Helyi hírek 2022. november 20. 08:00

Ötven évvel ezelőtt alakult meg a Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület

Képgaléria
Ötven évvel ezelőtt alakult meg a Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület
Ötven éves fennállásának évfordulóját ünnepelte a Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület november 18-án, Kiskunfélegyházán, a városháza dísztermében. A megjelenteket Hideg István nyugalmazott őrnagy, az egyesület elnöke és Csányi József polgármester köszöntötte.

Hideg István beszédében elmondta, hogy hatalmas megtiszteltetés számára, hogy ilyen sokan elfogadták az ünnepélyre szóló meghívást, ami az egyesület életében meghatározó alkalom. Mint ismeretes, Kiskunfélegyháza 1950 és 2001 között katonavárosként szerepelt a köztudatban. A Magyar Néphadsereg állományából a 60-as és 70-es évek elején a szolgálati évek letöltése után megindult a nagylétszámú kiáramlás. Szükségessé vált a nyugállományúak összefogása. 1972. november 16-án Kiskunfélegyháza helyőrségében megalakult a Fegyveres Erők Nyugállományú Klubja, amelynek első elnöke Budai János nyugalmazott őrnagy volt. A klub megalakulásának célja az volt, hogy a nyugállományba vonuló közösséghez szokott állományt összefogja és hasznos kulturális elfoglaltságot kínáljon számukra. A tagok sorában megtalálhatóak a helyőrségből nyugállományba vonuló rendőrök is. A fennmaradást szolgáló anyagi forrásuk a tagdíjból tevődött össze. Fő támogatójuk a helyőrségben állomásozó 7. törzs és alárendeltjei voltak. 1987-ben a törzs megszűnése magában hordozta a közvetlen alakulatok megszűnését is. Ennek köszönhetően újrarendeződtek a helyőrségben az erőviszonyok. Mindezen körülmények elvezettek a klub taglétszámának jelentős növekedéséhez. Ezt a létszámbeli ugrást nem kizárólag a katonaállomány képezte, hanem a vele egy háztartásban élő feleségek és hozzátartozók is. A 2000-es évek elejére 237 fős létszámot regisztráltak. A rendszerváltást követően, 1999. július 24-én az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója kapcsán a klub felvette Petőfi Sándor nevét.

Csányi József polgármester a város nevében köszöntötte a bajtársi egyesület tagjait és a megjelenteket. Elmondta, hogy Kiskunfélegyháza mindig számíthatott a klub segítségére és a rendezvényeken, ünnepélyeken való részvételükre. Kiemelte, hogy egy igazán összetartó és baráti viszonyt ápoló közösség az egyesület, akiknek rendszeresen szervezett kirándulásaihoz maga is szívesen csatlakozik, amikor ideje engedi. A polgármester beszéde végén nagy tisztelettel meghívta a Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület tagjait Tiszaalpárra, az önkormányzati üdülőbe egy barátságos összejövetelre.  

Az ünnepségen emléklappal és ajándékokkal köszönték meg azoknak a munkáját, akik önfeláldozó módon a legtöbbet tették a közösség működéséért, a programok szervezéséért. Az eseményen fellépett a Honvéd Művészegyüttes kötelékébe tartozó Ökrös Zenekar és a Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar. Az összejövetel zárásaként a megjelentek a Petőfi-szobornál elhelyezték a tiszteletére az ünnepi koszorúkat, szalagokat.


Kitüntetett személyek

Honvédelmi elismerésben részesült Varga Imre nyugállományú ezredes, Sárdi Tibor ny. rendőr alezredes, Fórján Sándor János ny. zászlós.

A Magyar Honvédség parancsnoki elismerését Papp Józsefné érdemelte ki.


A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének elnöki elismerését kapta Bódi Jánosné, Hadarits Imréné főtörzsőrmester és Hideg Istvánné zászlós.

A Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület fennállásának 50. évfordulója alkalmával az egyesület vezetősége határozata alapján az alábbi klubtagok kaptak emléktárgyat, az egyesület érdekében huzamosan időn át végzett lelkiismeretes munkájuk elismeréseként: Bárdos László ny. alezredes, Fekete Anna ny. zászlós, Kiss Lászlóné ny. főhadnagy, Paraginé Dudás Katalin, Pintér József ny. r. főtörzszászlós, Papp József, Sárdiné Patyi Klára, Szikoráné Sallai Mária, Tóth Lászlóné ny. zászlós.

Az egyesület életében huzamosabb időn át végzett átlagon felüli munkájuk elismeréséül a következő tagok kaptak ugyancsak emléktárgyat: Bárdos László, Fekete Anna, Kiss Lászlóné, Tóth Lászlóné, Paraginé Dudás Katalin, Papp József, Sárdiné Patyi Klára, Szikoráné Sallai Mária, Pintér József.


V. B. 

Fotó: Fantoly Márton és Facebook Mátyus Béla
            

Kövessen minket a Facebookon is!