Kultúra 2023. január 28. 14:00

Új elnök a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület élén

Képgaléria
Új elnök a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület élén
Megtartotta tisztújító közgyűlését január 27-én a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület. A városi könyvtárban rendezett ülésen a leköszönő Kapus Béláné Lenkét örökös tiszteletbeli elnökké, Kállainé Vereb Máriát egyesületi elnökké választották.

A határozatképes közgyűlés kezdetén Kapus Béláné gondolatait Kállainé Vereb Mária tolmácsolta a megjelent tagoknak: – Az elmúlt 19 év meghatározó ideje életemnek. Nyugdíjba vonulásom után léptem be az egyesületbe, így teljes erőbedobással tudtam tevékenykedni, amit nyugodtan mondhatom, hogy már akkor jól működő egyesülete volt a városnak. Az évek során mindig újabb és újabb feladatok inspiráltak bennünket, jó volt azzal a lelkes kis csapattal együtt tevékenykedni. S mindig akadtak támogatók, segítők is. Kívánom az egyesületnek, hogy az elkövetkező években is gazdagítsák, színesítsék a város kulturális életét. Legyen az egyesületünk továbbra is a város fontos kulturális csoportja.

A leköszönő elnök méltatása

Ezt követően Seres Antalné választmányi titkár méltatta Kapus Béláné munkáját és terjesztette elő örökös tiszteletbeli elnökké nyilvánítását. Elmondta: Kapus Béláné Lenke 19 éve tagja a közgyűlésnek és 2004 óta tölti be az elnöki tisztséget. – Lenke négy évtizeden át végzett magyar-ének szakos tanári munkájával, a Móra Ferenc Általános Iskola igazgatójaként és magánemberként egyaránt az egyesület törekvéseinek lelkiismeretes, fáradhatatlan és agilis szolgálója volt: minden tevékenységét áthatotta városa hagyományainak megbecsülése – mindenekelőtt Móra Ferenc örökségének tisztelete – azzal a határozott céllal, hogy nemzedékek gondolkodásmódjában ültesse el a helyi értékek megbecsülésének igényét. Nem véletlen, hogy az egyesületbe történő belépése után szakmai tudásával hamarosan a közösség meghatározó tagja és az irodalmi szekció vezetője lett, s az sem, hogy fáradhatatlan munkabírásának köszönhetően innentől egymást érték a különböző alkalmakra, évfordulókra, összeállított vagy csak a felejtés ellenében az utókor emlékezetének ébren tartására készült kiadványok. 2004-től 2021-ig mintegy 15 munka fűződik a nevéhez – fogalmazott.  Hozzátette: az ő irányításával végzett kutatások eredményeként ismerkedhetett a helyi és tágabb olvasóközönség a Móra-testvérek, a Móra-utódok, Falu Tamás, Pásztor Ferenc, Babay József, a Félegyházához kötődő Petőfi-kutatók vagy Fekete János munkásságával és a város díszpolgárainak életművével. Nevéhez olyan kezdeményezések köthetők, mint az általános- és középiskolásoknak évente meghirdetett Himnuszmondó verseny, a Móra-felolvasónap, a Reményi-díj megalapítása vagy a Móra- és Petőfi-emlékévek meghirdetése, emléktáblák elhelyezése az Ótemplom kertjében vagy a Móra Magyar Örökség-tábla elhelyezése a Móra-ház falán. Kiemelte: az idő előrehaladtával olyan kiterjedt kapcsolatrendszert tudott kialakítani és ápolni a Móra-család élő tagjaival, amelynek jelentőségét akár a család, akár a város életét illetően aligha lehet túlbecsülni. Rengeteg időt és energiát fordított a szerteágazó szálak felkutatására, a kutatásból megszülető Móra-családfa összeállítására. Munkájának köszönhetően már kétszer találkozhatott a Móra-rokonság a nagy elődök szülővárosában, közöttük azokkal, akik addig nem is tudtak egymás létezéséről; a város kulturális kapcsolatai pedig azóta csak gazdagodnak a kezdeményezésnek köszönhetően.

Kállainé Vereb Mária az új elnök

A közgyűlés az elmúlt nyolc év munkáját bemutató képes beszámolóval folytatódott, majd az új vezetőség megválasztása következett. A szavazás alapján elnök Kállainé Vereb Mária nyugalmazott könyvtárigazgató, elnökhelyettes Tóth Istvánné nyugalmazott középiskolai tanár, ügyvezető elnök Fekete Beatrix könyvtáros tanár, jegyző Mrázné Rádi Mária nyugalmazott iskolaigazgató, választmány titkár Seres Antalné nyugalmazott tanár, könyvtáros.

Az esemény az új egyesületi elnök, Kállainé Vereb Mária beszédével zárult.
– Nagy tisztelettel köszönöm meg minden kedves tagunk szavazatát, aki úgy látta, hogy a jövőben elnökként vihetem tovább azt a tevékenységet, amelyet elődeim felépítettek, megvalósítottak. Az alapító Fekete Pált ismertem, ismerhettem, az egyesület alakulásakor már megosztotta velem a megalakítás gondolatát. Sokunkkal együtt hoztuk létre 1988-ban ezt a ma is működő civil, kulturális szervezetet, amelynek tagjai sokat tettek városunk kulturális életének színesítéséhez – mondta. Hangsúlyozta: szeretné a jövőben tovább vinni mindazokat a kezdeményezéseket, amelyek alapjait Kapus Béláné Lenke vetette meg, például a Himnuszmondó versenyeket, Móra-felolvasókat, költészet napi szavalásokat, rajzpályázatokat, de a változásokhoz is igazodni kell, meg kell újulni, a kapcsolatokat tovább bővíteni. – Nagyon fontosnak tartom, hogy a városi önkormányzattal továbbra is jó kapcsolatokat ápoljunk, legyenek közös programjaink, hiszen az a cél, hogy a város kulturális élete minél sokrétűbb legyen –tette hozzá.

Az egyesület 2023. évi tervei

A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület 2023-ban is aktív szerepet vállal a város kulturális életében. A tervek közül néhányat kiemelve: február 7-én Móra felolvasó délutánt tartanak a Hattyúházban, február 8-án megkoszorúzzák a Daru utcai és a Móra-téri Móra-szobrokat. Holló László mellszobránál március 6-án helyeznek el koszorút, a festőművész születésének 136. évfordulója alkalmából. Március 14-én Petőfi szavalóversenyt rendeznek középiskolásoknak, április 12-én a költészet napja alkalmából felolvasónapot tartanak Petőfi verseiből. Az Ótemplom-kertben április 18-án emlékeznek Petőfi kutatóira: Reményi Ede hegedűművész halálának 125., dr. Szirák Ferenc születésének 125., dr. Kiss István születésének 140. és Fekete János halálának 15. évfordulója alkalmából. Az egyesület volt elnökének, dr. Fazekas Istvánnak szegedi sírjánál május 17-én helyezik el a megemlékezés virágait. A Petőfi Bajtársi Egyesülettel közösen Boczonádi Szabó József őrnagyra felsőtemetői síremlékénél emlékeznek június 26-án. Július 19-én Móra Ferenc születésének 144. évfordulója alkalmából, július 31-én Petőfi Sándor halálának 174. évfordulója alkalmából koszorúznak. Október 5-én Fekete János helytörténészre, az egyesület korábbi elnökére emlékeznek, december 7-én a 110 éve született és 25 éve elhunyt Szántó Piroska emléke előtt tisztelegnek kiállítással. Az év utolsó napján a Petőfi Sándor Emlékháznál koszorúznak. Az irodalmi szekció tagjai folytatják Móra Ferenc és Móra István tanárait bemutató könyv összeállítását.

G. E.
                

Kövessen minket a Facebookon is!