Gazdaság 2022. július 31. 08:00 Forrás: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Erősödik a megyei foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés

Erősödik a megyei foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés
Az elmúlt években megvalósított paktum együttműködés tapasztalatai és jó gyakorlatai alapján indult útjára a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal konzorciumában azon pályázat megvalósítása, amelynek fő célja, hogy a megye egészére kiterjessze a már működő foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési partnerséget, kialakítsa az előző időszak kihívásaira reagáló stratégiát, megoldási irányokat mutatva az érintett területeknek, foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési eredmények eléréséért, és a programba bevont álláskeresők sikeres visszatérésért a munkaerőpiacra.

A TOP_Plusz-3.1.1-21-BK1-2022-00001 azonosítószámú projekt legfőbb célja a Bács-Kiskun megyei foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködések erősítése.

Cél egyrészt az eddig bevált tapasztalatok és jó gyakorlatok fenntartása és továbbfejlesztése, másrészt az új típusú kihívásokhoz való sikeres alkalmazkodással új és eredményes együttműködés létrehozása és fenntartása, a megyei önkormányzatok és a területi vállalkozói szféra erőforrásainak optimalizálása. A projekt célterülete: Bács-Kiskun megye.

A projekt elsődleges célcsoportja a megyében élő 30 év feletti inaktívak és 50 év feletti regisztrált  álláskeresők. Másodlagos célcsoportját az önkormányzati és gazdasági szereplők alkotják, amelyek  egymásra találva erősíthetik együttműködésüket, s így hozzájárulhatnak az elsődleges célcsoport  munkaerőpiacra történő visszatalálásához.A fejlesztés eredményeként a foglalkoztatás és a gazdaság együttműködését erősítik, így növelik az új típusú társadalmi és gazdasági kihívásokhoz való kölcsönös alkalmazkodóképességet is. Cél mintegy félezer álláskereső bevonásával a foglalkoztatási szint javítása – az önfoglalkoztatást is beleértve –,  egyenlő munkaerőpiaci esélyek támogatásával.

A projekt a Magyar Állam és az Európai Szociális Alap Plusz társfinanszírozásában valósul meg.
A megvalósítás tervezett befejezési dátuma: 2027. december 31.

A projektről bővebb információt a
www.bacskiskun.hu és www.bkmkh.hu oldalon olvashatnak.
          

Kövessen minket a Facebookon is!