Hirdetmények 2023. február 16. 10:00

Pályázat sportegyesületek 2023. évi támogatására

Pályázat sportegyesületek 2023. évi támogatására
Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testületének Művelődési és Szociális Bizottsága pályázatot hirdet a városban működő sportegyesületek, sportszervezetek pénzügyi támogatására.

A pályázat célja:
Kiskunfélegyháza területén működő sportegyesületek, sportszervezetek működéséhez és tevékenységéhez önkormányzati költségvetési támogatás biztosítása.

Elsősorban az alábbi célok támogatandóak:

 • A város sportéletéhez kötődő, 2023. évben megvalósuló sportrendezvények megszervezése, sportrendezvényeken való részvétel
 • Terembérlet, csarnokbérlés
 • Utiköltség elszámolás (autóbusz, személygépkocsi, vonat)
 • Rendezvényszervezés költségei: érmek, kupák, oklevelek beszerzésének költségei
 • Bírói díjak
 • Sportrendezvények lebonyolítását elősegítő költségek (nevezési díjak, nyomtatás, reklámköltség, orvos, mentőszolgálat, biztonsági szolgálat költségei)
 • Sportszervásárlás
 • A pályázat benyújtásához az összes költség legalább 10 %-ának megfelelő önerő szükséges.

  Támogatottak köre:
  Kiskunfélegyháza város területén működő és bejegyzett mindazon sportszervezetek, amelyeket a Bíróság 2023. január 1. előtt nyilvántartásba vett.

  Nem nyújthatnak be pályázatot:

  • pártok,
  • munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek,
  • biztosító egyesületek,
  • egyházak,
  • tömegmozgalmak,
  • közalapítványok,
  • gazdasági társaságok,
  • valamit azok a civil szervezetek, amelyek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 22. pontja szerinti közvetlen politikai tevékenységet folytatnak.
    

  Nem részesülhetnek támogatásban a támogatottak körében:

  • az a pályázó, amely a bizottsághoz benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
  • az a pályázat, amelyet nem a támogatásra jogosult nyújtott be,
  • az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívásban szereplő támogatási célok egyikének sem,
  • az a pályázat, amely nem felel meg a felhívásban és a pályázati útmutatóban előírt formai és tartalmi követelményeknek,
  • az a pályázó, amelynek lejárt esedékességű köztartozása van,
  • az a pályázó, amely a korábbi szerződésben foglalt feltételeket megszegte,
  • az a pályázó, amely a korábban az önkormányzattól kapott támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól részben, vagy egészben eltérően használt fel,
  • az a pályázó, amely 2022. évben az önkormányzattól pénzügyi támogatást kapott és az összeg felhasználásáról 2023. január 15-ig nem számolt el, vagy azt nem a megjelölt célra használta fel, kivéve azon esetekben, ha a képviselő-testület vagy bizottság módosította az elszámolási határidőt,
  • az a pályázó, akinek a bejegyzett (nyilvántartott) tevékenységi körében a sporttevékenység nem szerepel,
  • az a pályázó, mely a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. szerint nem átlátható szervezet.


  Pályázati díj: nincs

  A pályázatok benyújtásának módja: Papíralapon személyesen vagy postai úton a mellékelt adatlap kitöltésével Görög Anita (oktatási- és közművelődési referens) részére az I. emelet 26-os irodában.
  Információ kérhető a 76/562-030 telefonszámon
  Cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. I. emelet 26.

  A pályázatok benyújtásának határideje: március 14.,  kedd 12 óráig

  A pályázatot a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően kell benyújtani.
  A pályázatokról a Művelődési és Szociális Bizottság dönt a benyújtási határidőt követő 15 munkanapon belülA döntésről a pályázatot benyújtó szervezetek Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat hivatalos honlapjáról, a www.kiskunfelegyhaza.hu honlapról értesülhetnek. A döntéssel szemben fellebbezési lehetőség nincs.

  A pályázat benyújtására és elbírálására Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 9/2014. (III.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.

  Az elszámolás rendje:
  Az elszámolásokat papír alapon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályához. Az elszámolás határideje működési támogatás esetén a tárgyévet követő év január 15. napja, illetve rendezvény vagy egyéb támogatás esetén a megvalósítást követő 60. napon belül. Az elszámolás rendjére a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 9/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 6. §-ában foglaltak az irányadók.

  A támogatás formája:
  Vissza nem térítendő támogatás.

  A támogatás folyósítása:
  A támogatást a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály, Pénzügyi és Költségvetési Csoportja a pénzügyi helyzet ismeretében a Támogatottal egyeztetett időpontban, illetve ütemezéssel folyósítja.

  Nyomtatvány: sport pályázati adatlap
                             

  Kövessen minket a Facebookon is!