Helyi hírek 2023. február 21. 12:00

Még igényelhetők a pedagógus díszdiplomák

Még igényelhetők a pedagógus díszdiplomák
A Kecskeméti Tankerületi Központ és Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja a nyugdíjas pedagógusokat, az előzetes tervek szerint a díszdiplomák ünnepélyes átadására – a járványügyi helyzet figyelembevételével – június 2-án, pénteken, a Móra Ferenc Művelődési Központban megrendezett pedagógusnapi ünnepségen kerül sor. A dokumentumok benyújtási határideje: február 28.

Az ünnepnapon átnyújtandó díszdiplomák igényléséhez szükséges adatlapok átvehetők Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatal I. em. 26. számú irodájában, Görög Anitánál vagy letölthető a www.kiskunfelegyhaza.hu oldalról is. A 76/562-030-as telefonszámon további információ kérhető.
 

ADATKÉRŐ LAP
Díszdiploma kiadásához

 

Név: ................................................................................................................................................................

Születési név: ..................................................................................................................................................

Születési hely, idő: ..........................................................................................................................................

Anyja neve: .....................................................................................................................................................

Állandó lakcím: ...............................................................................................................................................

Postai értesítési cím (ha eltér az állandó lakcímtől):.....................................................................................................

Telefonszám: ...................................................................................................................................................

E-mail cím: ......................................................................................................................................................

Adóazonosító: .............................................................  TAJ szám: ................................................................

Nyugdíjfolyósítási törzsszám: .........................................................................................................................

Eredeti oklevelet kiállító intézmény neve: ......................................................................................................

Eredeti oklevélen szereplő név: ......................................................................................................................

Oklevél kiállításának dátuma: ..................................  Oklevél száma/ikt. száma: ...........................................

Szak megnevezése: .........................................................................................................................................

Igényelt oklevél fokozata: (Kérjük, a megfelelőt húzza alá!)

arany (50 év)  – gyémánt (60 év) – vas (65 év) – rubin (70 év) – gránit (75 év)

Hol és mikor szeretné átvenni a díszdiplomáját? (Kérjük, a megfelelőt egészítse ki, illetve jelölje ý-szel!)

  • .............................................................................................................................................................
    (főiskola, egyetem megnevezése), a tanévnyitó ünnepségen
  • Saját lakcímen
  • Helyi Önkormányzatnál: (postacíme) .....................................................................................................
  • Egyéb helyen: (postacím, intézmény neve) ...............................................................................................

.............................................................................................................................................................

 

Átvétel időpontja: ............................................................................................................................................

Ügyintéző/kapcsolattartó elérhetősége(i) (intézmények esetén) .............................................................................

.........................................................................................................................................................................

 

Aláírásommal igazolom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, valamint hozzájárulok, hogy az adott egyetem / főiskola vagy annak jogutód intézménye (a díszoklevelet kiállító intézmény) az adataimat kezelje. Az intézmény a megadott adatokat más személyeknek, szervezeteknek nem adja át, azokat kizárólag a tárgyi regisztráció céljából használja fel.

 

Kelt: …………………………………….

 

                                                                                                      ……...………………………….

                                                                                                                           aláírás

Az adatkérő laphoz csatolni kell:

  • a szakképesítését feltüntető oklevél másolatát,
  • a pályán töltött idő hivatalos igazolását (legalább 30 év pedagógusi pályán) (munkaviszony igazolás, vagy munkakönyv másolata)
  • a volt hallgató tevékenységének leírását is magában foglaló önéletrajzot, életrajzot.

Ha a volt hallgató már rendelkezik díszoklevéllel, az újabb évfordulóhoz kötött díszoklevél adományozása iránti kérelemhez az előző díszoklevél másolatát, önéletrajzot és ezt az Adatkérő lapot kell csatolni.

Kérik, hogy kizárólag fénymásolt iratokat küldjenek be, közjegyzői hitelesítés nem szükséges.
                   

Kövessen minket a Facebookon is!