Program 2014. december 1. 07:30

Jótékonysági árverés a Dózsa iskolában

Képgaléria
Jótékonysági árverés a Dózsa iskolában
Jótékonysági művészeti árverést tartanak december 2-án kedden, 17 órától Kiskunfélegyházán, a Dózsa György Általános Iskolában. Az árverésen az iskola diákjainak munkája kortárs művészek és klasszikusok alkotásai kerülnek kalapács alá.

Az 50 műalkotás és 20 diákmunka megtekinthetők a www.axioart.hu weboldalon, valamint 2014. november 24 - től 2014. december 2-ig az iskola aulájában naponta 8-16 óráig. Az árverés bevételét az Összefogás a Dózsás Gyermekekért Alapítvány javára, az iskola eszközeinek fejlesztésére fordítják. A licitálók között az árverés végén egy képet sorsolnak ki.
 

Holló László művek is kalapács alá kerülnek - tudtuk meg Terbe Ákosné megbízott intézményvezetőtől. 
Az alkotások között - a „Hollókörösök”, Szappanos István, Német Ferenc, Rátkai Zsuzsa, Bruncsák András, Mogyoró István, Sáska Tibor, Koday László munkái mellett – árverésre kerül egy Holló László fejtanulmány, továbbá egy akt is, amelyeket a hagyatékkezelő ajánlott fel. 


 

Árverési feltételek

1. Az árverésre felajánlott tételek a katalógus sorrendjében kerülnek kikiáltásra. Az árverésvezető a sorra kerülő tárgy katalógusszámát, valamint a kikiáltási árat élőszóval kihirdeti, amire a venni szándékozók a licitáló tárcsa feltartásával teszik meg ajánlatukat.

2. Árverezni kizárólag személyesen a helyszínen, az árverés megkezdése előtti regisztrációt követően átvett licitáló tárcsával lehet.

3. A tárgy tulajdonjogát leütéssel az szerzi meg, aki a legmagasabb árajánlatot teszi. A vevő a vételárat az árverésen készpénzben azonnal tartozik kifizetni. A vételár kifizetésének elmulasztása esetén a vevő vételi ajánlata érvényét veszti.

4. A vevő a tárgyat a teljes vételár kifizetését követően jogosult átvenni, elszállításáról maga gondoskodik.

5. Tilos mindenféle összebeszélés, amely arra irányul, hogy harmadik személyeket szerfelett magas vételár kínálására rávegyen, és így megkárosítson.

6. Az árverés előtti kiállításon és az árverésen minden tárgy megtekinthető. A tárgyak szavatosság nélkül minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak. Leütés után semmilyen felszólamlás nem vehető figyelembe, kivéve, ha a tárgy hamis, bár a katalógusban eredetinek van feltüntetve. Ebben az esetben a vevő a Polgári Törvénykönyvben meghatározott jogaival élhet.

7. Az el nem kelt tételek az árverés végén újra árverésre kérhetők.
 

Vőneki Ottó kuratóriumi elnök                      Terbe Ákosné mb. intézményvezető

 

Kövessen minket a Facebookon is!