Helyi hírek 2022. szeptember 13. 08:00

Ebzárlat és legeltetési tilalom lép életbe

Ebzárlat és legeltetési tilalom lép életbe
Ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el október 1-jétől 16-áig a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunfélegyházi Járási Hivatala. Az elsőfokú élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben hivatalból indult eljárás, összhangban a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet (továbbiakban: FVM rend.) 8. § (5) pontja alapján Kiskunfélegyházára és az alábbi településekre vonatkozik: Baja, Bácsalmás, Jánoshalma, Kalocsa, Kiskunhalas, Kiskunmajsa és Kiskőrös.

Az ebzárlat szabályai a R. 12. § alapján a következők:

Az ebzárlat tartama alatt – a (3)-(4) bekezdésben felsorolt ebek kivételével:

a) tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek;

kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni;

a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgála ta után és engedélyével szabad kivinni.

Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező

– vadászebek,

– a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei,

– a katasztrófa-mentő ebek,

– a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek

rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a (2) bekezdésben foglalt korlátozás alól.

Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni. Az állat hatósági megfigyelése az ebzárlat esetleges meghosszabbítása esetén sem tarthat kilencven napnál tovább. Amennyiben a kóborló eb vagy macska veszettség elleni oltottsága nem állapítható meg, és az állat befogása, illetve hatósági megfigyelése nem oldható meg biztonságosan, az állatot a járási hivatal határozatára járványügyi intézkedésként az állatvédelmi előírások megtartásával le kell ölni.

Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható. A tilalom megsértőjével szemben élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot szabhatnak ki. E döntés a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton jogorvoslatnak nincs helye.

Jogszabálysértésre hivatkozással a határozat bírósági felülvizsgálata kérhető. A Szegedi Törvényszékhez címzett keresetlevelet a vitatott cselekményt megvalósító szervhez a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, vagy ugyanezen szervhez címezve ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztését kérheti. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig nem foganatosítható.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. tv. (a továbbiakban: Kp.) 29. § (1) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. (a továbbiakban: Pp.) 608. § értelmében a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási  szolgáltatás igénybevételével, elektronikusan köteles benyújtani a keresetlevelet  a Kp. 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a vitatott cselekményt megvalósító szervhez.

Az elektronikus benyújtás érdekében a http://bkrnkh.hu/tartalorn/eugyintezes/ weboldalon ki kell választani a Kormányhivatal elektronikus nyomtatványát. Az innen elérhető IKR rendszer (https://e-kormanyablak.kh.gov.hu) weboldalára lépve ki kell tölteni az elektronikus űrlapot, a digitálisan aláírt keresetlevelet és mellékleteit pedig csatolmányként fel kell tölteni. Ezt követően az IKR rendszerben lehetővé válik a beadványnak az eljáró hatóság számára történő beküldése. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. A per tárgyalását az ügyfél keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

Az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára ÉFÁT/203/2022. számú ügyiratában a rókák veszettség elleni orális immunizálását – 2022. évi őszi kampányát – rendelte el. Bács-Kiskun Megyében a vakcinázás időpontja október 1. és október 16. között lesz.

A R. 8. § (5) bekezdése szerint a vakcinázás kezdetétől számított huszonegy napig az érintett területeken ebzárlatot és legeltetési tilalmat kell elrendelni, ezért október l . és október 16. között a rendelkező részben foglaltak szerint ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltem el.

Határozatomat a rendelkező részben felsorolt jogszabályok és az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 51. § (3) bekezdés s) és t) pontja alapján hoztam meg, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésének, 81. § (1) és (4) bekezdésének megfelelően.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) kormányrendelet  13. § e) pontja, 18.§ (7) b) pontja, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint az Éltv. 25. § (1) bekezdése, 26. § (1) bekezdés d) pontja, 27. § (1) bekezdés d) pontja határozza meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) és a Kp. 39. § (1) bekezdés alapján biztosítottam. A bírósággal való kötelező elektronikus kapcsolattartást a Pp. 608. § és  az  elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény § szabályozza.

Kovács Ernő
    főispán
                 

Kövessen minket a Facebookon is!