Kultúra 2022. október 14. 10:00

Megújult a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület honlapja

Megújult a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület honlapja
A város és a régió meghatározó kulturális szervezeteként működő Móra Ferenc Közművelődési Egyesület nemcsak programjában, de kommunikációs tevékenységében is törekszik a folytonos megújulásra.

A korszerűség iránt megnövekedett igények felismeréséből valósult meg az a Városi Civil Alaphoz benyújtott sikeres pályázat, amelynek eredményeként – az elnyert 1 500 000 Ft-ból – új kommunikációs csatornák létrehozása mellett teljes egészében megújulhatott az egyesület honlapja is: www.morafke.hu.

Fontos célja volt a pályázatnak az eddigi arculatnak a folyamatosan változó körülményekhez igazodó újragondolása, a kommunikációs lehetőségek korszerű elemekkel történő bővítése, az arculatot meghatározó főbb összetevők egységesítése minden felületen. Előzőnek központi eleme az új logó, amely az egyesület kitelepülésein és rendezvényein megjelenő molinón, roll-upon és standzászlón is megjelenik, védjegyként irányítva a figyelmet a szervezet legfontosabb tevékenységi területeire: kulturális hagyományaink erősítésére, jeles félegyháziak kultuszának ápolására, irodalmi, helytörténeti előadások, emléknapok, találkozók szervezésére, értékeink védelmére és helytörténeti könyvek, kiadványok megjelentetésére. Mellettük fontos szerep jut olyan reklámanyagoknak is, mint a szórólapok rendszerezését segítő ízléses A/4-es mappa vagy a helyi kiadványokat népszerűsítő papírtasak. Mert a külső kommunikációban az egyesület tevékenységének széleskörű bemutatása a cél, amelyhez jó alkalmat kínálnak a városi rendezvények: a tavaszi és őszi virágvásár, a Petőfi- és Móra-találkozók, a Móra-udvar, a 2021-es Kiskun Expo. Az előzőekben vázolt új formaelemek kialakításában Rátkai Zsuzsa grafikusnak volt nagy szerepe.
A legszélesebb célközönséget kétségkívül a megújult honlap szólíthatja meg, amelynek megvalósításában, szerkezetének, formájának kialakításában (a Facebook-oldal létrehozásában) a teljes folyamaton át segítette a vezetőség munkáját Csányi László, a könyvtár munkatársa. A körültekintő alapossággal megtervezett tartalmi rész összeállítása Kapus Béláné, Kállainé Vereb Mária és Fekete Beatrix munkáját dicséri. Hogy a weboldal betöltse küldetését, és a széles körű tájékoztatással valóban érdeklődést keltsen a régión belül és kívül az egyesület tevékenysége iránt, a készítők egyszerre figyeltek a használhatósági, az esztétikai és a hatékonysági szempontokra. A fő- és almenük megnyitásával az érdeklődők könnyen és alapos részletességgel tájékozódhatnak a szervezet múltjáról és jelenéről: történetéről, tevékenységi területeiről, programjairól – időrendbe rendezve, gazdag képanyaggal illusztrálva. A vizualitást tovább erősíti a galéria, illetve az egyesület kiadásában vagy támogatásával megjelent könyveket, kiadványokat bemutató felület. A menüsort a kapcsolattartási lehetőségek és a letölthető dokumentumok jegyzéke zárja.

A megújult kommunikációs arculat és a megújuló tartalmak nagymértékben hozzájárulhatnak a fejlesztés elsődleges céljához, ahhoz, hogy az egyesület programjai és kiadványai minél szélesebb rétegeket tudjanak megszólítani, lehetőséget kínálva ezzel a szervezet mindennapi életébe történő bekapcsolódásra.

Az egyesület kommunikációs tevékenységének megújítása és fejlesztése a Városi Civil Alapból valósult meg, azonosítószám: VCA-KP-1-2021/5-000/290.

Dr. Luchmann Zsuzsanna
              

Kövessen minket a Facebookon is!