Kultúra 2022. augusztus 3. 17:00

Félegyháziak a fehéregyházi Petőfi-ünnepen

Képgaléria
Félegyháziak a fehéregyházi Petőfi-ünnepen
Kiskunfélegyháza városát Balla László alpolgármester úr által vezetett delegáció képviselte az erdélyi fehéregyházi Petőfi ünnepségen, amelyre július 31-én került sor a Múzeumkertben. Küldöttségünk július 29-én érkezett Segesvárra, ahol szívélyesen fogadott bennünket Iulian Sirbu, a város polgármestere, s részt vettünk a „Középkori fesztivál” programjain. Koszorút helyeztünk el a várban, a Petőfi-térre áthelyezett Romolus Ladea román szobrász által készített Petőfi-mellszobornál.

Szombaton ellátogatottunk Korondra, megtekintettük a Hunyadi László szobrászművész által készített Petőfi-mellszobrot, amelyet augusztus 7-én avat fel a két település. Találkoztunk Ambrus Lajos íróval, költővel, akinek több évtizedes kultúrateremtő munkásságát 2021-ben Kiskunfélegyháza városa Petőfi-emlékéremmel ismerte el.

A küldöttség tagjai vasárnap reggel a Sárpataka hídjánál és a költő feltételezett elestének helyén, az ispánkúti Petőfi-emlékműnél helyezték el koszorúikat. Az alkotást Hunyadi László szobrászművész 1969-ben készítette el, amelyet azóta többször megrongáltak és 2005-ben állítottak helyre.

A hagyományokhoz híven ebben az évben is a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület szervezte a Petőfi-ünnepélyt Fehéregyházán, amely a Köllő Miklós által készített segesvári Petőfi-szobor leleplezésének és a múzeumkertben felállított turulmadaras emlékmű felállításának 125. évfordulója köré szerveződött. Szabó József egyesületi elnök felidézte az akkori eseményeket. Elmondta, hogy Jókai Mór babérkoszorút küldött a turulmadaras emlékmű avatására. Kiemelte az 1999-es évet, amikor Kiskunfélegyháza a múzeumkertben állította fel a Máté István által készített Petőfi-szobrot.

Az unitárius templomban tartott ünnepi misét követően – az időjárási viszonyok miatt – a megemlékezések is itt hangoztak el. Városunk nevében Balla László alpolgármester úr mondott ünnepi beszédet.


Petőfi Sándor sorsáról ma is keveset tudunk. 1849 januárjában Bem tábornok seregébe kérte áthelyezését, aki áprilisi hadi érdemeiért kitünteti. A sors 1849 májusáig szinte mindent megad a költőnek, ami élete célja és vágya volt. Van szerető hitvese, gyermeke, élnek szülei. Költőként neve fényesen ragyog, a dicsőséges tavaszi hadjárat közelségbe hozzá számára a szabad országot, a szabad nemzetet. S néhány hónap alatt elveszíti szüleit, a hadseregben elviselhetetlen lett számára a szolgálat. Lemond őrnagyi rangjáról, ezzel biztos jövedelméről. Petőfi családjával Erdélybe indul, ő Bem seregéhez csatlakozik. Utolsó levelét július 29-én Marosvásárhelyről küldi Júliának – hangsúlyozta Balla László.

Az ünnepségen jelen volt és beszédet mondott még Ábrán Zoltán, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület elnöke és Pohankovics András Kiskőrös város nevében.

Szabó József, a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnöke kitüntető oklevelet adott át dr. Tarjányi Józsefnek, a Petőfi-kultusz fáradhatatlan ápolójának, Kiskunfélegyháza és Fehéregyháza kulturális kapcsolatainak ápolásáért végzett eredményes tevékenységéért.

A félegyházi küldöttség koszorút helyezett el a múzeumkertben és a Kiskunfélegyháza által ajándékozott egészalakos Petőfi-szobornál, Máté István szobrászművész alkotásánál. Az ünnepség a sárospataki „8KOR” Színház Petőfi műsorát követően a Szentegyházi Gyermekfilharmónia lélekemelő műsorával zárult.

Kállainé Vereb Mária
ny. könyvtárigazgató
            

Kövessen minket a Facebookon is!

Cimkék: Petőfi-emlékévek