Helyi hírek 2022. szeptember 28. 12:00

Lezajlottak a szeptemberi bizottsági ülések

Képgaléria
Lezajlottak a szeptemberi bizottsági ülések
Megtartották a városüzemeltetési és környezetvédelmi, a művelődési és szociális, a jogi és a gazdasági ügyekkel foglalkozó bizottságok üléseit szeptember 26-án és 27-én a városháza tárgyalóiban, hogy előkészítsék és megvitassák az szeptember 29-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjait.

– Több napirendi pontot tárgyalt a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság. Ezek között szerepelt a víziközmű-rendszerek 2023-2037. évekre szóló gördülő fejlesztési terveinek véleményezése, ami évente napirendre kerül. Valójában arról van szó, hogy a Bácsvíz Zrt. és Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata között van egy megállapodás, aminek értelmében éves szinten meghatározzák és írásba foglalják az ivóvíz-szolgáltatással, szennyvízelvezetéssel és -tisztítással, felújításokkal, beruházásokkal kapcsolatos célokat és javaslatokat. Ezen kívül a lakásbérbeadási névjegyzék kiegészítéséről és egy szociális bérlakás igénylésről is szó esett – mondta el Bense Zoltán bizottsági elnök.

– A megtárgyalt napirendi pontok közül a Hidas Frigyes Alapítvány támogatási kérelmét emelem ki elsőként, amely a Kiskunfélegyházi Balázs Árpád Alapfokú Művészeti Iskola homlokzatára kerülő iskolanévtábla elhelyezésének költségeiről szólt. A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszernek a 2023. évi fordulójához való csatlakozást támogatta a bizottság, ahogy az e célra előirányzott négymillió forint összegű támogatást is.
A helyi értékek sorába valónak ítélte meg a grémium Nagy Ferenc testnevelő tanár életművét, a kulturális örökség kategóriában pedig a Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület három évtizedes tevékenységét – számolt be dr. Ónodi Izabella, a művelődési és szociális bizottság elnöke.

– A jogi bizottság elé négy napirendi pont került. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat engedélyezéséről és díjáról szóló új rendelet megalkotása során a megnövekedett rezsi és egyéb költségek miatt szükségessé vált áremelkedést támogatta a bizottság. Megtárgyaltuk a települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítását is – amely tartalmazza a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetésének megemelkedett költségeit – számolt be dr. Réczi László bizottsági elnök.

– A bizottság ismét fontos kérdéseket vitatott meg. Támogattuk a Padkaporos Táncegyüttes és a Borvirág Táncegyüttes Egyesület helyiségbérletre vonatkozó kérését, tárgyaltunk egyebek mellett a lakótelepi megürült garázsok sorsáról és
az önkormányzat tulajdonában levő gépjárművek forgalomból való kivonásáról. Reméljük, hogy hamarosan ismét eljön az az időszak, amikor építkezésekről, felújításokról, bővítésekről, infrastrukturális fejlesztésekről kell állást foglalnunk – mondta Gyenes Attila, a gazdasági bizottság elnöke.

V. B.
                 

Kövessen minket a Facebookon is!