Helyi hírek 2022. június 29. 14:00

Megtartották a nyári szünet előtti bizottsági üléseket

Képgaléria
Megtartották a nyári szünet előtti bizottsági üléseket
Megtartották a városüzemeltetési és környezetvédelmi, a művelődési és szociális, a jogi és a gazdasági ügyekkel foglalkozó bizottságok üléseit június 27-én és 28-án a városháza tárgyalóiban, hogy előkészítsék és megvitassák a június 30-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjait.

A nyári szünet előtti utolsó bizottsági ülését tartotta a Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság, ahol első napirendként a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társaulás 2021. évi működéséről szóló beszámolóját tárgyalták meg. Az ülésen döntöttek a Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft. fejlesztési igényének támogatása tárgyában is. Ugyanis az elmúlt évek zöldfelület fejlesztései kapcsán létrejött, illetőleg megújult parkok, közterületek, valamint a köztemetők fenntartásához új, korszerű eszközök beszerzését kérte a cég. A bizottsági ülésen döntés született továbbá a 2022. évi lakásbérbeadási névjegyzék módosításáról és önkormányzati lakások hasznosításáról.

– A tervezett négy nappirendi pont mellé érkezett egy további előterjesztés egy íjászverseny támogatása tárgyában. Ezt a bizottság egyhangúlag támogatta, hiszen egy gyermekeknek szóló esemény lesz, ahol élményeket, érmeket, kupákat szerezhetnek a résztvevők. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet újraalkotásáról szóló napirendi pont értelmében – 2017. óta először – emelnénk a térítési díjakat. Ez a módosítás a gazdasági helyzetre való tekintettel vált szükségessé, és végül a bizottság – az eddigi minőségi ellátás megőrzése érdekében – az előterjesztés támogatása mellett döntött – mondta el dr. Kis Ákos Csaba, a művelődési és szociális bizottsági ülés megbízott elnöke.

– Ez egy igazi nyár eleji, szünet előtti bizottsági ülés volt, ahol a tagokkal kisebb horderejű kérdésekben döntöttünk. Sok apró, felhalmozódott ügy került a bizottság el, közöttük kérelmek és nem lakás célú ingatlanok további hasznosításáról szóló beadványok, amelyek az önkormányzatnak folyamatos
bevételt eredményeznek. A bizottság tagjai ezeket mind egyhangúlag elfogadta – összegezte a gazdasági ülés eseményeit Gyenes Attila bizottsági elnök.

A jogi ügyekkel foglalkozó bizottság a tagok igazolt távolléte miatt nem ülésezett.

V. B.
       

Kövessen minket a Facebookon is!