészítő pedagógus: Récziné Kutasi Hajnalka)

5-6. osztályos tanulók:
Huszka Laura, Rigó Klára, Varga Csenge (Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, felkészítő pedagógus: Fáber Judit)

7-8. osztályos tanulók:
Vízhányó Janka, Szikora Viktória (Kiskunfélegyházi Platán utcai Általános Iskola, felkészítő pedagógus: Takácsné Medveczki Zsuzsanna)

Középiskolás tanulók:
Tóth Lilla, Szabó Mihály, Szalai Tamás (Déli ASZC Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, felkészítő pedagógus: Kádár Krisztina)

MÁSODIK HELYEZÉST ELÉRT CSAPATOK:

4. osztályos tanulók:
Dobi Katalin, Nemcsok Fanni, Déllei Fruzsina (Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskola, felkészítő pedagógus: Turcsányiné Kertész Ilona)

5-6. osztályos tanulók:
Szárics Dominika, Szász Bettina, Pajkos Gergő (Kiskunfélegyházi Platán utcai Általános Iskola, felkészítő pedagógus: Tarjányi Xénia)

7-8. osztályos tanulók:
Horváth Lili, Horváth Hanna, Kurucsai Rikárdó (Kiskunfélegyházi Platán utcai Általános Iskola, felkészítő pedagógus: Csanádi Gergely)

Középiskolás tanulók:
Péli Mátyás, Barna Csaba, Borbély Roland (Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium, felkészítő pedagógus: Messzi-Szabóné Major Márta)

ELSŐ HELYEZÉST ELÉRT CSAPATOK:

4. osztályos tanulók közül két csapat:
Jankó Zoé Dorka, Kovács Zsófia, Szabó Vilmos László (Kiskunfélegyházi Platán utcai Általános Iskola, felkészítő pedagógus: Paulin-Kovács Hajnalka)

Benedek Péter, Csenki Szilárd, Vidéki Noémi (Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, felkészítő pedagógus: Nagy Zoltánné)

5-6. osztályos tanulók:
Kopasz Kinga, Csanádi Barnabás, Szabó Csenge (Kiskunfélegyházi Platán utcai Általános Iskola, felkészítő pedagógus: Tarjányi Xénia)

7-8. osztályos tanulók:
Kohut Vanessza, Faragó Anna, Bakos Lilla (Kiskunfélegyházi Platán utcai Általános Iskola, felkészítő pedagógus: Takácsné Medveczki Zsuzsanna)

Középiskolás tanulók:
Udvari Dominik Gyula, Farkas Dominik, Zsígó Róbert József (Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium, felkészítő pedagógus: Messzi-Szabóné Major Márta)

Ezt követően azoknak a munkáját ismerték el, akik Kiskunfélegyházáért, annak ifjúságért és az idősebbekért, a közjóért, az emberek boldogulásáért, fejlődéséért, polgáraink egészségéért a legtöbbet tették, munkájukkal gyarapították a közössé értékeit. Az önkormányzati kitüntetéseket – amelyek odaítéléséről Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete március 31-i ülésén döntött – Csányi József polgármester, valamint Balla László és Rosta Ferenc alpolgármesterek adták át.

Tóth Imre Gyuláné nyugalmazott iskolaigazgató elkötelezett, áldozatos tevékenységéért, magas szintű szakmai munkájáért, Kiskunfélegyháza és a Petőfi Sándor gépészeti iskola hírnevének évtizedes öregbítéséért, Kiskunfélegyházáért kitüntető díjban részesült.

Szatmári Imre kántor, karnagy, nyugdíjas, Kiskunfélegyháza kulturális és közművelődési életét gazdagító évtizedes tevékenysége, kimagasló karnagyi, zeneszerzői és zenetanári munkája elismeréseként Petőfi Emlékérem kitüntető címet kapott.

Andrási Endre János középiskolai tanár példaértékű szakmai felkészültsége, hivatástudata elismeréseként, Kiskunfélegyháza és iskolája hírnevének öregbítéséért Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának Neveléséért kitüntető címet érdemelt ki.

Bense Sándorné nyugalmazott tanító lelkiismeretes munkájáért, elhivatottságáért, a gyermekek iránti önzetlen szeretetéért Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának Neveléséért kitüntető díjban részesült.

Szűts Tamás Pál szobrászművész sokoldalú közművelődési tevékenységéért, Kiskunfélegyháza kulturális értékeinek gyarapításáért Kiskunfélegyháza Város Közművelődéséért kitüntető díjat vett át.

Kiss Mónika Mária általános ügyintéző magasfokú hivatástudata, több évtizedes, folyamatos kiváló szakmai munkája, emberi értékei és eredményes munkája elismeréseként Kiskunfélegyháza Város Közszolgálatáért kitüntető díjban részesült.

Ozsvárné dr. Cinke Klára radiológus főorvos magas színvonalú orvosi munkásságát, betegei iránti empatikus, türelmes hozzáállását Kiskunfélegyháza Város Egészségügyéért kitüntető díjjal ismerték el.

Dr. Szabó Edina belgyógyász, kardiológus kiemelkedő szakmai tudása, empatikus, pozitív hozzáállása, a covidos betegek ápolásában, gyógyításában tanúsított emberséges, hősies magatartása elismeréseként Kiskunfélegyháza Város Egészségügyéért kitüntető díjat vehetett át.

Kerekes Ferencné nyugdíjas kisgyermeknevelő több mint négy évtizedes, lelkiismeretes, segítőkész munkájáért, a szociális ágazatban betöltött példaértékű szerepéért Kiskunfélegyháza Város Szociális Ellátásáért kitüntető díjat kapott.

Abonyi Péter Pál felszolgáló több évtizedes lelkiismeretes sportban végzett munkája, példamutató, áldozatos tevékenysége elismeréseként, a futballsport iránti alázatáért Kiskunfélegyháza Város Sportjáért kitüntető díjban részesült.

Mezősi Ágnes fotóművész kiemelkedő alkotói munkássága, sikeres külföldi kiállításai, Kiskunfélegyháza hírnevének öregbítése elismeréseként Kiskunfélegyháza Város Művészeti Tevékenységéért kitüntető díjat vett át.

Kollár Hermina segítő, a roma fiatalok és családok megsegítéséért, a roma hagyományok őrzéséért Kiskunfélegyháza Város Roma Közösségéért Végzett Munkáért kitüntető díjban részesült.

Tímár Mária nyugdíjas kisgyermeknevelő kiváló szervezőkészsége, empátiája, a rászorulók megsegítése elismeréseként Kiskunfélegyháza Város Idősügyi Tevékenységéért kitüntető díjat kapott.

Juhász László ügyvezető, a kulturális rendezvényeken való aktív közreműködéséért, a lovas sportban elért nemzetközi és hazai sikerei elismeréseként Kiskunfélegyháza Város Hagyományőrző és Hazafias Tevékenységéért kitüntető díjat vett át.

Dr. Terbe István egyetemi tanár, professzor emeritus, a kémia és biológia tudománya iránti szeretetéért, szakmai publikációi és szerzői munkássága elismeréseként Kiskunfélegyháza Város Tudományos Munkáért kitüntető díjban részesült.

Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelét vehette át:

Beálló Sándor Gáborné tanító empatikus hozzáállásáért, igényes, pontos munkájáért, feltétel nélküli gyermekszeretetéért.

Bodor László karbantartó és asztalos pontos, lelkiismeretes és kimagasló színvonalú munkájáért, segítőkészségéért.

Borbélyné Csábi Beáta általános iskolai tanár negyed évszázadon át végzett kiemelkedő pedagógusi munkájáért, gyermekközpontú hozzáállásáért

Földiné Elek Anikó tanító kiemelkedő nevelő, oktató munkája, türelme, empátiája elismeréseként.

Illés Gyula asztalos, a városi rendezvényeken való aktív közreműködéséért, jótékony tevékenysége elismeréseként.

Kornokovics Györgyi középiskolai tanár tanítványainak versenyekre való felkészítéséért, azok nemzetközi és hazai versenyeken elért sikereiért, elhivatottságáért.

Kovács Pál szakmai igazgató önzetlen tevékenységéért, nagyfokú segítőkészségéért, a közösségi tevékenységekben való folyamatos, lelkiismeretes munkájáért.

Lantos Mihály Csabáné óvodapedagógus, a pedagóguspálya és a gyermekek iránti példaértékű elhivatottsága elismeréseként.

Leiz-Vidéki Anett munkaközösség-vezető, tanító részére elkötelezett, példamutató munkája, szakmai alázata elismeréseként.

Locskai Mátyásné tanító megbízható, iskoláját, munkáját szerető tevékenysége, a pedagógus pálya iránti elkötelezettsége elismeréseként.

Nagy Sándorné (Batka Veronika) nyugdíjas tanító példaértékű munkájáért, önzetlensége, pozitív hozzáállása, a közösségben betöltött szerepe elismeréseként.

Nemes Zoltán Imre szobafestő-mázoló, műszaki szakoktató, technikai gyakorlatvezető, okleveles technikatanár több évtizeden át gyakorolt magas szintű pedagógiai tevékenységéért, lelkiismeretes, példaértékű hivatástudatáért.

Seres Judit helyismereti- és tájékoztató könyvtáros példamutató szorgalmáért, segítőkész, pontos, kiemelkedő munkájáért.

Simon Márta munkaügyi ügyintéző szakmai munkája és példamutató emberi hozzáállása elismeréseként.

Sinkó Béla villanyszerelő mester, nyugdíjas több évtizedes, a város lakosságáért kimagasló szakértelemmel végzett, önkéntes, lelkiismeretes munkájáért.

Szabóné Simon Erzsébet könyvtáros tanár szakmai hozzáértése, kedvessége, alázata, sokrétű tudása elismeréseként.

Timafalvi Lászlóné óvónő, tagintézmény-vezető hivatástudata, pozitív kisugárzása, szakmaisága, a gyermekek iránti szeretete elismeréseként.

Tóth Istvánné középiskolai tanár kitartása, önzetlen értékteremtése elismeréséül, példaértékű szorgalma, a rendezvényeken tanúsított aktív szerepvállalása elismeréseként.

Tóthné Pálity Mónika portás magas színvonalú munkája, tenni akarása, kollégái iránt tanúsított szeretete elismeréseként.

Vincze Zsolt középiskolai tanár példamutató magatartása, nagyfokú szakmaisága, tanítványai iránt tanúsított elfogadó, segítő szándéka, türelme elismeréseként.

Az ünnepségen műsorral közreműködtek a Balázs Árpád Alapfokú Művészeti Iskola növendékei.

Fotó: Fantoly Márton
              

Kövessen minket a Facebookon is!