Helyi hírek 2022. szeptember 9. 14:00

Kis közösség, nagy élmény – cserkészek Félegyházán

Kis közösség, nagy élmény – cserkészek Félegyházán
Stabil értékrendet, vallási szemléletet és életre szóló közösségi élményt nyújt tagjainak a félegyházi 871. Szent Imre Cserkészcsapat. A mintegy 60 fős csapat az általános iskolás korosztálytól kezdve várja az új tagokat játékos foglalkozásokra és nyári táborokba. A tagokkal a Libafesztiválon is találkozhatnak a városlakók.

A cserkészet Lord Baden-Powell brit katona elképzelése nyomán vált a világ legnagyobb ifjúságnevelő mozgalmává. Az önkéntes, vallási alapokra épülő, pártpolitikától független mozgalom hazánkban a rendszerváltás után alakult újjá. A Cserkészmozgalom Világszervezete így fogalmaz: „a mozgalom célja, hogy közreműködjék a fiataloknak, mint felelős állampolgároknak, és mint saját helyi, nemzeti és nemzetközi közösségek tagjainak, teljes fizikai, szellemi, lelki és társadalmi képességeinek kifejlődésében.”– A mozgalom célja hogy az életre neveljük a cserkészeket, egyfajta kihívást adjunk a fiataloknak. Kreativitásukra és problémamegoldási készségükre alapozva testi, szellemi és lelki fejlődést nyújtunk. A játékos foglalkozásokon és a nyári táborokban is a magyar kultúra, történelem és hagyományok ápolását, valamint a vallásos értékrendet közvetítjük. A csapat minden tagja külön egyéniség, eggyé a közös cél teszi őket. A kezdetben 8-10 főből álló kis közösség ma már csaknem 60 aktív főt számlál – fogalmazott Lehoczki László, cserkészsegédtiszt, a kerületi elnökség tagja.Cserkésznek lenni életre szóló elköteleződés

Megtudtuk: a 871. Szent Imre Cserkészcsapatba bárki jelentkezhet, aki megkezdte általános iskolai tanulmányait. A gyerekek először egy falkába kerülnek szeptemberben, majd ugyanazon tanév nyáran már részt vehetnek az első kiscserkésztáborban. Az őrsi foglalkozásokon folyamatosan fejlődnek, tanulnak, pajzspróbákon vesznek részt, majd kiscserkészígéretet tesznek. Ekkor kapják meg a kékfestő nyakkendőt. Ötödikes kor körül mehetnek az első cserkésztáborba, ahol fogadalmat tesznek, és ekkor kapják meg a cserkészkorosztály zöld nyakkendőjét. Innentől kezdve egész életükben cserkészek lesznek.A gimnazista korú fiatal felnőttekből áll össze a kósza-korosztály, akik kék nyakkendőt viselnek. Ők már őrsvezetői képesítést szerezhetnek, ha szeretnének fiatalokat nevelni, illetve különféle képzések, programok által bővíthetik cserkésztudásukat, kapcsolati hálójukat. A szürke nyakkendőt viselő rover-korosztályba a felnőttek tartoznak, akik tiszti és segédtiszti képzésben vehetnek részt, ahol pályázatírási és toborzási feladatokról is tanulnak. A barna nyakkendősök közé az öregcserkészek tartoznak. A csapat legkisebb egysége az egyén, belőlük szerveződnek az őrsök, amit az őrsvezető irányít. Az őrsökből rajok állnak össze, élén a rajparancsnokkal. A rajok alkotják a csapatot, a különböző csapatokat egy-egy kerület fogja össze, azokat pedig az országos mozgalom. A csapat működését, mint minden egyesületét, különböző szabályzatok rögzítik.Évközben foglalkozások, nyáron csapattábor

– A különböző korosztályok más-más programokon, táborokban vesznek részt. A kiscserkészeket 3-4, a cserkészkorosztályt 7-10 napos nyári csapattábor várja minden évben. Ezek a természetes anyagokkal való kétkezi munkára és a túlélési technikákra épülnek. Erdőben, tisztásokon állítunk közösségi sátrakat, spárgából és fából kerítést építünk, őrsi kaput készítünk és magunknak kötözzük az asztalokat, padokat is. A gyerekeknek az kell, hogy játszanak, hogy együtt legyenek. A fiataloknak meg kell tanulni átlépni a saját határaikat és kimozdulni a komfortzónájukból, a számítógép és az okoseszközök elől. A táborokban megmutatjuk, hogyan használják és értékeljék a természet apróságait, a csendet, vagy épp a tábortűz ropogását. Éppen ezért a táborokban nincs telefonhasználat, facebookozás. Általában este van egy óra, amikor a szülőkkel beszélhetnek telefonon. Minden tábornak van egy keretmeséje, története, ami köré a programok szerveződnek.Volt már például 1956-os tábor, ahol a számháború volt a szabadságharc. A napirendben megjelenik a vallásosság is, a reggeli zászlófelvonásnál és az esti levonásnál is imát mondunk. Ezen felül lelki programokat szervezünk, dicsőítő énekeket gyakorlunk és a vasárnapi szentmisén is részt veszünk – mondta el László.A táborok helyszíne is változó, de alföldiekként elsődleges cél, hogy nyáron a hegyekben valósuljon meg a tábor. A csapat járt már a Börzsönyben, a Mátrában, a Mecsekben, de az alföldi településeket, például Ópusztaszert és Borsihalmot is szívesen választják programhelyszínül. Egy-egy portya, vagyis rövidebb kirándulás alkalmával a bugaci Hittanyát és a Szabó István emlékházat is rendszeresen látogatják. Jó kapcsolatot ápolnak a környékbeli cserkészekkel is, a bajai csapattal például éjszakai vízi cserkészetet terveznek, a kalocsai 101. számú Tomori Pál Cserkészcsapattal közös tábort szerveztek.

A táborok mellett folyamatosan zajlanak az őrsfoglalkozások a Szent István Templom mögötti közösségi házban pénteki és szombati napokon. Különböző csapatprogramokat is tartanak, együtt karácsonyoznak, locsolkodnak, közös sportnapokat, biciklitúrákat szerveznek.

A csapat tagjaival számos városi rendezvényen találkozhatunk, így például a magyar kultúra ápolásához kapcsolódó programokon, történelmi jelentőségű megemlékezéseken, szentmiséken, gyereknapon, a Libafesztiválon és az adventi gyertyagyújtáson is.

– Sokan érdeklődnek a cserkészet iránt, a fiatalok mellett szüleik is. Az iskolákban hittan, vagy osztályfőnöki órákon, városi eseményeken jelenünk meg és toborzunk új tagokat játékos foglalkozásokkal – tette hozzá.Értékrendet, élményt és közösséget ad a cserkészet

Blazsev Zsófia csapatparancsnok, így vall a cserkészetről: – Nekem ez a mozgalom az öntudatomat adta. Nemcsak értékrendet, közösséget és rengeteg élményt, hanem azt, hogy ki is vagyok én valójában. A cserkészet egy olyan életszemlélettel ismertetett meg, amelyet igazán magaménak érzek. Ebben a közösségben teljesedhetek ki igazán, hiszen itt nem kell félnem attól, hogy megítélnek, vagy, hogy furán néznek rám. A cserkészet ma már vezetőként azt is jelenti számomra, hogy a fiatalabb generációt nevelhetem, és hogy egy jobb világért dolgozhatok. Ez óriási felelősség, nem könnyű cél és feladat, de hatalmas megerősítést jelentenek ebben azok az alkalmak, amikor például fogadalmat tesznek az újoncok, vagy azt láthatom, ahogy az elsős korától nálam cserkészkedő fiatal elvégzi a vezetői képzést középiskolásként.

G. E.

Fotó: Fantoly Márton és a 871. Szent Imre Cserkészcsapat
            

Kövessen minket a Facebookon is!