Hirdetmények 2023. február 15. 13:00

Pályázat civil szervezetek 2023. évi támogatására

Pályázat civil szervezetek 2023. évi támogatására
Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testületének Művelődési és Szociális Bizottsága pályázatot hirdet a városban működő civil szervezetek pénzügyi támogatására.

A pályázat célja:
A Magyarországon bírósági nyilvántartásba vett kiskunfélegyházi székhelyű, illetve országos, regionális, megyei szervezet kiskunfélegyházi szervezettel is rendelkező civil szervezetei számára, azok helyi működéséhez és tevékenységéhez önkormányzati költségvetési támogatás biztosítása.

Elsősorban az alábbi célok támogatandóak:

 • A város közösségi életéhez kötődő, 2023. évben megvalósuló kulturális, művészeti, egészségügyi, esélyegyenlőségi, hagyományőrző rendezvények megszervezése
 • Sajtótermékek kiadása
 • Könyvkiadás hozzájárulás
 • Reklámköltségek, nyomtatás
 • Programok, rendezvények megvalósításához kapcsolódó szakmai anyagköltségek, szolgáltatások, eszközök
 • Előadói díjak
 • A pályázat benyújtásához az összes költség legalább 10 %-ának megfelelő önerő szükséges. Az igényelhető és elnyerhető támogatás maximális mértéke: egymillió forint

  Támogatottak köre:
  Kiskunfélegyháza város területén működő és bejegyzett civil szervezetek, amelyeket a bíróság 2023. január 1. előtt nyilvántartásba vett.

  Nem nyújthatnak be pályázatot:

  • magánszemélyek
  • pártok,
  • munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek,
  • biztosító egyesületek,
  • egyházak,
  • tömegmozgalmak,

  valamit azok a civil szervezetek, amelyek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 22. pontja szerinti közvetlen politikai tevékenységet folytatnak.

  Nem részesülhet támogatásban:

  • az a pályázó, amely a bizottsághoz benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
  • az a pályázat, amelyet nem a támogatásra jogosult nyújtott be,
  • az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívásban szereplő támogatási célnak,
  • az a pályázat, amely nem felel meg a felhívásban és a pályázati útmutatóban előírt formai és tartalmi követelményeknek,
  • az a pályázó, amelynek lejárt esedékességű köztartozása van,
  • az a pályázó, amely a korábbi szerződésben foglalt feltételeket megszegte,
  • az a pályázó, amely a korábban az önkormányzattól kapott támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól részben, vagy egészben eltérően használt fel,
  • az a pályázó, amely 2022. évben az önkormányzattól pénzügyi támogatást kapott és az összeg felhasználásáról 2023. január 15-éig nem számolt el, vagy azt nem a megjelölt célra használta fel, kivéve azon esetekben, ha a Képviselő-testület vagy bizottság módosította az elszámolási határidőt,
  • az a pályázó, akinek a bejegyzett (nyilvántartott) tevékenységi körében a civiltevékenység nem szerepel,
  • az a pályázó, mely a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. szerint nem átlátható szervezet.

  Pályázati díj: nincs

  A pályázatok benyújtásának módja: Papíralapon személyesen vagy postai úton a mellékelt adatlap kitöltésével Görög Anita (oktatási- és közművelődési referens) részére az I. emelet 26-os irodában.
  Információ kérhető a 76/562-030 telefonszámon
  Cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. I. emelet 26.

  A pályázatok benyújtásának határideje: március 14., kedd 12 óráig

  A pályázatot a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően kell benyújtani.
  A pályázatokról a Művelődési és Szociális Bizottság dönt a benyújtási határidőt követő 15 munkanapon belülA döntésről a pályázatot benyújtó szervezetek Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat hivatalos honlapjáról, a www.kiskunfelegyhaza.hu honlapról értesülhetnek. A döntéssel szemben fellebbezési lehetőség nincs. A pályázat benyújtására és elbírálására Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 9/2014. (III.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.

  Az elszámolás rendje:
  Az elszámolásokat papír alapon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályához. Az elszámolás határideje működési támogatás esetén a tárgyévet követő év január 15. napja, illetve rendezvény vagy egyéb támogatás esetén a megvalósítást követő 60. napon belül. Az elszámolás rendjére a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 9/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 6. §-ában foglaltak az irányadók.

  A támogatás formája:
  Vissza nem térítendő támogatás.

  A támogatás folyósítása:
  A támogatást a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály, Pénzügyi és Költségvetési Csoportja a pénzügyi helyzet ismeretében a Támogatottal egyeztetett időpontban, illetve ütemezéssel folyósítja.

  Nyomtatvány:  civil pályázati adatlap
               

  Kövessen minket a Facebookon is!